A keresőképtelenség igazolása és ellenőrzése

2018. április 8. 15:29 | behir

A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt nem tudja ellátni.

A keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására jogosult többek mellett például a háziorvos, házi gyermekorvos, a járóbeteg-szakellátás orvosa, a felülvéleményező főorvos. A keresőképtelenséget elbíráló orvos visszamenőleg 5 napra igazolhatja a keresőképtelenséget. Amennyiben a keresőképtelenség 30 napon belüli visszamenőleges igazolására van szükség, úgy azt a megyeszékhely szerinti járási hivatal szakértő főorvosa végzi az orvosi dokumentációk alapján. Legfeljebb hat hónapra visszamenőleges igazolásra az orvosszakértői szerv (FOB) jogosult.

Fontos tudni, hogy a biztosított köteles a keresőképtelenség ideje alatti tartózkodási helyét a keresőképtelenségét elbíráló orvosnak bejelenteni, továbbá - a keresőképtelenségének elbírálásához - köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének az egészségi állapotával összefüggő körülményeiről. A keresőképtelen biztosított köteles betartani az orvos utasításait, így különösen a gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan, továbbá az elrendelt vizsgálatokon megjelenni.

A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a munkáltató jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a járási hivatalnál. A járási hivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi. A 30 napot meghaladó keresőképtelenséget a felülvéleményező főorvos havonta legalább egyszer felülvéleményezi, kivéve, ha a keresőképtelenség felülvéleményezésének időtartamát ennél hosszabb időben állapította meg.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL