A nap sztorija – Ez történt 1969. július 9-én, Békés megyében

2019. július 9. 13:19 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. július 9-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma a hosszú útra készülő autósoknak szóló összeállítás, a békéscsabai vasutas szocialista brigádok patronálási szokásait bemutató tudósítás, továbbá néhány rövidhír kerül reflektorfénybe. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2019-es kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

Autósok túra előtt

SOK EZERRE tehető azoknak a száma, akik hosszabb autós túrára készülnek. Hazánkon belül sem nagyobb távolságok, sem rendkívüli terepviszonyok nincsenek, a belföldi túrákra való felkészülés tehát viszonylag nem nagy gond, annál inkább a környező vagy a távoli országokba való kiruccanás.

Nagy, több ezer kilométeres út előtt elemi feltétel, hogy a járművet teljes szervizre vigyük, ahol átvizsgálják a futómű állapotát, a kormányberendezést, a fékrendszert, ellenőrzik és beállítják a gyújtást, a porlasztást, végrehajtják a szükséges zsírozásokat és elvégzik az olajcseréket. Ám bizonyos, hogy a „gazda” szeme a leggondosabb szervizmunka után is felfedez kisebb-nagyobb hiányosságokat, amelyeket ajánlatos még itthon kijavítani.

Ajánlott az átvizsgálás (forrás: FORTEPAN/Magyar Rendőr)

A gumik jó állapota egyike a túra legfontosabb feltételeinek. A nyugat-európai országokban szigorúan ügyelnek rá - ellenőrzik is! -, hogy a köpenyek futófelülete ne legyen túlságosan kopott, s nem egy magyar turistával megesett már, hogy addig nem engedték továbbutazni, míg ki nem cserélte a simára kopott gumiabroncsait. De még az „egészséges” külsejű gumik birtokában se sajnáljuk a fáradságot, szereljük vagy szereltessük szét mind az öt gumit, így felfedezhetjük az esetleges kezdődő vászontörést, a szelepelcsúszást vagy éppen az eddig bajt nem okozó, rejtett szeget. Akkor ülhetünk csak jóleső biztonságérzettel az autónkba, ha a gumikat jó állapotban tudjuk, s ha - a pótkerékben levőn kívül- még legalább egy kifogástalan tartalék tömlővel rendelkezünk.

Magyarországon nincsenek olyan hegyi utak, amelyek tartósabb erőfeszítésre késztetnék a gépkocsi motorokat, ám a legtöbb európai országban számíthatunk ilyenekre. Fontos tehát, hogy rendben legyen az autó hűtőberendezése. Nézzük meg, hogy nem csepeg-e a vízszivattyú töm-szelencéjénél a víz, vizsgáljuk meg a hűtővíz hőfok-szabályozóját - termosztátot -, öblítsük ki a hűtőrendszerből a lerakodott iszapot. Erősen használt kocsinál ajánlatos a vízkőoldást is elvégezni (a lezárt hűtőterű típusoknál természetesen ne bolygassuk meg a rendszert). Ha mindezt megcsináltuk és nem találtunk különösebb hibát, bízhatunk benne, hogy nem fog felforrni a hűtővíz.

HASZNÁLT, rojtos ékszíjjal ne induljunk útnak, könnyen hűtés és áramellátás nélkül maradhat a kocsi, hiszen a vízszivattyút és a dinamót egyaránt az ékszíj hajtja. Két új ékszíjat szerezzünk be. az egyiket szereljük fel a kopott helyébe, a másikat biztonsági tartalékként vigyük magunkkal.

Számítva arra, hogy egyfolytában nagy utakat fogunk megtenni, tehát az akkumulátor áramellátása bőséges lesz a fogyasztáshoz képest, a túltöltés elkerülése végett kissé állíttassuk vissza a töltőáramot. Az akkumulátort egyébként is vizsgáltassuk meg indulás előtt szakemberrel, iszapos, kihullott lemezű cellákkal kínszenvedés lenne a hosszú utazás. Arról magunk is meggyőződhetünk, hogy a dinamó szénkeféi még megfelelőek-e, ha szükséges, a cserét könnyen elvégezhetjük.

Sokan azt panaszolják, hogy ha teljes biztonságra akarnának törekedni, annyi alkatrészt kellene magukkal vinni a túrára, amennyiből egy új kocsit lehetne összeállítani. Ez persze túlzás, hiszen arra gondolni sem lehet, hogy fődarabokat magával vigyen az ember. Csupán apró, de valóban nélkülözhetetlen alkatrészek beszerzéséről van szó, mint amilyen a hengerfeltömítés, gyújtógyertyák, gyújtásmegszakító, szivattyúmembrán, tartalékizzó stb.

