Visszatekintő: Fülöp Csaba képviselő, 6. vk. – Összefogás Békéscsabáért

2024. április 15. 15:00 | behir.hu

Öt évvel ezelőtt, 2019. október 13-án volt az előző önkormányzati választás, amikor arról döntöttünk, hogy a 2019–2024-es ciklusban kikre bízzuk a város vezetését. Most arra kértük a békéscsabai képviselő-testület tagjait, foglalják össze az ebben a ciklusban végzett önkormányzati munkájukat. Az alábbiakban Fülöp Csaba beszámolóját olvashatják.

A most záruló ciklus egyik legfontosabb eredménye a központi támogatással megvalósult út- és járdafejlesztési program volt. Ennek keretében újult meg a javaslatomra a Petőfi utca 4-14. számú lépcsőházak előtti terület, a Szigligeti utcai játszótér körüli útfelület, a Tulipán utca 1-5. számú lépcsőházak és a Vécsey utca 14-16. számú lépcsőházak által körülzárt belső útszakasz, a Gábor Áron utca 3-7. számú lépcsőházak melletti és mögötti útszakasz, valamint a Bartók Béla út 91. számú lépcsőház melletti bejáró is.

A program keretében került teljes körűen felújításra a Pátkai Ervin utca 2-12. előtti, a Gábor Áron utca 3-7. mögötti, a Szigligeti utca 8-12. mögötti, a Vécsey utca 2-4. előtti, a Vécsey utca 14-42. mellett elhaladó, a Vécsey utca 1-5. mögötti, a Vécsey utca 14-16. előtti, a Tulipán utca 1-5. előtti, a Kazinczy lakótelep 3-6. előtti, a Kazinczy lakótelep 19/A, B, C előtti és az Őr utca 10-12. előtti járdaszakasz, ezzel hosszú ideje fennálló problémákat sikerült orvosolni.

Schéner Mihály születésének századik évfordulója alkalmából kezdeményeztem a Szigligeti utcai játszótéren a Schéner műalkotások felújítását, így városunk Kossuth-díjas diszpolgárának hagyatéka a centenárium évében méltó állapotba került. Az alkotások védelme, a játszótér rendeltetésszerű használata és a környéken lakók nyugalma érdekében javaslatot tettem térfigyelő kamera kihelyezésére is a területen.

 

 

Az Önkormányzat és a Békéscsabai Tankerületi Központ együttes finanszírozásában teljesen megújult az Andrássy Gyula Gimnázium előtti terület, ennek a beruházásnak is kezdeményezője voltam a ciklus első felében.

A választókerületi célelőirányzat terhére nyújtott támogatással és a lépcsőházak által biztosított önerővel megoldódott a Gábor köz 10. és 12-14. számú lépcsőházak előtt a csapadékvíz elvezetés problémája, a Gábor Áron utca 3-5-7. lépcsőházak esetében pedig elkészültek a tervek a hasonló probléma megoldása érdekében.

Jelentős eredmény, hogy egy régóta fennálló probléma lezárásaként, 2023 őszén a Szabolcs utca 6., 18., 20., 22. és 24. szám alatti lakások a MÁV hálózatáról átkötésre kerültek Békéscsaba város közüzemi ivóvízhálózatára, így megmaradt az ellátás biztonsága az itt élők számára.

Több lépcsőben sikerült rendezni a Gábor Áron utca 3-7. számú lépcsőház mögötti elhanyagolt terület helyzetét. Első körben felszámolásra került a használaton kívüli homokozó, majd a tereprendezést követőn aszfaltburkolatot kapott ez a felület, amely azóta is megállóhelyként funkcionál.

A lakók kérésére az Ihász utca 2. számú lépcsőház előtti területen új közvilágítási kandeláber került telepítésre, javítva ezzel a környék közbiztonságát.

Az Ihász utca 2., 3. és 4. számú lépcsőházak előtti területeken teljesen megújult a térburkolat, a töredezett, egyenetlen szakaszok teljes körű felújításon estek át, így jelentősen javult az ingatlanok megközelíthetősége.

A 2014-ben általam indított kerületi járólapos járdaépítési program folytatásaként ebben a ciklusban is újabb szilárd burkolatú szakaszok létesültek a körzetben, komolyan javítva ezzel több forgalmas közösségi pont megközelíthetőségét.

Folyamatos figyelmet fordítottam a korábban létesült járólapos és aszfaltozott járdafelületek felújítására is, minden évben több helyszínen végeztek a kérésemre a szakemberek javítási és karbantartási munkálatokat.

