A népi kézművesség nem csak értéket teremt, a helyi gazdaságot is élénkítheti

2019. november 9. 14:31 | Varga Diána

Milyen kézműves értékeink vannak Békés megyében? Az ehhez kapcsolódó foglalkozásoknak milyen hatása lehet a lakosságra, egy település gazdaságára? Többek közt ezekre a kérdésekre kereste a választ a Békés Megyei Népművészeti Egyesület konferenciája a hétvégén.

Az egyesület Szociokulturális tevékenységek – a népi kézművesség a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben címmel szervezett regionális konferenciát november 9-én a békési megyeszékhelyen. A rendezvény centrumában a népi kézművesség állt, az előadók pedig azt vizsgálták, hogy ezt hogyan lehet célként, eszközként, a települések megmaradásáért, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek foglalkoztatásáért hasznosítani.

Pál Miklósné, az egyesület elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a népi kézművesség nem csupán alkotásra alkalmas, hanem arra, hogy a régi technikákat, elkészült tárgyakat alapul véve újat alkossanak a jelenben, emellett rávilágított a kézművesség mint rehabilitációs eszköz szerepére egy látását elvesztő, idős házaspár példáján keresztül.

Kölcseyné Balázs Mária szakmai vezető amellett, hogy ismertette a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tevékenységét, rámutatott, hogy a népi kézművesség a kreatív ipar egyik legdinamikusabban fejlődő ága, ugyanakkor gazdaságélénkítő, komoly közösségformáló, hagyományőrző ereje is van. Bemutatta az egyesület projektjeit is, külön kiemelve azt a hamarosan induló 150 órás hagyományőrző műhelymunkát, amelyben az érdeklődők négy csoportra bontva sajátítják majd el a bútorfestés, a hímzés, a kézi könyvkötés és a vászonszövés alapjait. 

Az előadók emellett beszéltek a csabai népi, kézműves értékekről, szó esett a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség szociokulturáli tevékenységéről, a néhány éve újraindult vésztői kendertermesztésről, a magyargombegyházi cirokfeldolgozásról, a kötegyáni református közösség közművelődési tevékenységéről, valamint a deszki Bánát Szerb Kulturális Egyesület is beszámolt a hagyománymegőrzéssel kapcsolatos tapasztalatairól.

 

FEL