Soron kívül: Nagyobb vitát kavart a gyermekélelmezés, mint a napirendi pontok

2018. május 9. 18:39 | Varga Diána

Soron kívüli ülésen tárgyalt a békéscsabai képviselő-testület két intézményvezetői pályázatot és egy, a szlovák önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződést, ám egy napirend utáni felszólalás hosszabb vitát generált, mint maguk a napirendi pontok.

 

 

Kezdésként az Andrássy gimnázium intézményvezetői posztjára kiírt pályázat került terítékre, amelyre ketten jelentkeztek. Az egyik jelölt idő közben visszavonta pályázatát, ezért a posztért csak Szabó László indul. Amint az az ülésen is elhangzott, a közgyűlésnek csak véleményező joga van, a döntést majd csak július 13-án hozza meg a tankerületi központ.

A soron kívüli közgyűlés előtt ülésező közművelődési, ifjúsági, oktatási és sport bizottság (KIOS) véleményét Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) ismertette, aki elmondta, hogy meghallgatták a pályázót, akit egyhangúlag támogattak.

Ehhez Szarvas Péter (független) is csatlakozott, hozzátéve, hogy a nevelőtestület is magas arányban támogatja kinevezését. Leszögezte azt is, hogy az Andrássy gimnázium az országos iskolai rangsorban a Békés megyeiek közt az első, ezért olyan intézményvezetőt kell javasolni, aki tartja az eddigi színvonalat.

Takács Péter (LMP) azt javasolta, hogy a közgyűlés köszönje meg a még jelenleg regnáló igazgató, Komáromi István eddigi munkáját.

Kiss Tibor (Fidesz-KDNP) szerint a nevelőtestület nagyfokú támogatása annak is köszönhető, hogy a jelöltnek szegezett kérdésekre megnyugtató válasz érkezett, az intézmény dolgozójaként pedig kivívta kollégái elismerését. Kiemelte, hogy együtt szervezték az ’56-os emlékévet, amely nagy sikert aratott.

11 igennel fogadták el az előterjesztést.

 

Folytatásként a Jankay iskola igazgatói pályázatát véleményezték, a posztot továbbra is a jelenlegi igazgató, Tirjákné Prisztavok Ágnes vinné.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP), a KIOS bizottság elnökeként közölte, egyhangúlag támogatták a pályázatot. Véleménye szerint az eddig folytatott munka megnyugtató képet mutat.

11 igennel fogadták el az előterjesztést.

 

Harmadik napirendi pontként a szlovák iskoláról szóló, az Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződésről tárgyaltak a képviselők. A polgármester hangsúlyozta, hogy egyelőre csak az egyeztetések kezdeményezéséről van szó, de mint mondta, azért szükséges a közgyűlés jóváhagyása, mert május 24-ig meg kell küldeni a nemzetiségi önkormányzat felé legalább a szándéknyilatkozatot, és sok még a tisztázandó kérdés.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP), mint a KIOS bizottság elnöke kiemelte, hogy a fenttartóval és a tankerülettel kell még egyeztetni, és felmerültek olyan kérdések, amelyeket később, a megállapodást követően már nem lehet rendezni. Példaként említette az intézmény tornatermének használatát.

Szarvas Péter (független) arra emlékeztetett, hogy az ingatlan egy részét jelenleg három intézmény használja, köztük a Jankay iskola és a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény, ezért az intézmények bevonásával kell lefolytatni a tárgyalásokat. Kiemelte azt is, hogy a vagyonkezelési megállapodás nem terjed ki a használatra, de jó, ha ezt már előre tisztázzák.

Takács Péter (LMP) felhívta a figyelmet rá, hogy a szlovák iskola tornatermének megépítésével nagy áldozatot vállalt az önkormányzat, annak idején cél volt a környező iskolák igényeinek kielégítéséről, ezért szerinte úgy kellene a további tárgyalásokat folytatni, hogy az mindenkinek megfeleljen.

Kutyej Pál (Fidesz-KDNP), mint a nemzetiségi, érdekegyeztető, külkapcsolati és egyházi bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy 4 igennel támogatták az előterjesztést, de hozzátette, a szándéknyilatkozatba be kellene építeni a közös érdekek koncepcióját. Példaként említette a közös területek, sportcsarnok hasznosítását.

11 igennel fogadták el az előterjesztést.

 

 

Miért kellett árat emelni a gyermekétkeztetésben? Vita a napirendek után

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) az előző közgyűlés egyik napirendjét hozta szóba ismét, amely a gyermekétkeztetés térítési díjának 10 százalékos emeléséről szólt. Arra emlékeztetett, hogy az előterjesztésnél nem volt vita, a polgármester egy, a közösségi oldalon tett bejegyzésében azonban mégis számon kérte az áremelkedést. A politikus, mint a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény vezetője meglepődött a poszton, mint mondta, eddig azt gondolta, mindent meg tudnak beszélni a közgyűlésen – ezek szerint mégsem. Ezért azt kérte Szarvas Pétertől, ha kérdése van, azt intézze közvetlenül hozzá. Mint mondta, mindenki jól tudja, hogyan működik az intézmény, büszkén vállalják azt is, hogy több mint 40 százalékos arányban helyi vállalkozásoktól szerzik be az alapanyagokat. Hozzátette: nem akartak térítési díjat emelni, de ennek ellentétéhez az kell, hogy az intézmény további önkormányzati támogatást kapjon. Jelezte azt is, hogy a költségvetés tárgyalásakor kifejezett kérés volt, hogy gazdálkodjanak takarékosabban, ezt meg is tették, de a beszállítók továbbra is adott nyersanyagköltségen szállítanak, ezt pedig nem tudják kigazdálkodni, emelni kellett.