Az előző ciklusban megkezdett program folytatásaként újabb szilárd burkolattal ellátott kerékpártárolók kerültek telepítésre a lépcsőházak elé, így elmondható, hogy a választókerület szinte minden társasháza rendelkezik már térkővel kirakott kerékpártárolóval. 

A köztisztaság javítása érdekében újabb kosaras kézi hulladékgyűjtők és kutyaürülék gyűjtők kerültek kihelyezésre a körzetben, egyre sűrűbben tálalhatunk ilyen berendezési tárgyakat a választókerület utcáin és közterületein.

 

 

Több parkolóban is felfestésre kerültek a sávok és az útburkolati jelek, így szabályozottabbá és rendezettebbé vált a parkolás a körzet megállóhelyein.

A Tulipán utca 10-16. számú és a Kazinczy lakótelep 3. számú lépcsőházak elé facsemeték kerültek ültetésre, így lépéseket tudtunk tenni a kerület zöldítése érdekében is.

A közterületen lévő padok felújítása ütemezetten történt a ciklusban, és a lakók által kért forgalmas helyszíneken új ülőalkalmatosságok is elhelyezésre kerültek.

Képviselővé választásomkor, 2014-ben már nem állt a volt "Kötöttárugyár" épülete a területen, és a beruházás 2021-es elindításáig nagyon sokat küzdöttem azért, hogy az ingatlan rendezett, és városképileg is megfelelő legyen. 2021 nyaráig közel 50 levelet írtam a területrendezés, a rágcsálóírtás, a kerítésjavítás elvégzése, valamint az illegális hulladéklerakás megszüntetése érdekében.

 

 

A Boczkó Dániel téren és az Andrássy út 75. szám alatt élők jelezték felém, hogy a Szabolcs utca, vasútállomás előtti szakaszán átmenő forgalom a rossz állapotú, töredezett útszakasz miatt komoly problémát jelent a számukra. Az esti, éjszakai órákban sok nehézgépjármű halad át ezen az úton, és ez a forgalom a rossz állapotú út miatt komoly zajterheléssel járt, amely zavarta a környék lakóinak mindennapjait. A probléma megoldása érdekében kérésemre 2020. novemberében 532 m2-en új aszfaltburkolatot kapott a vasútállomás előtti útszakasz, így megszűntek a lakók pihenését zavaró zajhatások.

A választókerületi célelőirányzat terhére folyamatosan támogatásban részesítettem a körzet intézményeit, kulturális és közművelődési közösségeit, valamint rendezvényeit.

A Petőfi Utcai Általános Iskola és az Andrássy Gyula Gimnázium közösségeivel ebben a ciklusban is csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat által életre hívott karácsonyi akcióhoz, így minden évben több száz család karácsonyát tudtuk szebbé tenné az intézmények tanulói és dolgozói által összegyűjtött ajándékokkal.

 

 

Minden esetben bejelentést tettem a Városi Rendőrkapitányságra, amikor a lakóközösségektől olyan jelzés érkezett, hogy a környezetben rongálás, csendháborítás, vagy a nyugalom megzavarására alkalmas tevékenység zajlik. Kiemelkedő gyakorisággal kellett jelzéssel élnem a hatóság felé a vasútállomás környékén száguldozó motorosokkal kapcsolatosan.  

A választókerületi célelőirányzat és a részönkormányzati keret terhére rendszeresen javaslatot tettem a körzet lépcsőházainak és lakóközösségeinek a támogatására, így az épületeken belül lehetőség nyílt különböző fejlesztések és beruházások megvalósítására is.

A választókerületem lakóival állandó kapcsolatban vagyok, folyamatos elérhetőséget biztosítok a számukra, minden bejelentett problémát a helyszínen tekintek meg és dokumentálok. A Vasutas Művelődési Házban tartott képviselői fogadóórák jó lehetőséget biztosítanak a személyes találkozásokra, rendszeresen nagy érdeklődés mellett zajlanak ezek az összejövetelek.

Ezúton is szeretném megköszönni a választókerületben élőknek a támogató segítséget és a konstruktív együttműködést, hiszen csak így volt lehetséges a problémák gyors és hatékony megoldása.

Fülöp Csaba önkormányzati képviselő

Galéria

További programok »

Önkormányzati hírek

Közel egymilliárd forintból fejlesztik az Árpád fürdőt

Sikeres pályázatot nyújtott be a békéscsabai önkormányzat az Árpád fürdő, a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztésére. A beruházások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz részeként 950 millió forint európai uniós támogatásból jönnek létre. A munkálatok várhatóan jövőre kezdődnek és 2026. első felében fejeződnek majd be.
17:36
FEL