A nap sztorija – Ez történt 1968. szeptember 28-án, Békés megyében

2018. szeptember 28. 14:38 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. szeptember 28-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, a munkásőrök gyakorlatával foglalkozó beszámoló, a Vöröskereszt megyei szervezeteinek eredményességét bemutató tudósítás és néhány rövid hír kerül reflektorfénybe. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2018-as kommentárok most sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

Munkásőrség gyakorlaton

Az egyenruha öltöztet (forrás: FORTEPAN/Urbán Tamás)

A munkásőr egységeknél befejeződött az évi kiképzés. Ennek kapcsán minden egység évzáró harcgyakorlatot hajtott végre, melyen vizsgát tett arról, hogyan sajátították él a munkásőr élvtársak a harci feladatokat. Békéscsabán a gyakorlat témája feltételezett diverzáns csoport felkutatása, s elfogása volt. A kétnapos gyakorlaton lövészeti tudásukról, éjszakai feladat végrehajtásról tettek tanúságot.

A gyakorlat végén megkértük Papp Árpád elvtársat, a munkásőrség országos parancsnokát, aki részt vett a gyakorlaton, adjon nyilatkozatot tapasztalatairól:  A békéscsabai elvtársak bizonyították állóképességüket, félkészültségüket és lelkiismeretességüket - mondotta. -A tudatosság mellett nagyon becsületesen dolgoztak a gyakorlaton. A nép és a párt bízhat ezekben az elvtársakban...

Mai kommentár: 50 éves lapszemlénk működése óta először találkoztunk a munkásőrséggel kapcsolatos hírrel az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapjában. A munkásőrséget az 1956-os forradalom leverése után azzal a céllal alakították meg, hogy Kádár János és az MSZMP közvetlen irányítása alatt a párthoz hű, megbízható fegyveres testületet hozzanak létre, amely párthadseregként elejét veszi a forradalomhoz hasonló eseményeknek. A munkásőrök civil foglalkozással rendelkező, a kommunista hatalom iránt elkötelezett párttagok voltak, akik munkájuk mellett vállalták a munkásőri feladataikat. Híres indulójukban így énekelték meg életüket: "Munkásőrnek egy baja, így van-e, Mért nincs három élete, élete: Egyiket a pártnak adja, másikat a párja kapja, Harmadikkal egy a fegyvere, Hej!" A rendszerváltás során a testületet jogutód nélkül feloszlották. Halleluja!

 

Két év alatt ötezerrel emelkedett a Vöröskereszt-tagok száma

A Vöröskereszt megyei elnöksége csütörtökön tartotta ülését, melyen az eddigi munkát, ezen belül pedig az MSZMP megyei végrehajtó bizottsága ülése elé készített jelentést vitatták meg.

Vöröskereszt az úttörőtáborban (forrás: FORTEPAN)

A vita előtt az írásos jelentés mellé Őz Ferenc megyei titkár adott még rövid szóbeli tájékoztatót. Megyénkben 240 Vöröskereszt-alapszervezet működik, 19 ezer 775 taggal. Az elmúlt két évben a legfőbb cél a vezetőségek megerősítése volt. Emellett a taglétszám növeléséről sem feledkeztek meg Erinek eredményeként két év alatt 5000-rel gyarapodott a taglétszám. Erősödtek a mezőgazdasági nagyüzemekben működő alapszervezetek is. Jelenleg 40 tsz-ben működik önálló Vöröskereszt s a további cél, hogy a III. országos kongresszusig a tsz-ek 50 százalékában működjenek Vöröskereszt-alapszervezetek. E cél megvalósításának elősegítésére tartották meg augusztusban Békéscsabán a tsz egészségügyi felelősök négynapos tanfolyamát.

Fejlődés tapasztalható az egészségügyi felvilágosításban. Az elmúlt évben 575 előadást tartottak, közel 20 ezer résztvevővel. Az idén az év első negyedében 200 előadás hangzott el. Ezek jobb megértéséhez 300 esetben filmet is vetítettek. A 251 különböző tanfolyamon 1967-ben 5084 hallgató vett részt, s örvendetes, hogy ezek 18 százaléka tanyai, illetve külterületi lakókból tevődött össze.
A jelentéshez sok javaslat hangzott el és a kiegészítésekkel együtt elfogadta az elnökség.

Mai kommentár: Igazán dicséretes eredmény a Bélés megyei Vöröskereszt alapszervezetek és a tagok számai alapján. A Magyar Vöröskereszt demokratikus, humanitárius társadalmi szervezet, mely elősegíti és szervezi az embereknek az egészségügyi kultúra fejlesztésére és terjesztésére, az egészségügyi viszonyok javítására irányuló munkáját, vagyis előmozdítja a lakosság bevonását az egészségügy különböző feladatainak megoldásába. A Magyar Egylet működését 1882. január 20-án jelentették be. A Magyar Vöröskereszt egyenjogú tagja lett a nemzetközi mozgalomnak és azóta is folyamatosan aktív tagja. Az 1949-1989 közötti időszakban sem lehetetlenítették el, sőt, ahogy az anyagból látjuk, hogy az elvtársak támogatták a szervezet működését. Piros pont.

