Határmenti régiók civil szervezeteinek és intézményeinek együttműködése

2022. december 19. 16:28 | behir.hu

Lezárult a ROHU-380 számú „Felnőttképzés az egészséges életmód és a fenntartható környezet területén” – VERBA DOCENT című projekt .

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 közötti időszakban támogatta a határmenti román és magyar régiók civil szervezetei és intézményei közti együttműködések létrehozását és megerősítését. A program ROHU-380 azonosítójelű, „Verba Docent” című projektjének fő kedvezményezettje az aradi székhelyű Excelsior Egyesület illetve hazai konzorciumi partnere a gyulai Körös-Maros Alapítvány. E szervezetek 2022. december 19-én tartották a projekt zárókonferenciáját az újonnan létrehozott Gyulavári Oktatási Centrumban, amelyen bemutatták a projekt eredményeit.

A 2019. március 1. és 2022. december 31. között megvalósuló projekt átfogó célja a foglalkoztatás javítása és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás elősegítése elsősorban Arad és Békés megyében. A projekt költségvetésének teljes összege 2.987.502 euró, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap

2 539 377 euró összeggel, valamint a magyar és a román kormány 353 205 euró összegű nemzeti társfinanszírozásával támogat.

Céljaik elérése érdekében az Alapítvány három képzőintézmény közreműködésével 14 különböző szakmai illetve nyelvi képzést, tanfolyamot szervezett illetve bonyolított le. Négy helyszínen állásbörzét szerveztek több mint 200 magyar és román álláskereső, illetve 25 munkáltató részvételével. Térségben és a szakmájuk való elhelyezkedésük motiválása és elősegítése érdekében 40 főiskolás részére gyakorlatorientált tanulmányutakat valósítottak meg Békés és Csongrád-Csanád megyében.

Kistermelők és kézművesek összefogásával létrehozták a „Ex-Crisius - Körösök Körül”regionális brand- et, melynek célja, hogy egységes arculatot adva elősegítse a régióban készülő termékek piaci megjelenését, értékesítését.

A projektről bővebb információ elérhető a következő elérhetőségeken: www.facebook.hu/verbarohu, http://www.verbadocent.hupont.hu/

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Galéria

 

 

 

További programok »

FEL