Szarvas Péter (független) szerint a kérdéses napirend kapcsán csak egy rövid indoklást kaptak arról, hogy miért emelkedett a díj, mint mondta, ilyen inflációs környezetben nincs realitása ekkora emelésnek. Ismét azt hangoztatta, hogy nincs bemutatva, mely nyersanyagok miatt kell árat emelni, ezért nem támogatta az előterjesztést, ahogy több másik képviselő sem.

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes (Fidesz-KDNP) arra kérte a képviselőket, hogy hozzák vissza a kérdést, mert az sok fejtörést okozott még a frakción belül is, hiszen plusz 40 millió forintos önkormányzati támogatásra lenne szükség akkor, ha nem emelnek árat. Övön alulinak nevezte a polgármester kijelentését, az polgármester azon példáját pedig, mely szerint a bölcsődéknél nem volt áremelés, rossz példának nevezte, hiszen azoknak külön konyhájuk van, ott a kötelező béremelések is máshogy csapódnak le.

Szarvas Péter (független) szerint egy folyamat utolsó részét látták csak, a részleteket az intézményben kell kidolgozni. Véleménye szerint senki nem látja tisztán, hogy zajlanak a beszerzések, csak azt látni, hogy 10 százalékos emelést terhelnek a családokra.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) is arról beszélt, hogy 2 millió forintokról van szó a bölcsiknél, de rájuk más szabályok vonatkoznak, csak a költségvetésük másfélmilliárdos. Utalt arra, hogy a közbeszerzéseket nem ők folytatják, hanem a megbízott szervezet. Kiemelte, hogy nyersanyagköltség plusz áfát fizet a szülő, tehát ezzel nem lehet trükközni, hozzátéve: a jó minőségnek ára van. Mint mondta, a húsféleségek ára 20 százalékkal emelkedett. Arra is emlékeztetett, hogy tavaly 59 százalékos emelés volt a diétás gyermekétkeztetésnél, ott úgy oldották meg a problémát, hogy néhány millió forinttal támogatták az ágazatot, hogy ne kelljen többet fizetni. Rávilágított arra is, hogy úgy vettek át feladatot a BIC-től, hogy nem volt tárgyalás arra vonatkozóan, mennyiből és hogyan kellene megoldani a feladatokat. A nyersanyagokra visszatérve azzal zárt, hogy 27 százalékos áfát számláznak ki, de csak 5 százalékot tudnak visszaigényelni, ez eléggé hátrányosan érinti őket.

Szarvas Péter (független) szerint a szerkezetváltás miatti változások bevezetése miatt jár a dicséret, de mint mondta, az intézmény életének egy problémás szegmensét emelte ki. Hozzáfűzte: tudja, hogy fontos feladatot lát el az intézmény, szükség van a fejlesztésekre, ezért lesz napirenden a következő ülésen az eszközfejlesztésre vonatkozó pályázat.

Hanó Miklós (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a húsárra befolyással van például az afrikai sertéspestis, vagy az, hogy az áfa-csökkentést benyelte a piac. Bíró Csaba mellett kiállva azzal érvelt, hogy nehéz az intézmény pénzügyi helyzete. Utalt arra is, hogy utoljára tavaly emeltek árat, előtte 5 évig nem. Arra is emlékeztetett, hogy amikor még nem helyi vállalkozók szállítottak be, akkor sokkal rosszabb volt a minőség, márpedig a gyerekeknek jó minőségű alapanyagokból készült ételeket szeretnének adni.

Bíró Csaba (Fidesz-KDNP) azt indítványozta, hogy a polgármester tegyen javaslatot arra, hogy hogyan szerezzék be a nyersanyagokat. Azzal érvelt, hogy szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, máshogy pedig nem tudják megoldani ezt a problémát. Kiemelte, hogy minden papírba bele lehet nézni, nem tehetnek róla, hogy emelkedtek az árak, a kötelezettségeknek megfelelnek.

Nagy Ferenc (független) szerint szerencsésebb lett volna alapvetően az előterjesztésben leírni ezeket az érveket, ha ezek be lettek volna mutatva, akkor mindenki számára világos lenne a helyzet. Mint mondta, tesznek az intézmény jó működése érdekében lépéseket, az intézményi finanszírozást pedig véleménye szerint szabad keverni a nyersanyagköltségek emelésével.

További programok »

FEL