Békéscsaba anno: Samu nadrágja – régi csabai nyomdásztörténet

2018. szeptember 30. 15:10 | behir

Városunk első csabai nyomdászai a Povázsay testvérek és Takács Árpád voltak, akik itt létesítettek nyomdát. Utóbbitól vette át Szihelszky József a tipográfiát. Hozzá került a 12 esztendős Gesmey Soma betűszedő inasnak. Róla szól az 1888-ban induló kis történet.

Szihelszky Corvina-nyomdája a Ferencz József (ma Szabadság) tér 20. szám alatti földszintes házban működött. Itt készült egy ideig Csaba első újságja a Békésmegyei Közlöny. Bartóky József szorgalmasan írogatta bele írásait, tárcáit. Ezeknek volt lelkes olvasójuk az inaskodó Gesmey Soma. Az író-szerkesztő és hűséges olvasója között meghitt, kedélyes viszony fejlődött ki. Bartóky nagyon megszerette az eleven észjárású, fürge kis inasgyereket, akit – talán nagyülepű nadrágja miatt – elnevezett joviálisan „Samu nadrágjának”.

Teltek az évek, s a kis Samuból Soma, Bartóky Jóskából pedig méltóságos úr lett, magas rangú, mezőgazdaság-ügyi államtitkár. A segédként felszabadult Gesmey éppen állás nélkül ődöngött Budapesten, amikor eszébe jutott, hogy van neki a nagyvárosban egy nagyúr barátja, aki bizonnyal segíteni tud rajta.

A minisztériumban a titkár bizalmatlanul nézett végig rajta, de azért bejelentette. Hosszú idő múlva jött meg a válasz, hogy a méltóságos úr nem fogadhatja, tessék a titkárnak előadni a kérését. Soma azonban minden áron Bartóky elé akart jutni, de hiába jelentette be magát újra, hogy ő Békéscsabáról földije a méltóságos úrnak, csak nem nyer bebocsátást. Végre mentőötlete támadt:

– Tessék azt mondani, „Samu nadrágja” van itt Csabáról! – szólt a titkárnak.

A titkár csóválta a fejét s bement, de a következő pillanatban már nyílt is a szárnyas ajtó, s széles parolával maga a méltóságos úr invitálta befelé az ő régi kis cimboráját.

Következő nap Gesmeyt fel is vették az államnyomdába. Gesmey Soma csaknem 15 évig dolgozott a Corvinában, onnan Gyomára került, azután visszatérve Csabán nyitott nyomdát, a főtéren pedig könyvkereskedést rendezett be. Megindította a „Békésmegyei Függetlenség” című hetilapot, amelyben szerkesztőként a 48-as eszméket propagálta. Jó hírű cég lett a Gesmey-nyomda. A rengeteg munka, a nagy teljesítmény azonban felőrölte idegzetét, és 1922-ben teljesen elvesztette szeme világát. Így is naponta megjelent üzletében. Gesmey Soma 61 éves korában hunyt el, 1937. szeptember 10-én temették el, a ligeti zsidó temetőben.

 

Gécs Béla

 

További programok »

Kultúra

FEL