Békéscsaba anno: A Csabai Nőegylet alapítása és jubileumai

2022. május 1. 18:40 | behir

Csaba első jelentős eseménye 1878. januárjában Lepény Pál, tehetős gazda bírói megválasztása volt. Még abban a hónapban a Közbirtokossági testület, Lepény Pál elnök vezetésével úgy határozott, hogy hajlékot teremt a színjátszásnak a belvárosban. A szegények szenvedésének enyhítésére, a nők összefogásával pedig megalakult a Csabai Nőegylet.

Újságban adták hírül, hogy 1878. szeptember 15-én délután 4 órakor a Nőegylet alakuló közgyűlést tart a polgári leányiskola helyiségében. Ezt megelőzően a Segélyező Nőegylet két lelkes tagja, özv. Reök Istvánné és Bertóky Lászlóné úrhölgyek szívjósága, emberbaráti szeretete kezdeményezte a Nőegylet alapítást. Ők vezették a 14 tagból álló küldöttséget, tisztelegtek Beliczey Istvánné őméltóságánál, s a küldöttség nevében felkérték az elnöknői tisztség elfogadására. A főispánné szeretetteljes méltósággal fogadta a küldöttséget, megköszönte a megtiszteltetést, és elfogadta a felkérést.

A Csabai Nőegylet 61 taggal alakult meg. Az egylet célkitűzése az árvák, özvegyek, sorsüldözöttek, munkaképtelenek, betegek és elhagyottak szenvedésének enyhítése, és a szegény gyerekek segélyezése volt. Ennek pénzügyi alapjait rendezvények, bálok bevételeiből és gyűjtésekből kívánták fedezni.

A Csabai Nőegylet jól működött, 1899-ben már húszéves jubileumi ülését tartotta. Az előző tíz év alatt 14218 forint 40 kr. bevétele volt az egyletnek. Ez idő alatt az egylet 2738 forintot fordított segélyezésre, 200 egyént támogattak, és gyűjtöttek egy felépítendő szeretetházra is. Tag lett például Wenckheim Krisztina grófnő, Rosenthal Mártonné, Urszinyi Jánosné, Omaszta Gyuláné, Réthy Pálné.

1928. november 26-án a Békéscsabai Nőegyesület már 50 éves jubileumát ünnepelte a városházán, egy díszközgyűlésen. Üdvözlő beszédet ekkor Jánossy Gyuláné mondott. Hálás szavakkal emlékezett meg az alapító tagokról. Rell Lajos dr., a reálgimnázium igazgatója megemlékezett Beliczey Istvánnéról, aki 40 éven át volt az egyesület elnöknője. Felszólalt a jubileumi ünnepségen Jánossy Gyula polgármester is. Ezután a társegyesületek 12 képviselője köszöntötte a félszázada alakult Csabai Nőegyletet. Végül Rell Lajos dr. ismertette a beérkezett üdvözlő sürgönyöket. Bejelentette továbbá, hogy özv. Zsilinszky Mihályné 100 pengős alapítványt tett, az egyesület tetszés szerinti felhasználására. A lélekemelő díszközgyűlés végén a gimnáziumi énekkar elénekelte a Himnuszt.

Gécs Béla

További programok »

Itthon

Jutott és maradt is? - Így alakult az idei turizmus

Több vendég kevesebb vendégéjszakát töltött el októberben a kereskedelmi szálláshelyeken, ahol eltérően alakult a belföldi és külföldi forgalom. A belföldi vendégek száma ugyanis 17 százalékkal csökkent, miközben a külföldieké 27 százalékkal emelkedett. Széchenyi Pihenőkártyából az egy évvel korábbinál 28 százalékkal kevesebb árbevétel származott, miután 2,1 milliárd forintot fizettek a kártyatulajdonosok a szálláshelyeken – derül ki a KSH mai gyorsjelentéséből.
10:12
FEL