A nap sztorija – Ez történt 1969. július 26-án, Békés megyében

2019. július 26. 13:07 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. július 26-án megjelenő Békés Megyei Népújság.

Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő emberek világába. Ma egy kiváló szociográfiára, egy aprópénzzel visszaélő „bűnöző” bírósági tárgyalásáról szóló tudósításra, továbbá néhány rövid hírre esett a választásunk. Hasznos időtöltést kívánunk!

 
Fehér folt


"A Pannónia alatt porzik az út. Göröngyök pattannak ki a kerekek alól; minden huppanó ugródeszkául szolgál. Ügy tűnik olykor, hogy percekig repülünk a levegőben, amíg a 60 kilométeres iramban pörgő abroncsok ismét megkapaszkodnak a talajon.

Színfoltok. Zöld, sárga. Kukorica, táblák, dús, hatalmas szárakkal. Fehér. Helyenként szikes a talaj.

Gyerekkoromban ez a vidék teljesen kopár volt. Ügy javítgattuk, ahogy tudtuk. Itt, kinn a tanyán, ahol most azt a kis ligetet látja, élt egy ember, kicsit bolondnak tartották a faluban. Talicskájával naponta friss talajt hordott a saját földjére. Amikor 48-ban létrejött ez a gazdaság, mi is valahogy így kezdtük. Évente egy darabra. Hol a legelőből, hol máshonnan. Ami most zöld, azelőtt szikes volt. Csupa fehér folt.’’

***

Hegedűs Sándor mondja ezt, a nagyszénási Lenin Tsz párttitkára. Megtámasztja a motort, és lecsatolja a bukósisakot. Reflex. A közúti szabályokat aligha ellenőrizné valaki a határban.

- Máskor korábban jöjjenek. Mondjuk, reggel 4-kor. Akkor mennek ki a fiúk a gépekhez. Mit gondol, mennyit dolgoznak naponta?

- Nyolc-tíz órát.

- Tizennégyet. Hozzátéve persze, hogy a nyár különleges időszak. Ilyenkor nincs megállás.

- Szabadidő?

- Tudom, hogy ez érdekli.., Hát, az nincs. Számolja csak ki. Tizennégy óra munka, marad tíz. Ebből hat az alvásra, egy óra a munkából jövésre, menésre, egy mosdásra, vacsorára. Marad két óra. Elvileg, persze. De hát falun vagyunk, ahol akad tennivaló a ház körül is.

- A televízió, mozi, olvasás?

- Most mondtam. Ezek a fiúk dolgoznak. Egyébként, tessék, kérdezzük meg Nagy Pistát. KISZ-tag. Úgynevezett homlokrakodógépen dolgozik.

- Mennyit dolgoznak naponta?

Nagy István fiatalember. Nem sokkal több húsznál. Le sem száll a gépről, mindössze valamelyik kapcsolón igazít. A hidraulikus rakodókar sziszegve ereszkedik pihenőállásba.

- Huszonnégy órát. Rengeteg gabona jön be ide. Az összes kombájnunk dolgozik.

- Naponta huszonnégy órát?

- Persze. Utána alszom egy keveset, amennyi éppen elég, aztán kezdem elölről.

- Mivel tölti a szabad idejét?

- Otthon van mit segíteni.

- Szórakozás?

- Majd ősszel szórakozom. Vadászok. Az az igazi. És a KISZ-ben is segítek.

- Kirándulni járnak – jegyzi meg a párttitkár.

- Igen Egerben, Tapolcán és Lengyelországban is voltunk.

- Olvasás?

- Nem nagyon érek rá ilyesmire.

- Na ugye - mondja Hegedűs István és eltapossa a cigarettáját. – Így van ez sajnos a többiekkel is. Mindenesetre nézzük meg!

Mögöttünk felmordul és csikorgó fémkarjaival belemar a búzahegybe a rakodógép.

***

A kombájnosok szintén fiatalok. Egyikük sem nyilatkozik boldogan. Ráadásul dühösek is, mert valamilyen hiba miatt két óráig állniuk kellett. Itt pedig verseny van. A reggel megkezdett 50 holdas búzamezőt délre félig letarolták.

Ilyenkor nincs szabad idő. Tizennégy órát dolgozunk. Bár ősszel is ez  a helyzet. A rendes beosztásom szerint takarmányos vagyok, ott sem lehet pihenni.

- Mozi?

- Moziba járok. És vendéglőbe. Kinek van kedve máshová menni, ha itt befejezte? Esetleg strandra. Ki tudja, mióta nem tudtam elmenni fürdeni. Pedig helyben, Nagyszénáson is van strand.

- A napi 14 órát én is vállalom - mondja nevetve riportunk második Nagy Istvánja. - Utána pedig a család. Napilapokat olvasok, könyvre már se kedvem, se időm. Meg aztán ott a szőlő. Nagyon jó kis szőlő.

- Én járok könyvtárba - szól közbe Kiss Pál, a közelben pöfögő, kék füstbe burkolózó vontató vezetője. - Elég gyakran olvasok. Ősszel és télen, persze. Zola és Jókai a kedvencem. Az újak közül? Szilvásy és Berkesi.

- A művelődési otthont látogatja?

- Csak ha valami rendezvény van. Például nótaest. Vagy valami vidám dolog.

- Más?

- A nagyszénási Park étteremben iszogatunk a barátaimmal. Egyelőre. Ugyanis nőtlen vagyok.

Apró portölcséreket kavar a szél. Hallható zajjal súrlódnak a akácfák levelei. Dél van. A váltás ebédel, de a kombájnok járják fáradhatatlan köreiket.

***

„Ne felejtse el, hogy a művelődési szerkezet a felszabadulás óta mégis rengeteget változott - mondta beszélgetésünk során Szabó Árpád, a nagyszénási művelődési otthon igazgatója. - Abban a párhuzamban, amely a falu és város között van, bizonyos közelítés tapasztalható. Aki hirtelen toppan be, keveset lát ebből. Az előrelépés fokozatos; úgy mérhető le legjobban, ha az elmúlt 10 év adatait viszonyítjuk a korábbi évtizedekhez és csak úgy érzékelhető, ha arra gondolunk, hogy milyen méretű lesz a következő évtized összesített eredménye ...

Nem vitás, hogy egy sor probléma mellett nehezíti munkánkat az is, hogy Szarvas és Orosháza komoly elszívó hatást gyakorol, és egyben megosztja az itt élő családokat.”

Országos szabad idő vizsgálat eredményei szerint a városi dolgozók közül a férfikereső hétköznaponként 8,9 órát, a nők 7,8 órát tartózkodnak munkahelyükön, 2,5 órát fordítanak személyi ellátásukra és általában 7 órát alszanak. A szükséges 18,4 óra elfoglaltság után 5,6 óra áll szabadon rendelkezésükre.

A megkérdezett nagyszénási termelőszövetkezeti fiatalok átlagosan 1,5 óra nagyon is relatív szabad idővel rendelkeznek, amelyet rendszerint a ház, az állatok körüli munka tölti ki.

A nagyszénási Lenin Tsz fiataljai mosolyogtak a naivnak tűnő, riporteri kérdésen. Szabad idő?

Ez a szövetkezet az eltelt évtizedek alatt gazdasági helyzetét stabilizálta. A szikek kopár foltjait eltüntette. De van még fehér folt."

Bencsik Máté


Mai kommentár: A Békés Megyei Népújság hasábjain újabb – eddig ismeretlen – név bukkan fel Bencsik Máté személyében, aki egy kiváló szociográfiával indítja újságírói pályafutását. Tudósításában szépen kirajzolódik az igénytelenség. Riportalanyainak kultúrára nincs szüksége, elég a kocsma és a strand. A homlokrakodó Nagy István – aki a KISZ-t is segítette – még azzal sincs tisztában, hogy hány órából áll egy nap. Hegedűs párttitkár elvtárs azonban így is büszke embereire.
Szomorú, de realisztikus történet.


