Szarvas Péter: Példaértékű a szlovák önkormányzat kulturális tevékenysége

2023. november 30. 12:05 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata sokat tesz településünk szlovák vonatkozású tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzése, a csabai szlovák nyelvjárás, a szlovák irodalmi nyelv ápolása, Békéscsaba szlovák jellegének megőrzése érdekében. Az önkormányzat feladatairól, jelentőségéről Kiszely Andrással, a szlovák önkormányzat elnökével és Szarvas Péter polgármesterrel beszélgettünk.

– Mint ismeretes Békéscsaba hagyományosan a szlovákság egyik nagy múltú központja, ahol a település újratelepítése óta példaértékű a szlovák-magyar közös múlt és hagyomány együttélése. Az első szlovák telepesek 1718-ban érkeztek Csabára – kezdte a szlovák önkormányzat elnöke. 

A 700 telepest sokan követték. 100 évvel később, 1818-ban már 22 ezren éltek a településen és 1918 elejére 40 ezerre nőtt a lakosság. Ekkor Békéscsaba a történelmi Magyarország legnépesebb szlovák ajkú települése volt.

– Szlovák őseink az újraalapított Csabát egy évszázad alatt a megye legnagyobb, dinamikusan fejlődő településévé változtatták. Emellett virágzó otthont építettek fel, melynek közepén ott áll legnagyobb alkotásuk, a jövőre felszentelésének 200. évfordulóját ünneplő evangélikus nagytemplom. Kiemelten fontos szlovák gyökereink ápolása, éppen ezért az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködve szervezünk a tradícióinkat, gasztronómiánkat, nyelvünket bemutató programokat, rendezvényeket – fogalmazott Kiszely András.

A szlovák önkormányzat elnöke kiemelte, hogy olyan, saját rendezésű nemzetiségi eseményekkel gazdagítják a város szellemi-kulturális életét, mint például a nagypénteki szlovák hagyományok felelevenítése, a Pünkösd hétfő a Szlovák tájházban, a Tranoscius tábor.

– A kezdeményezésemre, pályázati forrásból felállítottuk az Áchim-keresztet a bányatavaknál, valamint a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával együttműködve megvalósult a Szlovák tájház Áchim termének teljes rekonstrukciója is. Jelentős kiadványozási tevékenységet is folytatunk, tavaly megjelent a csabai szlovák recepteket bemutató „Dobrí apeťík!” című szakácskönyvünk és már a nyomdában van a podsztyenás házak történetét bemutató új könyvünk, a „Csabai Podsztyenás Könyvecske” – sorolta Kiszely András.

Október végén kiállítást szerveztek az első békéscsabai Tranoscius kiadásának 100. évfordulója alkalmából, továbbá elismeréseket adtak át a szlovák nyelv és a hagyományok megőrzéséért végzett kiemelkedő tevékenységükért Aradi András Péter, Kovács Pál és Kutyej Pál Albert nyugalmazott lelkészek számára.

A szlovák önkormányzat a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését, a diplomáciai képviselők fogadását, a Szlovákiával való kulturális diplomáciát is fontos céljának tekinti. Ennek érdekében együttműködési megállapodás született 1998-ban a szlovákiai Martin város önkormányzatával, 2001-ben pedig a szlovákiai Tőketerebes Honismereti Múzeumával, amelyek kapcsán számos kiállítás, csereprogram megrendezésére adódott lehetőség.

A Békéscsabán élő szlovákság napjainkig megőrizte szellemi, tárgyi örökségét, nyelvét, hagyományait, kultúráját, a többi nemzetiséghez hasonlóan. Fontos feladatomnak tartom városunk történelmének minél szélesebb körű megismertetését, hiszen van mire emlékeznünk, van mire büszkének lennünk, és van mit mesélnünk a következő nemzedéknek is. 

A polgármester kiemelte, hogy a szlovák önkormányzat elhivatott tevékenységét a képviselő-testület is elismeri és nagyra becsüli. Éppen ezért döntött úgy a közgyűlés a múlt évben, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetést a szlovák önkormányzatnak adományozza.

– Köszönöm, hogy gondozzák, ápolják a helyi szlovákság tradícióit, kulturális életét – tette hozzá Szarvas Péter.

 

További programok »

Itthon

FEL