VÉGEZETÜL - de nem utolsósorban - azt javasoljuk a túrára induló autósoknak, hogy vontatókötelet feltétlenül vigyenek magukkal, és még itthon keressék meg az alváznak azt a pontját, ahová a kötél szükség esetén biztonsággal felerősíthető. Ilyesmire mindig számítani kell...

 

Mai kommentár: A Békés Megyei Népújság nyilvánvalóan a legnagyobb jóindulattal közölte az anyagot, de 2019-ben megmosolyogjuk, hiszen ma már az újabb autókon egy izzót sem tud az ember kicserélni anélkül, hogy a motort kiszedje és az autó felének karosszériáját ne kellene lebontania. Reméljük, hogy 1969. július elején mindenki elolvasta a figyelemfelhívást és az ott leírtak szerint cselekedett. Azonban, ha nyugatnak vette az irányt, akkor az autó műszaki állapotának vizsgálata előtt jobban tette, ha engedélyt kért az utazásra. Majd miután azt elutasították, utána keresett valami vidám helyet a magyarországinál is szürkébb Bulgáriában!

 

 

Árvák és félárvák gyámolítói

MÁR az árva szó is szíven üti az embert. Hát még, ha beleképzeli magát a szülők szeretetét és gondviselését nélkülöző gyermekek sorsába.
Ám jók az emberek. Sokan őket is védőszárnyuk alá veszik. S ha a szülői szeretet melegét nem is pótolhatják, megpróbálják jó szóval és nemes tettel, legalább annak egy-egy szikráját felvillantani. Az emberségnek ez a szikrája mosolyt és derűt lop az árvák arcára, mivel mind többen érezhetik már a jó szívből jövő tettekből, hogy nincsenek egyedül. Segít a társadalom és mindenekelőtt azok az emberek, akik elhatározták, hogy cselekedeteiket a szocialista eszme vezérli.

Vasutasok és gyerekek (forrás: FORTEPAN)

A SZOCIALISTA brigádok tagjaira gondolunk, akik közül nem is kevesen, immár esztendők óta patronálják a békéscsabai MÁV Leánynevelő Intézet egy-egy árva és félárva növendékét. E nemes cselekedetben méltó társakra leltek a békéscsabai vasutasok. A barcsi vasútállomás szocialista brigádja is ezek között volt. Négy évig saját gyermekévé fogadta Nász Margitot. Az érettségi után 5700 forinttal ajándékozták meg, hogy megkönnyítsék az életbe vezető első lépéseit.

A békéscsabai vasúti csomópont tizennégy szocialista brigádjának tagjai szintén kitűnőre vizsgáztak emberségből. Rendszeres kapcsolatot építettek ki az árva és félárva növendékekkel, s hol ők látogattak el az intézetbe, hol pedig a gyerekek keresték fel őket munkahelyeiken. A jó szón felül anyagilag is segítették a szocialista kollektívák a rászorulókat. A mostani tanévzáró alkalmával a vasútállomás kereskedelmi szolgálatának Munkácsy, Baross Gábor, Ady és Tyereskova brigádja Madia Emmát kétezer forinttal ajándékozta meg. A rakodási részleg Új Élet, valamint az adminisztratív dolgozók Vénusz, Radnóti, Dobó és Széchenyi brigádja ezer forinttal lepte meg Kiss Erzsébetet, míg a vonatkísérők Landler brigádja Bujtor Zsuzsannának 660, a Béke brigád Mura Erzsébetnek kedveskedett 700 forinttal. A fűtőházi mozdonyszámadók Martos Flóra brigádja a barcsiak példáját követi, ők F. Kovács Margitot patronálják. Ügy határoztak: két év múlva, amikor leérettségizik, akkor egy összegben adják majd oda neki a négy év alatt összegyűjtött forintokat, hogy megkönnyítsék az életbe lépés gondjait.

A vasútállomásiak volt munkatársaik gyermekeiről sem feledkeznek meg. Tőlük telhetőén rajtuk is jó szívvel segítenek. A Kossuth brigád a halálos üzemi balesetet szenvedett Baricsa László két gyermekét patronálja, akiknek a legutóbb ezer forintot juttattak. A Gagarin brigád az elhunyt Kovács Jánosné két gyermekének gyűjtött össze 1300 forintot.

