Zajlanak Békéscsabán a vállalkozásokat segítő infrastrukturális fejlesztések

2021. november 24. 17:23 | Hidvégi Dávid

A Modern Városok Programban az önkormányzat fontos célként határozta meg Békéscsaba gazdasági versenyképességének erősítése érdekében részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges, infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.

A projekt részeként olyan közterületi infrastrukturális fejlesztések zajlanak a városi iparterületekhez kapcsolódva, melyek a helyi vállalkozások, az ott dolgozó munkavállalók és a város lakóinak érdekeit egyaránt szolgálják. A 2,8 milliárd forintos beruházás nyolc elemből áll össze.

Az erről szóló szerdai sajtótájékoztatón a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a Modern Városok Program egy újabb fontos állomásához érkeztünk, hiszen folytatódnak a vállalkozásokat segítő infrastrukturális fejlesztések. Herczeg Tamás hangsúlyozta, hogy a Modern Városok Program fejlesztési csomagja rendkívül ritka egy város életében, hiszen a program rengeteg területre kiterjed és számos pozitív változással jár.

– Az egyik programpont az is, hogy a meglévő vállalkozásokhoz való eljutást segítsék, így fejlesztik a közlekedési hálózatot. A program segíti a munkavállalókat, hogy biztonságban eljussanak a munkahelyeikre. Parkolók, járdák, kerékpárutak épülnek, illetve javul a közúthálózat, a közvilágítás és lesz csapadék- és belvízelvezetés is. Könnyebb lesz az eljutás a város iparterületeire – fogalmazott. Hozzátette: a programnak munkahelyteremtő szerepe is van, hiszen Békéscsabán és közvetlen környezetében 5 százalékos a munkanélküliség, amin javítani kell.

Szarvas Péter polgármester távollétében Nagy Ferenc vett részt az eseményen. Az alpolgármester kihangsúlyozta: a fejlesztési program összeállítása előtt a cégeket is megkérdezték arról, hogy számukra mi a fontos. Mint mondta: nagyon sok olyan kisebb projekt elem merült fel, amit nem tudtak egy önálló nagy pályázatba beleszervezni.

 

A PROGRAMBAN NOVEMBERBEN INDULÓ FEJLESZTÉSEK

Dobozi út melletti kerékpárút III. ütemének felújítási munkái:

A III. ütemben közel 800 méteren kerékpárútat újítanak fel a Gém utca és a Csabai út között, csatlakozva a Wenckheim-kerékpárúthoz. A kerékpárútat 2,25 méteres burkolatszélességgel alakítják ki a meglévő pályaszerkezet elbontását követően, kétoldali járdaszegéllyel. A Gém és Sikló utca között 379 méteren korrigálják a kerékpárút nyomvonalát. A Gerlai Holt-Körös hídon kerékpáros korláttal kiegészített vezetőkorlátot építenek ki az átépítendő új kiemelt szegélyen.

A kivitelező részére a munkaterületet 2021. november 18-án adták át. A konkrét kivitelezési munkák az időjárás függvényében 2022 év elején kezdődnek meg, majd várhatóan novemberben végeznek.

 

Mokry utca – Szarvasi út között kerékpárút építése volt hadivágány nyomvonalán:

A kerékpárút közel 700 méteren épül meg a Mokry utcai közúti, gyalogos szintbeni vasúti keresztezés és a Szarvasi úti kerékpárút között 2 méter használati szélességgel, valamint a Mokry utcában 1096 méter hosszúságú szakaszon kerékpáros nyomot festenek fel. A kerékpárút mellett közvilágítást építenek ki.

A kivitelező részére a munkaterületet 2021. november 18-án adták át. A konkrét kivitelezési munkák az időjárás függvényében 2022 év elején kezdődnek meg és várhatóan novemberben végeznek vele.

 

A PROGRAMBAN KORÁBBAN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

Közműhálózati fejlesztés a Csanádapácai úti iparterületek ellátásához: 53 millió forintból elkészült 805 méter ivóvíz-nyomóvezeték és 800 méter szennyvíz-nyomóvezeték az Alföldvíz Zrt. kivitelezésében.

Északi iparterület csapadékvíz-elvezetése: A fejlesztés kapcsán megvalósult a Tevan utcai zárt csapadékcsatorna, valamint az Északi lecsapoló csatorna kotrása.

Az iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat felülvizsgálata: A projektben elkészült az iparterületekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai modellezése. A modellezés eredményei alapján bemutatásra kerültek a vízelvezetési, üzemeltetési lehetőségek javítását célzó beavatkozások, valamint fejlesztési javaslatok.

Békéscsaba, Berényi úti kerékpárút felújítási munkái: A Berényi úti kerékpárút felújítása a Széna utcától a Mezőmegyeri gyalogos- és kerékpáros aluljáróig 2 kilométer hosszon történt meg. A kerékpárutat a belterületi szakaszon 2 méter, a külterületi szakaszon 2,25 méter szélességűre bővítették, illetve újítottak fel.

Dobozi út melletti kerékpárút I. ütemének felújítási munkái: Az I. ütemben 1,5 kilométer kerékpárút felújítása zalott a Dobozi úti kerékpáros átvezetéstől a Gém utcáig, melynek keretében a kerékpárút 2 m szélességűre került felújításra.

A Szarvasi úton autóbuszmegálló és gyalogátkelőhely létesítése: Az Auto Dual előtt buszmegálló, a MOL körforgalomban gyalogosátkelőhely kivitelezése valósult meg.

 

További programok »

Itthon

Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.
10:30
FEL