Tudnivalók a kivételes rokkantsági ellátásról

2021. november 25. 15:34 | behir

Méltányosságból kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg a megváltozott munkaképességű személyeknek.

Kivételes rokkantsági ellátásban az a kérelmező részesülhet, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű, és a rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható ugyan, de esetében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmezőnek rendelkeznie kell a rokkantsági ellátás megállapításához szükséges biztosítási idő legalább felével, valamint az, hogy az érintett keresőtevékenységet nem végez és  rendszeres pénzellátásban nem részesül. A kérelem elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik a meghatározott biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkeznek.

A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem az elutasító döntést követő 6 hónapon belül nyújtható be. Fontos tudni, hogy amennyiben az adott évben a méltányossági keretösszeg kimerül, a kérelem a következő naptári évben ismételten benyújtható. A kivételes rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg.

Az ellátás megállapítását követően keresőtevékenység akár napi 8 órában is folytatható. A foglalkoztatás a munkaadó számára is előnyös, hiszen megváltozott munkaképességű személy alkalmazása esetén a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos további információk elérhetők a kormányhivatal Békéscsaba, Munkácsy u. 4. sz. alatti rehabilitációs ügyfélszolgálatán. 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály     

 

További programok »

Itthon

Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.
10:30
FEL