 

Tárgyalóteremből:
Megdézsmálta a perselyeket

"Alkalom szüli a tolvajt - tartja egy latin közmondás. Horváth Sándor békéscsabai lakosra, a 8. számú AKÖV dolgozójára ez igazán érvényes.

Horváth Sándor becsületes ember volt. A vállalat úgy gondolta, hogy az ilyen embert bizalmas állás illet meg. Forgalmi szolgálattevő lett a békéscsabai MÁVAUT-pályaudvaron. Neki adták át a buszvezetők műszak végén a pénzzel megtelt perselyeket, hogy a páncélszekrénybe zárja azokat. Ezt a munkát tisztességesen végezte egy ideig. Viszont egy alkalommal csoda történt.

 

AKÖV telephely (forrás: FORTEPAN/UVATERV)

AKÖV telephely (forrás: FORTEPAN/UVATERV)

 

Megrázta az egyik régi, megkopott perselyt, abból kihullott néhány forint. Zsebre rakta, s ezen túl ugyanazt csinálta valamennyi persellyel. A szerencse mindig pottyantott néhány forintot a markába. 1967 tavaszán az az ötlete támadt, hogy tovább fejleszti ezt a módszert. A gondolatot tett követte. Ügyes szerszámokat készített. Ezek segítsége révén a perselyek megsértése nélkül nagyobb mennyiségű pénzt halászott ki belőlük. Senki sem figyelt fel rá. Bátorsága nőttön-nőtt. A zugpénzt ugyanúgy csomagolta be, mint a vállalatit, és a sarkadi boltban százasokra váltotta be. Mint más becsületes ember, pénze egy részét bankba rakta, csinosította házát, sőt egy garázst is épített. Már kocsira gondolt. Bizonyára ezt is tett követte volna.

A rendőrség azonban közbeszólt. Ügyét a Békéscsabai Városi Bíróság tárgyalta a napokban. Horváth Sándor beismerő vallomást tett. Vállalatát 35 ezer 887 forint, tál károsította meg.

A bíróság két év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélte. Három évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, s a kár megtérítésére kötelezte.

A vádlott enyhítésért fellebbezett."

Serédi János


Mai kommentár: A jó tollú és mindig empatikus Serédi János most a tárgyalóteremből tudósít. A Békés Megyei Népújság bűnügyi rovatában nincs helye együttérzésnek, Horváth Sándor békéscsabai lakosnak bűnhődnie kell. El kell rettenteni az újságolvasó proletárokat attól, hogy hasonló cselekedet az eszükbe jusson. Példát kell statuálni. Serédi szerencsére nem ítélkezik, a sorok között halovány együttérzést vélhetünk felfedezni a sértett irányába, így igazán haragudni nem is tudunk rá.


 

Rövid hírek

"- MAGYAR-BOLGÁR BARÁTSÁGI NAP. A Mezőgyánban működő Magyar-Bolgár Barátság Termelőszövetkezet és a község vezetői nagyszabású rendezvénysorozatra készülnek. Elkészült a programja az augusztus 19-én sorra kerülő barátsági napnak, amelyet alkotmányunk 20. és a bolgár nép felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére rendeznek.

- MEGJELEINT A KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG múlt év őszi tudományos ülésszakának anyaga: Vita a gazdasági fejlődésről és az életszínvonal politikából címmel. Az érdeklődők a kiadványt a megyei csoport titkáránál szerezhetik be,

- OLVASÓ KÖZSÉG. Kevermesen az elmúlt évben 32 ezer kötet könyvet kölcsönzött ki a könyvtárból a 749 rendszeres olvasó. Ez a szám a lakosság 20 százaléka.

