Az öregségi nyugdíj növelése munkavégzés esetén

2017. szeptember 29. 13:28 | behir

Az öregségi nyugellátásban részesülő személy nyugellátását a saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján, a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

Idén már tíz éve, hogy bevezetésre került az öregségi nyugdíj melletti munkavégzés alapján történő nyugdíjnövelés. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott 2007 óta a járulékalapot képező jövedelme után nem csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot, hanem nyugdíjjárulékot is fizet. Fontos tudni, hogy a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként, a keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege pedig az öregségi nyugdíj kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíjnövelést 2017 évben már nem kell külön kérni, azt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) Központja hivatalból állapítja meg. Annak, aki 2016. december 31-ig nem kérte a 2016. évet megelőző keresetei alapján a növelést, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja 2017. június 30-áig hivatalból gondoskodott a növelés megállapításáról.

A növelés megállapításához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közölt kereseti adatokat kell figyelembe venni. A növelést és annak visszamenőleges összegét a jogosultság megszerzésének időpontjától járó, időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kell folyósítani.

A nyugdíjnövelést tehát az ONYF hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő naptári év szeptember 30-áig, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve ezzel egy tekintet alá eső jogviszonyból (pl. közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony) származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni. A további esetekben (pl. megbízási jogviszony, egyéni vállalkozók, társas vállalkozók) a megállapítás a tárgyévet követő év október 31-ig, azaz idén a 2016-os év alapján 2017. október 31-ig történik.

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL