A nap sztorija – Ez történt 1969. augusztus 5-én, Békés megyében

2019. augusztus 5. 10:35 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. augusztus 5-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők és a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma a megyei Polgári Védelmi Napokról készült beszámolóra, a kenyér kötelező csomagolásának előírásáról készült tudósításra, továbbá néhány rövid hírre esett a választásunk. Hasznos időtöltést kívánunk!

Polgári védelmi napokra készül a megye

Az ország több megyéje után, Békés megyében is megrendezik szeptemberben a Békés megyei Polgári Védelmi Napokat. Az illetékesek már elkészítették a végrehajtási utasítást a rendezvények megszervezésére, sőt szombaton megtartotta első ülését az előkészítő propagandacsoport. Ezen a megbeszélésen részt vettek mindazon szervek képviselői, akiknek fontos szerep jut a rendezvény sikeres lebonyolításában. Az értekezleten részletesen ismertették a polgári védelmi napok műsorát.
A nagyszabású rendezvénysorozat szeptember 13-án kezdődik Békésen, ahol bemutatják a Vöröskereszt képes kiállítási anyagát, ezenkívül megrendezik a községi egészségügyi szakaszok versenyét, valamint a községi vetélkedőt. Még ezen a napon sor kerül Eleken, Csorváson, Kondoroson és Vésztőn polgári védelmi tárgyú filmek vetítésére, valamint a radioaktív anyagok elleni védekezés bemutatójára, állategészségügyi, növényvédelmi és tűzoltó alegységek bemutató gyakorlataira és az egészségügyi szakaszok versenyére.
A műsor ismertetése után a megjelentek több hasznos tanáccsal, javaslattal segítették a rendező szervek munkáját, hogy minél sikeresebb legyen megyénkben is a polgári védelmi rendezvény.
A megye tizennyolc községében, valamint a négy városban is rendeznek hasonló gyakorlatokat, bemutatókat, vetélkedőket. Ezek győztesei a rendezvénysorozat befejezéseként Békéscsabán a szabadtéri színpadon tartják meg a megyei döntőt, ahol a győztesek számára értékes tárgyjutalmakat adnak át.

Felhívás védekezésre (forrás: duonline.hu)

Felhívás védekezésre (forrás: duonline.hu)

Mai kommentár: Az első világháború után, az 1920-30-as években a jövő háborújára gondolva minden jelentős európai országban létrehozták a légoltalmi szervezeteket. Magyarországon a légoltalom a német mintát követve alakult ki.
1935-ben fogadták el a hatósági légoltalom kiépítésére vonatkozó jogszabályokat, majd 1937-ben alapították a Légoltalmi Ligát, mint társadalmi szervezetet. A cél a háborús légitámadások elleni védelem kiépítése, pusztításainak csökkentése volt.
A második világháborúban hazánkat az első légitámadások 1941 tavaszán érték, pusztító csapásokat a háború utolsó szakaszában 1944 áprilisától 1945 áprilisáig kellett elszenvednünk. A légoltalom szervezete és tevékenysége megfelelt az elvárásoknak, lényegesen csökkentette az áldozatok számát. A háború utolsó hónapjaiban az ország hadszíntérré vált, ezzel együtt a légoltalom is széthullott.
Hazánkban a légoltalom háború utáni újjászervezésére 1950-ben került sor. Irányítását a belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel összehangolva és a szakminiszterekkel egyetértésben látta el.
Az ötvenes évek közepétől részt vett a természeti csapások – úgymint földrengés, árvizek - elleni küzdelemben is. Az ötvenes évek végén a légoltalomban központi helyre került a nukleáris fegyverek elleni védelem. Az 1961-es berlini, majd az 1962-es kubai konfliktus nyomán felgyorsult a hadseregfejlesztés, és 1962-ben a légoltalom egészét is a honvédelmi miniszterhez irányították át.
1964-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletével a légoltalom átalakult az egész országot átfogó polgári védelmi rendszerré. Erőteljesen fejlesztették az állomány kiképzését, a tanulóifjúság és általában a lakosság felkészítését. Ennek Békés megyei példáját láthatjuk az 1969. évi polgári védelmi napokra készülődve.

 

Megjelent a miniszteri rendelet a kenyér kötelező csomagolásáról

A múlt héten, a Belkereskedelmi Minisztérium sajtótájékoztatóján bejelentett kenyércsomagolási intézkedés most hivatalosan, a miniszter rendeletéként is megjelent.
A rendelet előírja, hogy Budapesten és a megyeszékhelyeken szeptember 1-től, más városokban január 1-tól kenyeret csomagolás nélkül kiszolgálni tilos. Mind az egész, mind a vágott kenyeret úgy kell csomagolni, hogy a papír a kenyér teljes felületét fedje. A csomagolásért különdíjat felszámítani nem szabad. A rendelet az állami, a szövetkezeti és a magánkereskedelmi üzletekre egyaránt vonatkozik.

