Visszatekintő: Varga Tamás alpolgármester, 4. választókerület – Hajrá Békéscsaba

2024. április 13. 16:15 | behir.hu

Öt évvel ezelőtt, 2019. október 13-án volt az előző önkormányzati választás, amikor arról döntöttünk, hogy a 2019–2024-es ciklusban kikre bízzuk a város vezetését. Most arra kértük a békéscsabai képviselő-testület tagjait, foglalják össze az ebben a ciklusban végzett önkormányzati munkájukat. Az alábbiakban Varga Tamás beszámolóját olvashatják.

Számomra egy meglepő, de rendkívül megtisztelő fordulattal indult az önkormányzati ciklus, hiszen közvetlenül a 2019-es választások után még az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetőjeként dolgoztam a Polgármesteri Hivatalban. A Városházán 2006 óta végig jártam a ranglétrát az ifjúsági referensi munkakörtől a közművelődési csoportvezetői, osztályvezető-helyettesi pozíciókon keresztül.

Szarvas Péter polgármester felkérése, – hogy legyek a kultúráért, sportért, oktatásért és ifjúságért felelős alpolgármester – váratlanul ért, hiszen nem volt még arra példa Békéscsabán, hogy köztisztviselői karból kiemeltek volna valakit, városvezetői megbízást kapott volna.  Köszönettel tartozom azért, hogy bizalmat kaphattam, és felelősséggel vállaltam a feladatot. Társadalmi megbízatású alpolgármesterként igyekeztem legjobb tudásom szerint végezni munkámat.

Hiszem, hogy csak rengeteg befektetett munkával, következetesen, mindig együttműködésre törekedve lehet valós, érdemi eredményeket elérni. Problémás, konfliktussal járó ügyekben közösen kell megtalálni a legjobb megoldást. Ehhez elengedhetetlen az egyeztetés, egy asztalhoz leülve kommunikálni, mindig és folyamatosan a gyors elérhetőségre törekedve. Munkavégzésem középpontjában mindig az adott ügy, a megoldandó feladat állt, és az, hogy az abban érintettek számára a lehető legoptimálisabb forgatókönyv valósuljon meg. Ezzel a hozzáállással az intézményvezetőkkel szoros együttműködésben, napi szintű kapcsolattartás, egyeztetés mellett sikerült átvészelni a koronavírus-járványt úgy, hogy a nyitás után talpra tudott mindenki állni.

A leállás, a szűkített mozgástér lehetőséget teremtett arra, hogy rendezzük sorainkat, kijelöljük az egyes szektorok középtávú stratégiai céljait, kialakítsuk azokat a működtetési struktúrákat, amelyek mentén lehetett a későbbiekben haladni. Meggyőződésem, hogy egy-egy szakterületen belül, összetettebb feladat megoldásában előre kidolgozott stratégia mentén, meghatározott útvonalon, ütemezéssel, számonkérhető módon, lépésről-lépésre haladva lehet eredményt elérni.  Így a lezárások idején a háttérben dolgozva előkészítettük a sportkoncepciót, az ifjúsági koncepciót, a nevelési intézmények működési rendjét, és nagy erőkkel dolgoztunk a Munkácsy Negyed működtetésének kidolgozásán.

A város kulturális életében nem volt még olyan léptékű fejlesztés, mint a Modern Városok Program Munkácsy Negyed komplex projekt, amelynek működtetését, élettel való megtöltését a kulturális intézményekkel együttműködésben alakítottuk ki. Kevés példa van az országban ilyen szintű pozitív szemléletre, összefogásra, mint amilyen Békéscsabán tapasztalható. Ez megmutatkozott a Csabai Nyár programsorozatában és az elmúlt időszakban a Csabai Advent lebonyolításában is. 

A közterületi fejlesztések közt nagy népszerűségnek örvend a tokiói olimpia előtt felavatott Kerékpárosok szobor, a Trainon100 emlékév kapcsán lakossági kezdeményezéssel megvalósult Szentháromság szobor a Damjanich utcán, a Munkácsyt és műveit bemutató alkotások, BMZ téglaszobrai és a Schéner Mihály születésének 100. évfordulóján megújult játszótéri plasztikák.

 

 

A Békéscsabai Értéktár Bizottság elnökeként kezdeményeztem a csabai értékeket bemutató kötet megjelentetését, amely a múzeum gondozásában egy reprezentatív album formájában valósulhatott meg.

Óvodáink színvonalas munkájának középpontjában a gyermekek szeretete, kiegyensúlyozott nevelése áll, amelyet a szakmai elismerések, szülői visszajelzések is megerősítenek. Az önkormányzati programok közé – a vízhez szoktatás, néptánc, labdajáték mellett – új elemként került be a környezeti nevelést támogató Zöld Őr program.

