Szarvas Péter: Óvatos költségvetési tervezésre lesz szükség 2022-ben

2021. december 15. 10:30 | Papp Ádám Sándor

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere szerdán reggel értékelte a decemberi közgyűlésen meghozott döntéseket.

A városvezető kiemelte, hogy döntöttek a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátás rendeletéről, amelyben megemelték a szociális célú tüzelőtámogatásra egy évre adható maximális összeget 15 ezerről, 20 ezer forintra. A rászorulóknak gyógyszerkérelmét eddig 6 hónapra lehetett megállapítani, ezentúl 12 hónapra lehet majd folyamatosan biztosítani. A gyógyászati segédeszközök vásárlásán túl ezentúl azok javítására is igényelhetnek támogatást.

Szarvas Péter az önkormányzat 2021-es költségvetéséről elmondta, hogy az pénzügyi stabilitás mutatott, az év közben mutatkozó többletbevételek lehetővé tették, hogy néhány kiadásra forrást tudjanak biztosítani. Erdősítés, fásításra 15 millió, játszóterek üzemeltetésére 8 millió forintot különítettek el, 25 millió forintból tervezik a közterületi növények öntözését, továbbá a szelektív hulladékgyűjtők közterületi elhelyezésére 12 miliót biztosítottak, a zöldstratégia kidolgozására pedig 10 milliót. Továbbá öt intézmény számára összesen 60 millió forintot irányoztak elő, azok folyamatos működésének biztosítására. 

A grémium foglalkozott a 2022-es évi költségvetés tervezéssel. A városvezető azt mondta, hogy a jelenlegi információk alapján nehéz, feszített költségvetési tervezési időszak vár rájuk, 2022 február 15-én kell benyújtani a képviselők számára a rendelet tervezetet, amelyet a februári közgyűlésen tárgyalnak majd. Kiemelte, hogy a rendeletnek a kötelező feladatok ellátására, valamint az intézmények működtetésére a szükséges forrásokat tartalmaznia kell. Továbbá számolni kell a közvilágítás, az autóbusz közlekedés, a közterületek gondozása, az utak, járdák, kerékpárutak és a csapadékvíz csatornák javításának költséveigel. Arra is kitért, hogy a város beruházásai folytatódnak: jövőre befejeződik a piachoz tartozó parkolóház építése, majd elindul a piac maradék területeinek teljes rekonstrukciója. Folytatódik a Bábszínház építése és a Beliczey Kúria rendbetétele, tovább halad a Wenckheim kerékpárút építése és a Dobozi úton meglévő, de elavult állapotban lévő kerékpárút teljes felújítása is elkezdődi, illetve a Ligeti soron megépül az új kerékpárút is. Hozzátette: 2022-ben befejeződik a Réthy Pál híd építése és a bontást követően elindul a Sztraka-híd építése, amely egyszerre lesz kerékpáros és gyalogos közlekedésre alkalmas. A tervek szerint jövőre elkészül a Lencsési bölcsőde bővítése és a Kazinczy utcai orvosi rendelő felújítása.

Kitért arra is, hogy Békéscsabán megnőtt az igény olyan tanácsadói szolgálatra, amely a családokban lévő fogyatékosságban élőket segítik. Az önkormányzat felvállalta, hogy 2022 januárjától két fő fogyatékosságügyi tanácsadót alkalmaz a Családsegítő Központ állományában.

Szarvas Péter kiemelte, hogy Békéscsaba zöld város és a közterületen és nem közterületen lévő fák védelmét az eddieknél tovább erősíti. Elmondta, hogy az önkormányzat eddig is óvta és óvni fogja a fás szárú növényeit, a kivágott fák pótlásáról minden évben gondoskodnak. Részletezte, hogy a város 150 hektár erdővel rendelkezik és a 10 hektáros a Pósteleki területtel, amely örökerdőnek minősül, így a fagazdálkodást nem lehet kivágással megoldani. 

A képviselők döntöttek arról, hogy kijelöléses megbízás alapján 2022 januárjától 2023 decemberéig az autóbusz közlekedést a Volánbusz Zrt. lássa el Békéscsabán. A polgármester azt is elmondta, hogy az önkormányzat mintegy 200-220 millió forint körüli összeget költ egy évben a helyi autóbusz közlekedésre. 

Kitért arra is, hogy be fognak nyújtani egy kérelmet a magyar kormányhoz, hogy a 2000 négyzetméteres Körös Hotel ingatlan területét térítésmentesen, közpark céljára adja át az önkormányzat számára. A cél az, hogy olyan kialakítást tervezzenek, amely találkozik az ott élők véleményével és illeszkedik a környezetbe.

A polgármester örömtelinek nevezte, hogy a grémium döntött a békéscsabai járdaépítés-és felújítás 3. és 4. ütemének helyszíneiről is, amely mintegy 40 utcát érint. 

A közgyűlés zárt ülésen kitüntetésekről döntött. A képviselők a Békéscsaba díszpolgára posztumusz elismerést Sztraka Ernőnek ítélték oda, aki 36 éven át volt városi főmérnök. Nevéhez fűzödik a Kossuth tér, a Széchenyi liget, a városháza épületének megtervezése és kiépítése.

A testület Békéscsabáért kitüntetést Gedó György olimpiai bajnok ökölvívónak ítélte oda. A sportoló 2 éves korától 16 éves koráig élt a megyeszékhelyen, itt kezdte el az ökölvívást és 1972-ben Münchenben olimpiai bajnok lett. 

Békéscsaba életmű díjban részesült Vánsza Pál, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Békés megyei elnöke, aki fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjét hirdesse, előadásokat tart és kiállításokat szervez.

A grémium a Békéscsaba kulturájáért kitüntetést Dariday Róbert színművésznek ítélte oda, aki 36 éven keresztül a Békéscsabai Jókai Színház színészeként számtalan felejthetetlen darabjában volt látható. 

A másik elismerést a Békéscsabai Médiacentrum Kft. munkavállalói közössége kapta. A cég a híroldalán, a nyomtatott sajtón és a televíziós műsorok sugárzásán keresztül sokat tett azért, hogy Békéscsaba kulturális értékeit közvetítse az itt élők és sok esetben az ország lakosai felé. A város polgármestere köszönetét fejezte ki a cég munkatársainak azért, hogy magas színvonalon közvetítik a megyeszékhely kulturális eseményeit, értékeit. 

További programok »

Itthon

Diáksport napon mérték össze erejüket a Vízműben a sulisok

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium Jókai Mór Kollégiuma szervezett diáksport napot csütörtökön délután. A délután 15 órakor kezdődő versenyen részt vesznek a BMC-hez tartozó összes kollégium versenyző diákjai, akik öt számban, köztük lövészetben, dartsban, tollaslabdában és szkanderben mérték össze erejüket. 
16:40
FEL