Szarvas Péter: Nehéz éven vagyunk túl, de optimistán tekintünk a jövőbe

2024. január 17. 11:54 | Mikóczy Erika

Mozgalmas évet tudhat maga mögött Békéscsaba önkormányzata. A múlt évben történtekről és az idei tervekről Szarvas Péter polgármestert kérdezte a 7.Tv Aktuális című műsorában Kugyelka-Zámbori Eszter műsorvezető.

 
Egymilliárd forinttal nőttek az energiaköltségek 2023-ban

 

Az elmúlt években szinte egymás érték a válsághelyzetek. Ilyen időszakok után milyen kihívásokkal kellett szembenéznie Békéscsabának 2023-ban?

– 2020-21-ben a koronavírus-járvány jelentősen átformálta az életünket, számos negatív hatás érte Békéscsaba önkormányzatát is. Amikor 2022 elején kicsit fellélegeztünk volna, Ukrajnában kitört a háború, amelynek hatásait makroszinten és települési szinten is hamar érezni kezdtük. 2022 végén drámai módon megnőttek az energiaárak a világpiacon, így itthon is, miközben egyre nőtt az infláció. Bármennyire is reménykedtünk, hogy ez a trend 2023-ban csillapodni fog, nem így történt. Magasak maradtak az energiaárak és az infláció is. Ez úgy érintett bennünket, hogy míg 2022-ben Békéscsaba összes villamos-energia és gázenergia költséges 850 millió forint volt, 2023-ra év elején úgy becsültük, hogy 2,4 milliárd forintot tehet ki majd ennek az éves költsége. A tényadat az intézmények és cégek takarékoskodásának köszönhetően 2 milliárd forint alatt lesz, de így is a korábbinál 1 milliárd forinttal többet fizettünk az óvodáink, a kulturális és szociális intézményeink, a sportlétesítményeink és a fürdő energiaköltségeire és a közvilágításra.

 

Több beruházás fejeződött be tavaly

 

A fejlesztések múlt évben sem álltak le, milyen beruházások fejeződtek be 2023-ban?

Régóta tart Békéscsabán a fejlesztési programunk, 2023-ban is számos helyen voltak beruházások. Elkészült a piac nagyberuházása, a térségi vásártér, amelyet Lázár János miniszter jelenlétében adtunk át. Új csarnokkal, sétányokkal, zöldfelületekkel és 300 autó befogadására alkalmas parkolóházzal bővült a piacunk. Szintén tavaly adtuk át az új bábszínházat. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház a korábbi 500 négyzetméter helyett ma már 1600-1700 négyzetmétert használ. Egy igazi családbarát fejlesztés eredményeként Magyarország legkorszerűbb és szerintem legszebb bábszínháza található most Békéscsabán. Továbbá korábban átadtuk a megújult Munkácsy Emlékházat, aktív turisztikai elemként pedig tavaly májusban a kulturális örökségeinket összekötő, Békéscsabától Szabadkígyósig húzódó Wenckheim turista- és kerékpárutat. Ezekhez a fejlesztésekhez a kormány 100 százalékban biztosította a forrásokat.

 

Bruttó 12 milliárd forintot nyerhet majd el Békéscsaba

 

– Új uniós pályázati ciklus kezdődik, hol tart a tervezés, mire szeretnének pályázni?

Az új uniós fejlesztési ciklus jelenleg olyan feladatokat ró ránk, hogy tervezünk, előkészítünk, különböző fejlesztési verziókat alakítunk ki – ezekkel jól haladunk. Ha megnyílnak az önkormányzatok számára a pályázati lehetőségek – várostérségi együttműködésben gondolkodunk –, akkor tudunk is lépni. A teljesség igénye nélkül: folytatni szeretnénk a kerékpárút-fejlesztést, az óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők, szociális intézmények fejlesztését. Folytatni szeretnénk az energetikai korszerűsítést, a csapadékvízelvezető-hálózat korszerűsítését, a közterületek szépítését, iparterületek kialakítását. Most úgy látszik, hogy Békéscsaba a következő 4-5 évben bruttó 12 milliárd forintot nyerhet majd el. Ezt kell tehát úgy megtervezni, hogy olyan beruházásokat hajtsunk végre, amelyek segítik a város urbanizációs szintjének emelkedését és találkozik az itt élők igényeivel.

