Ki jogosult özvegyi nyugdíjra?

2019. december 28. 07:54 | behir

Özvegyi nyugdíj a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs részére állapítható meg.

Az özvegyi nyugdíj a biztosított (volt biztosított) hozzátartozójának akkor jár, ha az elhunyt nyugdíjas volt, vagy a jogosultsághoz előírt szolgálati időt megszerezte.

Fontos tudni, hogy annak, aki élettársi kapcsolatra tekintettel igényli az ellátást, az özvegyi nyugdíj abban az esetben állapítható meg, ha elhunyt élettársával annak haláláig legalább tíz évig megszakítás nélkül együtt élt. Ha közös gyermekük született, a jogosultság már egy év megszakítás nélküli együttélés esetén is megállapítható.  

Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személyek esetében az özvegyi nyugdíj kizárólag akkor jár, ha az özvegy házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. 

A jogosultak részére egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat állapítanak meg, ami a másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíj akkor jár, ha az özvegy a házastársa halálakor az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű. Aki házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik, szintén jogosult az özvegyi nyugdíjra.

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt, vagy, ha az özvegyi nyugdíjas már nem megváltozott munkaképességű.                                                                                                                             

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

Itthon

FEL