Békéscsaba anno: Csaba az 1848. évi forradalom és szabadságharc korában

2019. március 16. 11:47 | behir

Az 1848. március 15-ei pesti forradalmi eseményekről Csaba lakossága a gyorsan terjedő hírekből értesült. Hamarosan megérkezett a forradalom két lapja Pestről – a Március tizenötödike és a Táncsics Mihály alapította Munkások Újsága közölt hiteles híreket.

 

Március 20-án este a községháza Kossuth- és Batthyány-arcképpel díszített tanácstermében Kiss Péter főszolgabíró tartott ülést, ismertette és értelmezte a pesti forradalom programját, a 12 pontot.

Május 29-én a mezővárosi rangú Csaba új elöljáró-választásán Nagy Antalt szavazták meg bírónak. A főjegyző Eördögh Frigyest, Csaba első „népképviselőjévé” választották az országgyűlésbe.

1848. június 13-án Nagy Antal bíró megbízatása megszűnt, a forradalmi kormány rendezett tanácsú várossá tette Csabát, ahol a népgyűlés töltötte be a vezető pozíciókat. Bírói székhez jutott Urszinyi Andor, csabai ügyvéd, birtokos.

Az első nemzetközi mozgósításkor, júniusban 1700 férfit írtak össze, majd 558 csabai elindult vasvillával és kiegyenesített kaszával a makói gyülekező táborba. Július 3-án Csabáról harangzúgás közben indult el 2000 megyebeli nemzetőr. Omaszta Lajos és Uhrinyi András vezették nagybecskereki táborhelyre a nemzetőröket. A csapattal mentek: Brószmann Dániel lelkész, Wilim János, Csorba Mihály és Novák Dániel tanítók. A második 2000 fős nemzetőrcsapat Vidovszky János és Szucsu Mózes kapitányokkal indult, velük tartott Haan Lajos tábori lelkész is a korábbi táborhelyre, ahonnan három hét múlva, bevetés nélkül tértek vissza. A haza szolgálatára Csaba 24 ezer lélekszámú népe önként gyűjtött összesen 2469 forintot. Ezen túlmenően: sok mázsa búzát, árpát, zabot, kölest, kukoricát, továbbá arany- és ezüstkészleteket, ékszereket adtak össze.

A forradalom és szabadságharc dicső eseményei Csabától távol zajlottak. Később azonban kiderült, hogy a Galíciában állomásozó Lenkey huszárszázados csapata, a forradalom hírére, kalandos szökéssel Bácska felé vonult és 1848. augusztus 3-án Csabára érkezett. Itt Lenkeyvel és helyettesével, Fiath Pompeius hadnaggyal egy éjszakára Koricsánszky Lajos jegyző nagytemplom melletti házában szálltak meg, majd tovább vonultak az alvidéki csatatérre.

Az 1849. június 13-án, Csaba elöljáróinak lemondása folytán ismét tisztújítást tartottak. A főbíró Urszinyi Andor ügyvéd lett, a népgyűlés pedig közfelkiáltással a csabai születésű Szinovicz Lajost választotta Csaba rendezett tanácsú város első polgármesterének. Az elöljáróság, teljesítve kötelezettségét, 203 fős szabadcsapatot állított ki és indított el Arad felé. Közöttük volt tisztként Omaszta Gusztáv és Szilárd, valamint ifj. Szemián Sámuel.

A szabadságharc bukása után 68 szabadcsapatost büntetésül újoncként besoroztak a császári seregbe. Csabát pedig mezővárossá minősítették vissza.

Gécs Béla

 

További programok »

FEL