Ki részesülhet nyugdíjasként egyszeri segélyben?

2019. május 20. 08:42 | behir

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti.

A nyugdíjas, így például az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő kérelmező a nem várt élethelyzet bekövetkezése esetén  akkor részesíthető segélyben, ha havi jövedelme nem haladja meg a 75.000 forintot, illetve, ha egyedül él, a 85.000 forintot. Az egyszeri segélyt igénylő személynek a kérelmében kell nyilatkoznia a havi jövedelméről.

Előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is.

Az egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15 000 forintnál, de alapesetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, azaz a 42.750 forintot.

Nem állapítható meg egyszeri segély annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy például annak sem, aki tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A kérelem benyújtásához a nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról: http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu. A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

FEL