Békéscsaba anno: A „gyermekkerttől” az óvodák kialakításáig

2022. november 1. 15:16 | behir.hu

Csabán az ezernyolcszázas években egyre több gyermek született, ez sürgette az óvodák létesítését. Az első óvodát Harsányi Györgyné létesítette „Fröbel-féle gyermekkert” néven.

1866-ban Czeizler Ilona és Lippert János nyitott magánóvodát. 1888-ban Gally Gizella szervezett óvodát, részben városi támogatással. 1897-ben, a Luther utcában, Ádám Gusztáv városi mérnök tervei szerint felépült Békéscsaba első közóvodája, 17 ezer forint költséggel. Az épületet 2000 után bontották le.

Békéscsaba városa 1936-ban is sokáig keresett megfelelő épületeket óvodák számára, s ezek megtekintésére várta a tanfelügyelőt. Az év nyarán, július 25-én, Budapestről érkezett dr. Láhman György a tanfelügyelet képviseletében és több fontos kérdésben tartott a városi hatóságokkal együttes szemlét. Mindenekelőtt dr. Korniss Géza kultúrtanácsnok és Baukó András főmérnök társaságában Erzsébethelyen jártak. Három épületet tekintettek meg, amelyeket a tulajdonosaik az új óvoda céljaira ajánlották fel megvételre.

Legmegfelelőbbnek a Kenéz-féle házat találták, amely megfelelő helyen, a Kolozsvári utcán volt: egy befejezés előtt álló, jól kiszáradt középület. Mintha egyenesen óvoda céljára emelték volna. Az előszoba 14 méter hosszú és 7 méter széles, tanteremnek is kiválóan megfelelő, mögötte kisebb szobával, ami irodának volt alkalmas. A tulajdonossal megegyeztek, hogy a miniszter hozzájárulása után tudnak dönteni, mivel az óvoda állami jelleget kap.

Ezután a bizottság a Csillag (ma Lenkey) utcai óvodaépületét tekintette meg. Az óvoda 1930-ban nyílt, terveit Áchim Mihály városi mérnök készítette, a kivitelező Valastyán János építőmester volt. Az épületben, az utca felőli oldalon kapott helyet az óvoda legtágasabb helyisége, a játszóterem, valamint két szoba. Az udvar felől létesült a munkaterem, a pihenő, a dajkaszoba valamint a konyha. A melléképületben illemhelyek, mosószoba, fáskamra volt található. A megtekintés után úgy találták, hogy a túlzsúfoltságon – az akkori anyagi körülmények között – oly módon lehet segíteni, ha az óvónő lakását átalakítják, a közfalakat eltávolítják és így kialakul a második nagy játszóterem is. Ezután szükségessé vált egy második dajka alkalmazása is. A határozatot végső fokon itt is a miniszternek kellett jóváhagynia. A Lenkey utcai épületben ma is óvoda működik.

Gécs Béla

További programok »

Békéscsaba

Nyáron már a piacnál is lesz ATM Békéscsabán

Hamarosan Békéscsaba négy pontján új, készpénzfelvételre alkalmas automatákat telepít az önkormányzat számlavezető bankja. A tervek szerint az év végéig Mezőmegyeren, Gerlán, Jaminában és a piacnál létesül új ATM.
2024. május 23. 19:18
FEL