 
Lezárult az MVP, de egyes korábban tervezett fejlesztések még megvalósulhatnak

 

–  Bár a Modern Városok Program lezárult. Békéscsaba – korábban ennek részeként – tervezett beruházásait nem törölték, de a szakmininisztériumoknak kell dönteniük, hogy melyeket tartják megvalósíthatónak. Erről mit lehet tudni?

–  Hét év távlatából is azt tudom mondani, hogy Békéscsaba szempontjából és a kormány szempontjából is jó megállapodást kötöttünk 2016-ban Orbán Viktorral. A kormány a fejlesztések megvalósításában jó partner volt, segítette a csabai projekteket, ennek köszönhetően tudtunk sokat befejezni. A korábban említett beruházásokon túl befejeződött napelem-park építése, a sportcsarnok felújítása, folyamatosan halad a geotermikus rendszer kiépítése, az M44-es gyorsforgalmi út továbbépítése, befejeződött a fürjesi elkerülő út építése, 46 hektár iparterület van ma már Békéscsaba szélén és megépült a röplabda akadémia is. Viszont valóban nem minden fejlesztést tudtunk elindítani, vagy befejezni. A kormány most partnerünk abban, hogy ismételten átgondolja: a korábban az MVP részeként tervezett, de meg nem valósult beruházások közül melyeket részesítenének még támogatásban. Ami még előttünk lehet, az egy újabb napelempark-építés, egy elektromos buszpark kialakítása, a városi fedett sportuszoda és a multifunkcionális csarnok megépítése, amelyekre engedélyes kivitelezési tervünk van. Emellett az egyetemi campuson is komoly fejlesztést lehetne eszközölni, valamint energetikai beruházások, kerékpárút-építések, korszerűsítések is szóba kerülhetnek. Ezekkel kapcsolatban egyeztetünk a kormány megfelelő szakmai képviseletével. Békéscsaba minden tervezett projektjéről tudunk tárgyalni, nem minden település kapta meg ezt a lehetőséget.

– Orbán Viktor 2023 elején mondta azt, hogy „felkészül Békés”, így jelezve, hogy kormányzati törekvés a vármegye fejlesztése. Ennek vannak-e már konkrétan Békéscsabára vonatkozó, látható jelei?

Ha megnézzük a magyarországi iparfejlesztés elmúlt 15 évét, látható, hogy a Nyugat-Dunántúl fejlesztési, beruházási bummja csillapodott. Számunkra örvendetes, hogy most Dél-Magyarország régióinak, településeinek a fejlesztése kerül a fókuszba. Minden iparfejlesztéshez nagyon komoly infrastrukturális beruházások szükségesek: útépítés, vasútépítés, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, energiaellátás. Békéscsaba e tekintetben elég jól áll, továbbépül és jövőre teljesen készen lesz az M44-es, Budapesttel jó vasúti összeköttetésünk van, napirenden maradt a reptér fejlesztése, továbbá Békéscsabának van két olyan jól elkülöníthető helyszíne is, ahol befektetői szándék esetén komoly iparterület alakulhat ki. Várjuk, hogy a kormányzat további infrastrukturális fejlesztésekkel segítse elő, hogy Békéscsaba még nagyon vonzerővel rendelkezzen. Készen állunk erről egyeztetni és tárgyalni.

 

Erősödik az aktív turizmus és a kulturális turizmus

 

– Békéscsabán tervezik-e, hogy a turisztikai palettát bővítsék?

