Csabai életképek: 85 évvel ezelőtt történt – A Szent Jobb Békéscsabán 5.

2023. szeptember 10. 12:16 | Ugrai Gábor

A peronon, melyet vaskorláttal zártak le, a papság, a hadsereg díszszázada és a küldöttségek elöljárói várták a Szent Jobbot, 1938. július 3-án. Természetesen Békés vármegye főispánja, dr. Ricsóy-Uhlarik Béla is részt vett az ünnepségen, feleségével, Inkey Gabriellával.

A vonat érkezésekor a zenekar a Himnuszt kezdte játszani, majd a szerelvény befutott az érkezési csarnok elé. A városunkba érkező vonaton többek között ott tartózkodott Huszár Károly volt kormányfő, Mészáros István érseki helynök, Mihalovics Zsigmond az Actio Catholica országos igazgatója, Zsémbery István az Actio Catholica ünnepi rendezője, valamint Máriássy László alezredes, a koronaőrség parancsnoka.

A Szent Jobbot tartalmazó szekrényt a vagon előterébe tolták, majd elsőnek a helyi katolikus hívek nevében az egyházközösség köszöntötte az ereklyét. Ezt követően a koronaőrök a vasútállomás előtti térre vitték a relikviát és ott egy díszes baldachin állvány alá helyezték. A rendőrkordonon belül csak a Frontharcosok Szövetségének elöljárói, a vitézi rend, a Magyar Királyi Levente Mozgalom és a Turul Bajtársi Szövetség csabai tagjai tartózkodhattak, a katolikus egyesületek prominens képviselőivel együtt.

Ezután került sor az ünnepi beszédekre. Először a főispán köszöntötte beszédében a Szent Jobbot a vármegye földjén, majd dr. Korniss Géza közigazgatási- és kultúrtanácsnok következett. Ő többek között kiemelte, hogy „Semmiféle modern hiteltelenség pokolkapui nem vesznek erőt népünkön, hazánkon, amíg nemcsak csodáljuk a 900 esztendős Szent Jobbot, hanem követjük a szent király útmutatását.”

Ezután a helyi római katolikus egyház nevében dr. Domanek Pál esperes plébános mondta el ünnepi gondolatait. Többek között hangsúlyozta, hogy milyen fontos Békéscsabának, ennek a határtól mindössze 30 kilométerre lévő városnak az ereklye jelenléte. A köszöntőbeszédek befejezése után az ünnepségen résztvevők elvonulhattak az ereklye előtt és vethettek rá egy pár pillantást.

Ezt követően a koronaőrök a katolikus papok kíséretében visszavitték a Szent Jobbot a pályaudvarra. Itt a díszszázad előtt még egy liturgikus ima hangzott el, majd a katonazenekar eljátszotta az „Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!” című Szent Istvánról szóló, templomban is énekelt himnuszt.

Az ereklyét ezután visszahelyezték az Aranyvonatra, majd a szerelvény 12 óra 36 perckor lassan kigurult a békéscsabai állomásról Gyula irányába. Az utolsó békeév legnagyobb hazai eseménye véget ért. Sajnos egy év múlva Európa már lángokban állt. (Vége.)

További programok »

FEL