NEHÉZ, sőt lehetetlen a szülői szeretetet teljesen pótolni. A vasutasok eddig mégis megpróbálkoztak vele. Ügy is, hogy az árvák és félárvák sorsának osztozásából nemcsak megértéssel, szülői szeretettől áthatott figyelmességgel és jó szavakkal vesznek részt, hanem ki-ki szerény anyagi hozzájárulásával is. A gyámolításnak ez a formája mindenképpen megérdemli az elismerést. Tiszteljük hát és becsüljük meg a patronálókat, akik szocialista emberekhez méltóan, önként, a maguk vállára vesznek egy-egy terhet mások gondjából és bajából is.

 

Mai kommentár: 1958-ban indult el a brigádmozgalom hazánkban a szocialista munkaverseny új formájaként. A korábbi egyéni termelési hatékonyság helyett önmotiváló csoport létrejöttét propagálták országos szinten. A munka egyszemélyes hőseit felváltották a szorgos munkacsoportok. A megalakult szocialista brigádok elsődleges célja az év elején kitűzött terv teljesítése, a célként kitűzött mennyiség elérése és lehetőleg túlszárnyalása volt. Ezen felül minden évben különböző vállalásokat tettek. A csoportok azonban a munkaverseny mindennapos feladatainak teljesítésén kívül is szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Rendszeresek voltak a közös szabadidős tevékenységek, a különféle ünnepeken a kollektív megemlékezés, a rendszeres kapcsolattartás. További – ki nem mondott, de éreztetett – elvárás volt velük szemben a patronálás, vagyis a környezetükben élő elesettek segítése, támogatása. Ezt a tevékenységet mutatja be a Békés Megyei Népújság, a békéscsabai vasutasokon keresztül. Reméljük, hogy a patronálás inkább emberség, sem mint szocialista eszme volt a részükről.

 

Rövid hírek

- GYEREK A KÍGYÓBAN. Egy pakisztáni faluban megdöbbentő tragédia történt. Egy 8 éves kisfiú az erdőbe ment fűszernövényeket gyűjteni. Miután estére sem tért haza, az egész szomszédság a kisfiú keresésére indult. Másnap reggel egy óriása kígyót fedeztek fel, amely békésen aludt a napon, testén nagy dudorral. Megölték a kígyót, felvágták a testét és gyomrában megtalálták az elhunyt kisfiú majdnem ép holttestét.

- ELISMERÉS. A mezőkovácsházi mentőállomásnak 13 dolgozója van. Az elmúlt évben jó munkájuk elismeréséül 8 dolgozó kapott pénzjutalmat. 1969. első félévében pedig négyen.

- PAVAL O. HVIEZDOSLAV SZLOVÁK KÖLTŐ emléktábláját vasárnap leplezték le a balatonfüredi SZOT Szanatórium árkádsorában. Hviezdoslav emléktáblájának leleplezése alkalmából a Kassai Kerületi Pártbizottság, a Lubovnai Járási és a Podolineci Városi Tanács képviselőiből álló küldöttség érkezett Balatonfüredre.

Törőcsik Mari (forrás: FORTEPAN/Kotnyek Antal)

- AZ ELSŐFOKÚ IPARHATÓSÁGI JOGKÖRT Vésztőn a községi tanács január 1-e óta gyakorolja. Az azóta eltelt idő alatt 4 ipari igazolványt és 3 kisipari működési engedélyt adtak ki,

- KÉTNAPOS sportvezető-továbbképzést rendezett a hétvégén Gyulán az SZMT. A továbbképzésen a megye területéről körülbelül 60-an vettek részt.

- BŐVÍTIK A BÉKÉSI KOLLÉGIUMOT. A rendezési terv szerint a Kígyó utca kiegyenesítése következtében a kollégium a Petőfi út 35 számú ház felé terjeszkedett. Az ingatlan megvásárlására a tanács 200 ezer forintot irányzott elő.

- MEGGYÚJTOTT EGY BANYAGYUTACSOT Miskolcon Mitró György 9 éves iskolai tanuló a lakás fürdőszobájában. A gyutacs felrobbant és Mitró György olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban meghalt.

- GYULÁVAL ismerkedik a szabadkígyósi filmes stáb. Szabad időben, főként az esti órákban alkalom adódik a Szabadkígyóson filmező együttesnek, hogy beránduljanak Gyulára, ismerkedjenek a várossal. Az egyik nap külön autóbusszal vagy hatvanan, kedden este pedig Törőcsik Mari és társasága járt a városban. Kirándulásukat a Sörpincében elfogyasztott vacsorával fejezték be.