A hagyományos turizmus mellett egyre erősödik az aktív turizmus és a kulturális turizmus – ezekben lehet Békéscsabának kibontakozási lehetősége az elkövetkezendő időszakban. Bízunk abban, hogy a Békés megyében érkező turisták nemcsak Gyulát, hanem más Békés megyei településeket is felkeresnek. Békéscsaba szempontjából három olyan kiugrási lehetőséget látok, amire érdemes figyelnünk. Az egyik a kulturális és művészeti turizmus Munkácsy Mihály szellemi örökségére alapozva. Emellett az aktív turizmus tekintetében gondolunk arra, hogy városunkban és közelében elérthetőek a kerékpáros és víziturizmus lehetőségei – de ez ügyben még lépnünk kell. A gasztronómiai turizmus tekintetében a csabai kolbászra kell egyre nagyobb brandként felhívni a figyelmet, ennek zászlóshajója a Csabai Kolbászfesztivál, amikor több tízezren látogatnak ide. Jobban meg kellene ragadni a lehetőséget, hogy ha már itt vannak, akkor a város és a térség többi értékére is felhívjuk a figyelmet. A sportturizmus szintén rejt magában lehetőségeket, múlt évben erre kiváló példák voltak. Készen állunk arra, hogy Békéscsaba ezen a téren is nagyobb vonzerővel bírjon.

 

Tisztább levegő, zöldebb környezet

 

– Békéscsaba zöld város, hogyan lehet ezt idén is előtérbe helyezni?

Békéscsaba a Földön csak egy kis pont, de a kis pontok, ha együtt gondolkodnak, komoly hatást tudnak gyakorolni a bolygónk állapotára. A klímaváltozás kapcsán előtérbe kerültek azok a kérdések, hogyan tud bárki a Föld biológiai állapotának fenntartásához, javításához hozzájárulni – ránk lebontva: a csabaiak közössége tud-e zöld lenni. Ezt a folyamatot az önkormányzat, valamint civil szervezetek, kisebb-nagyobb közösségek, magánszemélyek segítik. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a működési területén olyan megoldásokkal segítse a városlakók életét, amelyek tisztább levegőt, zöldebb környezetet, a hulladékgyűjtés korszerűsítését hozzák. A szelektív hulladékgyűjtést évek óta szervezzük Békéscsabán, egyre bővülő a faállományunk, 150 hektár erdőnk van, összesen 1300 négyzetméter virágoskertet ápolunk, 10 hektár örökerdő van Póstelek mellett az önkormányzat tulajdonában. Emellett törekszünk arra, hogy a meglévő napelem-parkunkon túl egy másikat építsünk, szeretnénk az itt működő járműparkot elektromos autóbuszokkal korszerűsíteni, valamint hasznosítjuk a geotermikus energiát. Az aktív turizmust illetően az is fontos, hogy ha valaki biciklizni, sétálni szeretne, azt Békéscsabán zöld, jó levegőjű, árnyas helyen tudja megtenni. A CsabaPark 45 hektáros, de el tudunk menni Veszelyre, Póstelekre kerékpárúton, és van ötletünk a bányatavak fejlesztésére is.

 

„Bízom benne, hogy 2024-ben több lesz az örvendetes esemény, mint a nehézség”

 

– 2024-ben milyen kihívásokkal kell szembenéznie az önkormányzatnak, és mit várnak ettől az évtől?

Alapvetően optimista ember vagyok, ha bajok, nehézségek jönnek, akkor nálam rögtön a megoldáskeresés kapcsol be. Látható, hogy az idei év sem lesz könnyű, hiszen rendkívül magasak az energiaárak, emiatt fontos, hogy az intézményvezetőink, cégvezetőink továbbra is átérezzék a takarékosság fontosságát. Erre kérem a képviselőket is, hiszen rövidesen a közgyűlés megvitatja az idei költségvetést, és nagyon fontos, hogy egy ilyen feszített helyzetben mindenki önmérsékletet tanúsítson. Prioritásként kezelendő az intézmények működtetése: fenntartjuk a 18 óvodánkat, 4 bölcsődénket, bentlakásos szociális intézményeinket, az idősek klubjait, orvosi rendelőket (53 praxissal), kulturális- és sportlétesítményeinket, emellett rendezett, gondozott környezetet kell, hogy biztosítsunk a városban. Összetett a feladat, de bízom abban, hogy idén év végén több örvendetes eseményről tudunk majd beszámolni, mint nehézségről. Ebben bízom, és mindenkinek azt javaslom, hogy legyünk reményteliek, optimisták 2024-ben is.  

További programok »

Önkormányzati hírek

Javaslatokat várnak arra, hogy ki kapjon Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza.
2024. június 13. 15:33
FEL