 

Rövid hírek

- ELSŐ DÍJ. A fegyveres erők tagjainak képzőművészeti alkotásaiból és barkácsmunkáiból az idén is kiállítást rendeztek a Magyar Néphadsereg Központi Klubjában, Budapesten. A kiállításon Molnár Antal, lapunk Köröstáj-rovatának munkatársa grafikáival első díjat nyert.

- IFJÚ VÖRÖSKERESZTESEK. Megyénk általános iskoláiban 150 ifjúsági vöröskeresztes csoport működik 10 ezer 220 taggal. A középfokú oktatási intézményekben 28 csoportban 1611 tag tevékenykedik.

- POLITIKAI OKTATÁS. Az elmúlt évhez hasonlóan, az 1968-69-es évadban is tartanak különféle politikai és gazdasági tanfolyamokat a békési Kossuth Termelőszövetkezetben. Az elmúlt évadban 80-an vettek részt ilyen foglalkozásokon, az idén viszont már 120-an jelentkeztek a tsz tagjai közül. A KlSZ-oktatáson 30 fiatal vesz részt.

A politikai oktatásból bizonyára kimaradt a magyar részvétel a Csehszlovákia elleni intervencióban (forrás: ujkor.hu)

- BÉRLETI HANGVERSENYEK. Az Országos Filharmónia 1968-69-ben is megrendezi a már hagyományos békéscsabai bérleti hangverseny-sorozatát. Az első hangversenyt október 21-én tartják Békéscsabán, a Jókai Színházban. Közreműködik: Kovács Lóránt fuvolaművész, Gyurkovics Zsuzsa színművésznő és a Budapesti MÁV Szimfonikusok zenekara.

- RAGASZTOTT GALLÉR. A Férfifehérneműgyár Békéscsabai Gyáregységében megkezdték a ragasztott gallérú ingek gyártását. Egyelőre 75 ezer készül ezekből az újdonságokból.

- FELÚJÍTJÁK A PIACTERET. Szeghalmon már a korábbi években a Bocskai utcába helyezték át a piacteret. Ennek egy részét tavaly kibetonozták, rendbe hozták. A község vezetőinek kérésére most a járási tanács 33 ezer 100 forint felújítási hitelt biztosított a piac további betonozásához.

- TÁJÉKOZTATÓ. A megyei tanács végrehajtó bizottsága és a KISZ Békés megyei Bizottsága közös kiadásában tájékoztató füzet jelent meg a napokban. A füzet az ifjúság körében végzendő munka feladatait ismerteti.

- A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS SZÁLLÍT. Vésztőn a Kossuth Termelőszövetkezet szállítása és fuvarozási részleget hozott létre, hogy a lakossági szolgáltatást ezáltal biztosítja. Járműveivel segít a lakosság szállítási gondjainak megoldásában.

- ÚJ FOGORVOSI LAKÁS. Bélmegyeren nemrég adták át az új fogorvosi lakást és rendelőt, melynek nemcsak a községbeliek, hanem a tarhosi lakosok is örülnek, mivel Bélmegyerre könnyebb átjárniuk a rendelésekre.

- FILMESZTÉTIKA KLUB.
Az új évadban Békésen és Mezőberényben filmesztétikai klubot hoznak létre a művelődési otthonok. A klub tagjai Realista törekvések a filmművészetben címmel előadássorozatot hallgatnak meg, melyeket archív filmek bemutatásával tesznek még érdekesebbé.

- ÖREGEK NAPJA. Békésen, a Kossuth Termelőszövetkezet szeptember 29-én, vasárnap a járási művelődési házban tartja a hagyományos öregek napját. Az idősek tiszteletére a művelődési ház művészeti csoportjai kultúrműsort állítottak össze. Az ünnepségen csaknem háromszázan vesznek majd részt.

- AZ ALKOHOLIZMUS ELLEN. Megyénkben igen jól működnek az alkoholizmus elleni bizottságok. Tevékenységük nyomán tavaly 356 alkoholista vett részt szakrendelésen és 301 esetben javasoltak kényszer-elvonókúrát. Az aktivisták 146 gyógyult alkoholistával foglalkoznak rendszeresen.

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve is örömteli, hogy Békés megye iskoláiban 178 ifjúsági vöröskeresztes csoport működött. Aktívak voltak a békési Kossuth Termelőszövetkezet tagjai is, hiszen 50 százalékkel emelkedett a politikai oktatáson résztvevők száma. Nagy öröm lehetett, hogy Békéscsabán megkezdték a ragasztott gallérú ingek gyártását, bár a 75 ezer darab nem tűnik túl soknak, vélhetően hamarosan a hiánycikké válásáról olvashatunk. Az alkoholizmus elleni küzdelemről szóló híren megdöbbentő adatot olvashatunk: a szakrendelésen résztvevő 356 alkoholistából 301 esetben javasoltak kényszer-elvonókúrát.

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1968. szeptember 28-ai Békés Megyei Népújság 3. oldalán jelent meg a szemlézett, Munkásőrség gyakorlaton szóló beszámolóhoz. A cikkhez tartozott hét fénykép is ebből az egyiket választottuk a nap fotójának. A címe: A gyakorlat feladatai közé tartozott, hogy a megadott objektumot őrizzék, azt minden körülmények között biztosítsák. Golyószórósok, tüzelőállásban.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

FEL