Oktatás (forrás: MTVA archívum)

Oktatás (forrás: MTVA archívum)

- TANFOLYAM MŰVEZETŐKNEK. A Férfifehérnemű-gyár Békéscsabai Gyáregységében a művezetők nagy része fiatal. Ezért az ismereteik gyarapítására tanfolyamot szerveztek, amelyen többek között munkaügyi, gyártás-technológiai és más hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Ugyancsak fontos témája lesz a tanfolyamnak a társadalmi szervekkel való együttműködés módja.

- TANÁCSÜLÉS. Tegnap a körösújfalui községi tanács megtárgyalta az előző félévi költségvetési és községfejlesztési tervek végrehajtását.

- TŰZIJÁTÉK. A balatonfűzfői Nitrokémia már megkezdte az augusztus 20-i fővárosi tűzijáték előkészületeit. A színpompáa látványhoz 200 munkásnő keveri a színeket és készíti
a robbanóanyagokat. A pirotechnikusok stábja már a Gellérthegyen tartózkodik, ahol megkezdték az előkészületeket. A fűzfői szakemberek szerint az idén színesebb, látványosabb lesz a tűzijáték a tavalyinál.

- MEGSZÉPÜLT A FÜZESGYARMATI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR. A községi tanács ugyanis az iskolák és óvodák fejlesztésén túl gondot fordít a község művelődési intézményeire is. A közelmúltban például tízezer forint értékű bútort vásároltak a könyvtár helyiségeinek berendezésére.

- A LOTTÓ NYERŐSZÁMAI. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint Hajdúszoboszlón a szabadtéri színpadon megtartott lottósorsoláson a 30. játékhéten a következő számokat húzták ki: 21, 57, 69, 85, 86
A július hó 28-án a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság Székházában megtartandó nyilvános havi tárgynyeremény-sorsoláson a 30. lottó-játékhét szelvényei vesznek részt.

- ÉRDEKES ELŐADÁS. Tegnap Csorváson a Községi Művelődési Házban Boros László kertmérnök tartott előadást a kertészeti szakkör tagjainak a szőlő és a kerti növények ápolásáról.

- KÉT FÖ, 16 évét még be nem töltött, 8 általános iskolát végzett, erős fizikumú fiúkat kályhás ipari tanulónak felveszek. Jelentkezni: mindennap. Békéscsaba, III., Orgona u. 22. 67395

- BEMUTATKOZÁS. Ma este mutatkozik be először a csorvási művelődési ház táncestjén a kultúrotthon tánczenekara. A nemrég alakult együttes a csorvási és gerendási művelődési ház közös zenekaraként gondoskodik majd a két község fiataljainak zenés, táncos szórakoztatásáról.

- IPARI TANULÓNAK fiút felveszek. Pusztai, gázvezeték-szerelő. Békéscsaba, VI., Telep
U. 1. 67447

- AZ ELMŰLT ÉVBEN a szeghalmi Gelka 8110 darab híradás- technikai és háztartási gépet javított meg. Kedvező a\ javítási költségek alakulása, hisz átlagban 118 forint jut egy készülékre."


Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve – főként figyelembe véve a nagyszénási riportot - örömteli, hogy több tudósítás is a könyvtárakról, az olvasókról szól. Megmosolyogató a mezőgyániak igyekezete, ahogy bizonyítani kívánják a magyar és a bolgár nép barátságát.
A békéscsabai művezetők képzése pedig ékes bizonyítéka annak, hogy az 1969-ben regnáló hatalom kiemelt figyelmet fordított a káderképzésre.


 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. július 26-ai Békés Megyei Népújság hátoldalán jelent meg Pihenő címmel.
A felvétel képaláírást nem kapott így nehéz beazonosítani, hogy hol készült az idilli hangulatot árasztó felvétel.

A fotót Demény Gyula készítette.

(A cikkben felhasznált fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

FEL