A legjobb csomagolás (forrás: 24.hu)

A legjobb csomagolás (forrás: 24.hu)A rendelet végrehajtásához a minisztérium illetékes főosztálya közli a kenyércsomagoló papírok szabványméretét. E szerint a kétkilós kenyeret legalább 47,5x55 centiméteres, az egykilóst legalább 47,5x35, a félkilós kenyeret pedig legalább 38x32 centiméteres papírba kell csomagolni. Természetesen ezeknél nagyobb méretű papírt is lehet használni.
A nagykereskedelem gondoskodott a kenyér csomagolásához előírt méretű papírról, amelyet korlátlan mértékben bocsát a kiskereskedelmi vállalatok rendelkezésére. A papíripar - egyelőre csak kisebb mennyiségben - az egy- és kétkilós kenyerek csomagolására alkalmas papírzacskót is készít. Ezeket Budapesten és a megyeszékhelyeken elsősorban a csemegeüzletekben, az ABC-áruházakban célszerű felhasználni.
A minisztérium állásfoglalásában felhívja az illetékes vállalatok figyelmét, hogy ahol a rendelet nem teszi kötelezővé, ott is kívánatos a kenyér csomagolását - a csomagolóanyag-beszerzési lehetőségtől függően - bevezetni.

Mai kommentár: Az ellenséges Amerika ezekben a napokban a Hold-expedícióra koncentrált, bezzeg a magyarok sokkal fontosabb dologgal voltak elfoglalva. A kenyér csomagolásával. Így ezen a fronton is csatát nyertünk a hidegháború meleg nyarán.
Úgy tűnik, hogy lapszemlénkben megtaláltuk azt a pillanatot a magyar történelemben, amikor elkezdődött a felesleges hulladék képzése. Mindemellett a szabályozás csak az üzleteken belüli higiéniára figyelt és figyelmen kívül hagyta azt a folyamatot, mely során a kenyér a sütödéből eljutott a boltokig. Az 1990-es évek közepéig hozzátartozott a hajnali, magyar utcaképhez a műanyag rekeszben, „csupaszon” kitett kenyér látványa. A korabeli híradókban büszkén mutatták be azt a felvételt, melyen a péklegények bravúros ügyességgel dobálták kézről-kézre egymásnak a forró vekniket.
2019-re a higiénia területén sokat javult a helyzet, de a legtöbb üzletben a vevők ma is szabadon megfogdoshatják a polcokra kirakott árut. Sajnos.

 

Rövid hírek

- ESKÜT TETTEK A PEDAGÓGUSOK. A gyulai járási tanács épületében tizenhat fiatal pedagógus tett esküt. A járás területére most kikerülő hét tanár és kilenc óvónő biztosítja az eddig hiányzó pedagógus-létszámot. Az ünnepségen kérték a fiatal nevelőket, hogy odaadással végezzék munkájukat és kapcsolódjanak be a községek társadalmi, politikai és gazdasági életébe is.

- MEGFULLADT NÉGY TESTVÉR a Pó folyóban fürdőzés közben. A 15 év közötti fiúk a folyónak egy örvényes részén fürödtek és édesanyjuk szeme láttára pusztultak el, aki semmit sem tudott tenni megmentésükre.

- A SZLOVÁK TANNYELVŰ ISKOLÁBAN és kollégiumokban megyénkben nagy számú szlovák nyelvű irodalmi művek állnak a tanulók rendelkezésére. Az iskolákban 2683, a békéscsabai szlovák kollégiumban pedig 750 a szlovák nyelvű könyvek száma.

A Gyulai Harisnyagyár madártávlatból (forrás: gyulaanno.hu)

A Gyulai Harisnyagyár madártávlatból (forrás: gyulaanno.hu)

- UGRÁS NÉGY EMELET MAGASSÁGBÓL. Különös és szerencsés öngyilkossági kísérlet történt Gyulán az elmúlt napokban. Csomós János gyulai lakos szerelmi bánatában véget akart vetni életének. Az öngyilkosságnak egy olyan módját választotta, hogy felment a Béke sugárút egyik négyemeletes lakóházának tetőjére, ahonnan levetett magát. Pillanatok alatt nagy csődület támadt a ház előtti virágos ágyban fekvő fiatalember körül, akit a rövid idő alatt a helyszínre érkezett mentő a kórházba szállított. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy szinte csodával határos módon a szerelmes fiatalembernek az ijedtségen és kartörésen kívül komolyabb baja nem esett.

- HÁROM ÉVVEL EZELŐTT rendeletet alkotott a város tanácsa az üdülőhely rendjének biztosításáról. Ez kimondja: lakásokat, lakrészeket üdülési, illetve üdültetési célokra bérbe adni kizárólag a Békés megyei Idegenforgalmi Hivatal helyi kirendeltségének fizető vendégszolgálatán keresztül szabad. A rendelet ellenére az idén nagy méreteket öltött a kirendeltség megkerülésével az erre a célra hasznosított szobák kiadása, ami szabálysértés, így büntetést von maga után.