- HOLTAN TALÁLTÁK A CSILLAGHEGYI STRANDON egy fedetlen betonaknában Róth István 26 éves segédmunkás, budapesti lakost. A vizsgálat során megállapították, hogy Róth ittas állapotban esett az aknába.

- HÁNY SZAKEMBERRE LESZ SZÜKSÉG? A gyulai járás termelőszövetkezetei elkészítették a szakemberállomány 5 éves fejlesztési tervét. Eszerint a termelőszövetkezeteknek az elkövetkező években 74 egyetemet és felsőfokú technikumot végzett szakemberre lesz szükségük.

- MINŐSÍTÉS. A gyulai járás tsz-eiben és a közös vállalkozásoknál 335 munkakörben tették kötelezővé az erkölcsi bizonyítvány beszerzését, 310 munkakörben pedig a minősítést.

- ÚJRA LÁTHATÓ Gyulán a kiállítási csarnokban a Kohán-gyűjtemény, vasárnaptól kezdődően. Ugyancsak vasárnap a várban kerülnek bemutatásra a IV. Dél- Alföldi Tárlat válogatott festményei. A nyitvatartási idő 9-17 óráig.

- ESZPERANTÓ és magyar nyelven hirdeti az Erkel Művelődési Központ legközelebbi, július 10-i szabadtéri „Kinyílt a rózsa” című népdal- és magyarnóta estjét. Közreműködik Solti Károly, Merán Lajos, Bojtor Imre, Mozsár Imre, Jákó Vera, Urbán Katalin, Bodza Klári, Tombor Ági. Konferál Szolnoki Gyula. A zenei kíséretet Mészáros Tivadar zenekara látja el.

- ARANYLAKODALOM. Ötven év még egy ország életében is jelentős. Mennyivel inkább egy ember életében. Gyulától nem messze a bánomi részen 50 évvel ezelőtt költözött be az egyik tanyába Dávid János a feleségével. Az eltelt idő alatt két világháború, két árvíz vonult keresztül a tájon. A világégés és a pusztító árvíz ellenére is hűségesen kitartottak egymás mellett és nevelték három gyermeküket.
Az elmúlt napokban a gyermekek, unokák, dédunokák társaságában mondták ki újra az 50 évvel ezelőtt elhangzott „igent”. A házaspár a fél évszázad eltelte után is jó egészségben és boldogságban tölti dolgos napjait. Az ünnephez mi is gratulálunk.

- LENINGRÁDBA UTAZOTT hétfőn a Pécsi Balett. Az együttes 10 éves fennállása óta most vendégszerepei másodízben a Szovjetunióban. Három estén lépnek a szovjet közönség elé. Ez a külföldi program nemcsak a balett, hanem a Pécsi Nemzeti Színház vendégszereplése is. Ugyanis az együttest a színház 40 zenésze kíséri a turnéra.

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes, hogy ezen a napon bizarrabbnál bizarrabb halálhírekkel tűzdelték tele a népújság hátoldalát, de bizonyára már javában dúlt az uborkaszezon. A pakisztáni kisgyermek halála megdöbbentő, a miskolci kisfiú robbantása megmagyarázhatatlan, a csillaghegyi ittas baleset viszont megmagyarázható, de elfogadhatatlan. A gyulai aranylakodalomról szóló tudósítás viszont szép és felemelő, továbbá szerencsére hiányzik belőle az a politikai szál, melyet az ilyen híradásokba beleszőttek a lap szerkesztői.

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. július 9-ei Békés Megyei Népújság hátoldalán jelent meg Füzesgyarmati postakocsi Tihany - Balatonfüred - Nagyvázsony között címmel.

A felvétel képaláírást is kapott: Az idei füredi Anna-bál egyik érdekessége lesz, hogy postakürt jelzi a menetrend szerinti postakocsi érkezését, négy sodrott ló repíti Füredre az első bálos leányzókat, s leányasszonyokat. - A Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal megrendelésére 12 személyes postakocsit készített a Füzesgyarmati Jármű Ktsz. Nehéz feladatot kellett megoldani a ktsz kollektívájának: soha nem készített - még csak nem is látott - járművet kellett megtervezni és gyártani, tervrajzok nélkül, korhűen, modern kényelmi berendezéssel. Szécsi József kocsikovács és két fiatal segítője: Török István és Pálfi István - akik egy hete tették le a kovács szakmunkásvizsgát - kezei alatt végleges alakot öltött és elkészült a különleges jármű, már csak a kárpitozást munkák vannak hátra. Rövidesen gépkocsira rakják, s forgalomba áll Tihany-Nagyvázsony között.
A fotót Márton László készítette.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Itthon

FEL