Szarvas Péter: Korlátozások mellett lesz biztosítható a működés

2022. szeptember 30. 10:10 | behir.hu

Békéscsaba polgármestere a szeptemberi közgyűlésen meghozott döntéseket foglalta össze.

– A szeptemberi közgyűlés ünnepélyes pillanatokkal, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetés átadásával vette kezdetét. Az idei évben az Ábrahám házaspár, Ábrahám Béla és Ábrahám Béláné, illetve Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata kollektívája részére adományoztuk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Elismerését – kezdte összefoglalóját Szarvas Péter.

Mint mondta, komoly kérdésekben kellett döntést hoznia a képviselőtestületnek.

– Hosszú ideig tárgyaltunk Békéscsaba energetikai helyzetéről. Hangsúlyoztam képviselőtársaimnak, hogy az energiapiacokon jelentős átalakulások mentek végbe az elmúlt időszakban. Az energiapiaci környezet kiszámíthatatlanná vált, az energiaárak a korábbi árak többszörösére emelkedtek. Ezért jelentős terhet fog róni sok önkormányzat számára a földgáz és a villamos energia számlák kifizetése. A jelenleg csak becsült, de igen magas kalkulált energiaárak figyelembevételével 2,5 milliárd forintra becsüljük a következő évi többlet energiaköltséget. Ez szinte ellehetetleníti a 2023-as költségvetési évet. Amennyiben a költségekhez külső források igénybevételére nem lesz lehetőség, úgy csak jelentős önkormányzati feladat-és közösségi szolgáltatás csökkenés, illetve korlátozás mellett lesznek biztosíthatóak a legfontosabb kötelező önkormányzati feladatok – ismertette a polgármester.

A városvezető közölte, hogy a közgyűlés létrehozott egy energetikai szakmai munkacsoportot, hogy egy önkormányzati szintű energia-racionalizálási feladattervet készítsen. Amíg a körülmények engedik, addig a szolgáltatások, ha korlátozottan is, de biztosítottak lesznek.

Szarvas Péter arról is beszélt, hogy ismét kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló családok megsegítésére, ezért idén, hét év után jelentősen növelték a szociális támogatásra jogosultak körét azzal, hogy az igényelhető támogatásokhoz kapcsolódó jövedelemhatárokat megemelték.

– Ennek oka, hogy az elmúlt időszakban történt változások miatt számos család kerülhet nehéz helyzetbe. Megemeltük többek között a lakhatási támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a tüzelő támogatás, a gyógyszertámogatás és a tanévkezdési támogatás mértékét. A fentieket figyelembe véve zárt ülésen 14, korábban elutasított támogatási igény esetében döntöttünk úgy, hogy méltányosságból biztosítjuk a támogatást – idézte fel a polgármester.

A támogatásokról szólva elhangzott, hogy a békéscsabai önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a felsőoktatásban résztvevő békéscsabai hallgatók, valamint a fiatal diplomások támogatását, helyben tartását és segítését, ezért jelentős mértékkel megemelték a Bursa Hungarica Pályázat 2023. évi fordulójának költségkeretét és a támogatásra való jogosultság jövedelemhatárát.

– Több változás is történt az utóbbi időszakban az egészségügyi alapellátásban. A 9. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó Sárközyné dr. Szombati Márta gyermekorvos nyugdíjba vonult. A főorvosnő aktívan segítette az önkormányzat munkáját is. A nyáron például képzést tartott EpiPen injekció használatáról az óvodapedagógusoknak és a kisgyermeknevelőknek. A főorvosnő körzetét szeptember 1. napjától dr. Varsányi-Kardos Olga csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos látja el – közölte Szarvas Péter. Hozzátete, hogy a jelenleg helyettesítéssel ellátott 25. számú háziorvosi körzet betegeinek a gyógyítását november 1. napjától dr. Orosi Norbert belgyógyász, hematológus szakorvos biztosítja, aki már teljes állásban végzi a betegellátást. Dr. Lázár Magdolna Csilla pedig a 22. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit látja el.

– Az infláció, valamint az egész Európát sújtó energiaválság miatt az önkormányzat számos szolgáltatás esetében kénytelen 2022. október 1-tól árat emelni. Ez érinti az étkeztetést, a parkolást, az építményadót, valamint a szociális ellátások intézményi díjait. A helyi közösségi közlekedés díjszabása (jegyek és bérletek vonatkozásában) november 1-töl változik. A díjak emelkednek. November elsejétől az elővételben eladott menetjegy 350 forint, az autóbuszon megváltott jegy 430 forint, az egyvonalas havi bérlet 5600 forint, az összvonalas havi bérlet 8000 forint, a vonalcsoportos bérlet 6800 forint, a tanuló- és nyugdíjas havi bérlet ára 2200 forint lesz – összegezte a változásokat a polgármester.

Elhangzott továbbá, hogy a képviselőtestület a szeptemberi közgyűlésen zárt ülésen döntött arról, hogy idén a „Kiváló Szociális Munkáért" kitüntetést Haba László Gáborné, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nyugalmazott vezető ápoló helyettese, valamint Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona kollektívája érdemelte ki.

 

További programok »

FEL