Infrastrukturális fejlesztések: Évtizedeket lép előre a Kenderföldek

2021. december 17. 13:38 | Mikóczy Erika

A Kenderföldek területe húsz éve tartozik Békéscsaba belterületéhez. Korábban kertek voltak ott, később sokan döntöttek úgy, hogy kiköltöznek a nyugodt, békés környezetbe. Ahhoz, hogy ott is komfortos körülmények között élhessenek a csabaiak, jelentős infrastrukturális fejlesztések szükségesek. Az önkormányzat döntései alapján most komoly felzárkózásra nyílik lehetőség: a Kenderföldek évtizedeket lép előre. A részletekről Szarvas Péter polgármestert kérdeztük.

– Az elmúlt két évben többet fejlődött Kenderföldek kommunális infrastruktúrája, mint az elmúlt két évtizedben összesen. Békéscsaba önkormányzata és a körzet képviselője, Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba Egyesület) elkötelezett abban, hogy javuljon a Kenderföldeken élők életminősége. Mind a városvezetés, mind Ádám Pál képviselő úr folyamatos kapcsolatban áll a Kenderföldek Egyesület képviselőivel, akik a térségben tartott fórumok, fogadóórák alkalmával személyesen is megfogalmazzák a városrész lakóinak észrevételit, kéréseit. Ezekre közösen keressük a megoldási lehetőségeket.

 

– Mely területeken történtek és történnek fejlesztések a Kenderföldeken?  

– Idén számos olyan beruházás valósult meg, illetve indult el, ami jelentősen hozzájárul a Kenderföldek infrastrukturális fejlődéséhez és a komfortosabb mindennapi élet biztosításához. A megújult a Kétegyházi úti, illetve a megépült új Kígyósi kerékpárúton biztonságosabb körülmények között juthatnak el a városrészben élők a belvárosba. A Modern Városok Program keretében megtörtént a gyűjtőútnak számító Kerekegyházi út leburkolása és csapadékvíz-árok építése. Továbbá jelentősen korszerűsödött a közvilágítás is Kenderföldek városrészben a lámpatestek ledesre cserélését követően. Jelenleg folyamatban van a Kerekegyházi út és Szabadkígyós között a kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, valamint ahhoz kapcsolódóan a közvilágítás kiépítése.

 

Szarvas Péter polgármester és Ádám Pál önkormányzati képviselő egy korábbi bejáráson

 

– Az ott élő mintegy négyszáz ember életét megnehezíti a vezetékes ivóvíz hiánya. Idén az önkormányzat 15 millió forintot biztosított a hálózat tervezésére. Hol tart most ez a folyamat?

– A teljes ivóvízhálózat tervezése folyamatban van a Kender utca, Kendervágó utca, Kígyósi út – Kendervágó utca és Kerekegyházi út között, Rokka utca, Vető utca, Szamóca utca, Köszméte utca, Vackor utca, Kökény utca, Kerekegyházi utca, Süllő utca, Csuka utca, Harcsa utca, Zsinór utca, Part utca, Csónak utca, Fiumei utca, Tiloló utca, Kereki utca, Horgony utca tekintetében. A tervezési munkák elvégzésére a költségvetésben 15 millió forintot biztosítottunk. A tervezésre a szerződést július 14-én kötöttük meg. A kiviteli tervek előreláthatólag 2022 március végére állnak majd rendelkezésre. Ebben a tervben lesz olyan megbontás, amely a szakaszos kivitelezés lehetőségét is megvizsgálja. Jelenleg a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban. A szeptemberi közgyűlésen született döntés a Fonó és a Lajta utcák ivóvízvezetékének kiépítéséről. Jelenleg az ajánlattételi felhívás előkészítése van folyamatban. A kiírást még 2021 decemberében tervezzük kiküldeni. Munkavégzés leghamarabb 2022 március hónaptól lehetséges, amennyiben eredményes lesz a beszerzési eljárás. Nagy előrelépés ez a beruházás, amelynek köszönhetően számos háztartás számára válik biztosítottá az egészséges csapvíz.

 

– Milyen téren várható még előrelépés a Kenderföldeken?  

– A városrész lakóinak életét megkönnyítené, ha további utcák is szilárdburkolatot kapnának. Azonban a szilárd útburkolat építésének előfeltétele a jogszabályban előírt utcaszélesség biztosítása. A folyamat felgyorsításához fontos az ingatlantulajdonosok együttműködése. Útépítés jelenleg a Kereki és a Lajta utca között van folyamatban a Modern Városok Program keretében. A munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. A lakosság nagy örömére az elsők között kerültek új, modern buszvárók az olyan Kígyósi úti buszmegállókba, ahol korábban nem volt, illetve a régi utasvárókat is lecseréltük.

További programok »

FEL