Ki részesülhet méltányosságból pénzbeli egészségbiztosítási ellátásban?

2020. február 23. 06:39 | behir

Méltányosságból csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és táppénz akkor állapítható meg a biztosított részére, ha a kérelmező az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

A csecsemőgondozási díjra (CSED), illetve a gyermekgondozási díjra (GYED) való jogosultsághoz 365 nap biztosítási idő megszerzése szükséges, így méltányosság gyakorlására ennél rövidebb biztosítási idő esetén nyílik lehetőség. Az ellátás alapja a CSED vonatkozásában nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresét, azaz idén a 322.000 forintot, a GYED esetében pedig a minimálbért.

Táppénz megállapítására méltányosságból akkor kerülhet sor, ha a biztosított beteg a keresőképtelenségét megelőző időszakban rövid biztosítási idővel rendelkezik, és keresőképtelenségének időtartama meghaladja a táppénzre való jogosultság időtartamát.

A méltányosság beteg gyermek ápolására tekintettel is gyakorolható, így például, ha a biztosított szülő a gyermek életkorához (1-12 éves életkor) kötött, jogszabályban meghatározott gyermekápolási táppénzre való jogosultságát kimerítette, de gyermekének betegsége, ápolása miatt a szülő továbbra is  keresőképtelen. Amennyiben a szülő 12 éves vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, és a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a kórházban, a táppénz méltányosságból szintén megállapítható.

A méltányosságból megállapított táppénz összege nem lehet magasabb a táppénz általános szabályok szerinti mértékénél, illetve nem haladhatja meg a táppénz napi maximalizált összegét, idén a 10.733 forintot.

A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A foglalkoztatónak a kérelmet a kézhezvételétől számított 5 napon belül kell továbbítania a kormányhivatalhoz.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL