Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

2019. május 9. 07:47 | behir

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, a nyugdíjtörvényben meghatározottak szerint, méltányosságból kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg a nyugellátásban részesülő, öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, ha nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 forintot.

A nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. Előnyben kell részesíteni például nők esetében a 30 évnél, férfiak esetében a 35 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, a 70 éven felüli személyt, vagy azt a kérelmezőt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült.

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál, azaz 2.850 forintnál.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül.

A kérelem benyújtásához a nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról: http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu. A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

További programok »

Itthon

Vetélkedővel hozták közelebb az egészségügyet a középiskolásokhoz

A Szenvedélyünk az egészség elnevezésű vetélkedőt 28 évvel ezelőtt találták ki a Békéscsabai Védőnői szolgálat munkatársai azért, hogy a középiskolán kívül is hasznos információhoz juttassák a fiatalokat. A rendezvénynek idén a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont, két év kihagyást követően.
2022. május 16. 16:54
FEL