A sport területén a Sportcsarnok felújítása után olyan működtetési színvonalat értünk el, amely komoly előrelépést eredményezett a használó sportszervezetek, a látogatók számára. Többek közt az infrastrukturális fejlesztésnek, hatékonyabb működtetésnek is köszönhetően sikerült röplabda és kézilabda válogatott mérkőzéseket rendezni városunkban, és társházigazdaként U17-es Röplabda Európa bajnokságnak helyt adni.

Az önkormányzati sportingatlanok fejlesztését is hosszú előkészítő munka, többéves egyeztetés, helyszínbejárás előzte meg, míg kialakult az a fejlesztési csomag, amelynek köszönhetően saját erőből, városi költségvetési forrás felhasználásával eddig nem látott léptékű sportlétesítmény felújítási program indult.

Újabb mérföldkő a csabai sport történetében, hogy Békéscsaba bekerült a kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési programjába, amelynek eredményeként jelentős állami támogatás kerülhet a sportszakmai célok megvalósítására.   

A sport és ifjúság területét érintette az extrémsportpálya ügye. 2020-tól több ütemben, állami támogatással és önkormányzati forrásból, a fiatalokkal szorosan együttműködve sikerült kialakítani egy olyan pályát, amelyről maguk a használók mondják, hogy Magyarország 5 legjobb pályája között szerepel.

Az ifjúsági feladatellátás legnagyobb sikere a Liget Ifjúsági Tér kialakítása és elindítása volt 2022 őszén a Széchenyi ligeti Látogatóközpont épületében. Az azóta eltelt időszak eredményei, a fiatalok visszajelzése alapján sokak által kedvelt, intenzíven látogatott közösségi tér alakult ki a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működtetésében. Az is örömteli, hogy a biztos lábakon álló Garabonciás Napok rendezvény már nem ér véget a diákpolgármester választással, hiszen a megválasztott diákvezetők – a városvezetők bizalmát élvezve – aktív szereplői a város ifjúsági közéletének, kiváló közvetítői a fiatalok érdekeinek, ahogy a Békéscsabai Diákönkormányzat vezetői és tagsága is.

 

Képviselőként végzett tevékenységem főbb céljai és megvalósításuk

 

Képviselői megbízatásom a Hajrá Békéscsaba tagjaként az időközi választás megnyerését követően, 2022. június 26. után kezdődött, így szűk két év alatt is nagyon közel került a szívemhez a 4. számú választókerület, amely Békéscsaba legnagyobb lakótelepének jó részét felöleli. Sikerült minden utcát, közt, kisebb és nagyobb problémát tüzetesen megismernem, számos itt élővel aktív kapcsolatot kialakítanom.

Munkámat ebben a feladatkörben is igyekeztem alázattal, a köz érdekében dolgozva ellátni, ígéretemet betartani, mely szerint aktív, elérhető, a kérdésekre, problémákra, javaslatokra érdemben és hatékonyan reagáló képviselő kívánok lenni.

Sikerült elérni, hogy a Lencsési úti rendelőben valamennyi háziorvosi körzetnek van orvosa! Fiatal, jól felkészült szakemberek léptek be a rendelők ajtaján, ezzel nagy lépést tettünk a kiegyensúlyozott betegellátás irányába.

 

 

A lakók kérésére számos helyen helyeztettünk ki padokat, kerékpártárolókat. A kiszáradt fák problémáját is megoldottuk, illegális szemétlerakókat számoltunk fel többek közt az Öntözött réteknél, ha kellett, magunk gyűjtöttük össze a szemetet. 

Nap mint nap érezzük, hogy a megnövekedett gépjárműszám, az intenzív forgalom gondot okoz a közlekedésben. A biztonságot szolgáló intézkedések között közlekedési táblák kihelyezésével, parkolósávok felfestésével és okoszebra kialakításával sikerült fejleszteni a választókörzetet. Az intelligens zebravilágítás eredményes, hatékony működése esetén újabbak kialakítására is sor kerülhet.

A Lencsési Általános Iskola életét, mindennapjait is igyekeztem segítő közreműködéssel támogatni, amelyek közül kiemelném a rekortán kézilabdapálya kialakítása mellett az udvar rendezését és a legtehetségesebb diákok elismerését.

Fontosnak tartottam a Lencsési Óvoda Zöld Ovija és a Fövenyes utcai Idősek Klubja programjainak, eszközbeszerzéseinek, fejlesztési terveinek megvalósulásában való aktív közreműködést, hiszen ezekben az intézményegységekben színvonalas tevékenységgel szolgálják a gyermekek fejlődését és a szépkorúak gondozását.

Örömmel csatlakoztam ahhoz a felajánláshoz, melynek köszönhetően új elektromos zongorával gazdagodott a Lencsési Közösségi Ház, és képviselőtársaimmal aktív szerepet vállaltunk abban, hogy a hosszú évekig szünetelő András Napi Kolbászparádét újra megszervezte az intézmény.

Köszönöm a kerület lakóitól érkezett számos jelzést, együttműködést, amelyre a továbbiakban is iránymutatásként számítok.

Galéria

 

További programok »

FEL