- ÜDÜLTETÉS. A gyomai Rákóczi Ferenc Általános Iskola ötven tanulója vasárnap Pécsre utazott. Az úttörők az ottani KISZ-táborban töltik a szünidő hat napját

- TITOKZATOS ROBBANÁS történt egy tehervonaton az amerikai Missouri állam délnyugati részében fekvő Neol üdülőhelyen. A robbanás olyan heves volt, hogy a 800 lakosú üdülőhelynek majdnem valamennyi épülete megrongálódott, az utcákat mindenütt üvegcserepek borították. A községben körülbelül negyvenen megsebesültek. A
robbanást az okozta, hogy a vonaton tűz támadt, amely egy lőszergyárba robbanóanyagot szállított.

- ÖREG GÉP NEM VÉN GÉP... A Gyulai Harisnyagyárban, 70 fejelő- és 120 olyan szegélykötő gép van, ami túllépte a 60. évet. Miért nem cserélik újakra ki ezeket a gépeket? Az öreg masinák exportra termelnek. Ugyanis a skandináv országok megrendelői ragaszkodnak ahhoz, hogy ezeken a régi gépeken gyártsák le az általuk kedvelt patent- és frottírharisnyákat.

- JUBILEUMI ÜNNEPSÉG. Gyulán a Művelődésügyi Minisztérium és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának rendezésében augusztus 16-án művészeti műsorral egybekötött jubileumi emlékűn népségét rendez a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének 20 éves fennállása alkalmából. Ünnepi beszédet Molnár János, a művelődésügyi miniszter helyettese és Szilágyi Péter, a szövetség főtitkára mond.

- ÉTELMÉRGEZÉST SZENVEDETT nyolcvan ember egy görög faluban. A falu lakosai - egy régi görög szokásnak megfelelően - főtt gabonát ettek egy meghalt barátjuk temetési szertartása után. A kórházba szállított betegek közül két gyermek egészségi állapota válságos.

- MEGYÉNKBEN 1610 állami gondozott gyermek él. Állami gondozásba évente háromszáz gyermeket vesznek fel.

- ANKÉT A NŐVÉDELEMRŐL, Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezete Békés megyei Bizottsága augusztus 9-én szombaton délelőtt 10 órakor Gyulán, a városi tanács vb. dísztermében ankétot, illetve szakmapolitikai előadást rendez „Nővédelmünk időszerű kérdései” címmel. Előadást tart: dr. Arvay Sándor professzor, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

- VITTORIO GASSMANT szombatom délután agyrázkódással szállították kórházba. A híres olasz színész fiával korcsolyázott egy észak-olaszországi sportüdülőhelyen, amikor egy másik korcsolyázó úgy meglökte, hogy elesett. Az orvosok szerint Gassman állapota súlyos.

- A KÉTEGYHÁZI Gépjavító Állomáson az elmúlt fél évben közel 1200 darab gépkocsihűtő felújítását végezték el.

- SZÍVÓS EMBER. John Malessness 100 éves ember, bizonyára a legszívósabb ember a világon. .Kétszer megmarta egy mérges kígyó, négyszer autó gázolta el és két ízben leesett a háztetőről. S mi több, háromszor megházasodott.

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes, hogy ezen a napon, a megyei napilap hátoldalán túlteng a gyulai hírek aránya. Az öt tudósításból ragadjunk ki kettőt!
2019-ben is örülünk, hogy Csomós János szerelmi bánatában elkövetett öngyilkossági kísérlete sikertelenül végződött.
A Gyulai Harisnyagyár öreg gépeiről szóló tudósítás feltételezhetően a skandinávok maradiságát hívatott bizonyítani. Azt érezzük, hogy kizárólag e népek hóbortja miatt nem cserélik le az akkor már 60 éves fejelő- és szegélykötő gépeket.

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1969. augusztus 5-ei Békés Megyei Népújság hátoldalán jelent meg Készül a főutca címmel.
A felvétel képaláírást is kapott: Még néhány méter és elkészül a korszerű, portalanított műút Sarkad központjában.
A fotót Béla Ottó készítette.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Kultúra

Ez egy nem normális szakácskönyv: Megjelent Péter Erika legújabb kötete

Ez egy nem normális szakácskönyv címmel megjelent Péter Erika legújabb verses-recept kötete. Az író a Békés Megyei Könyvtárban megrendezett könyvbemutatón elmondta, hogy a kötet összeállításában a szakácskönyvek iránti fokozott érdeklődés inspirálta. Az író verses receptjeivel szeretné motiválni azokat, akik nem szeretik a verseket, illetve kevésbé járatosak a konyhában.
17:32
FEL