A közgyűlés elismerését vehette át a szlovák önkormányzat és az Ábrahám házaspár

2022. szeptember 22. 11:44 | behir

A szeptemberi közgyűlésen vehette át a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetést Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatának kollektívája és az Ábrahám házaspár.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetés annak a magánszemélynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely Békéscsabán hosszú ideje – legalább 10 éve – rendszeresen kiemelkedő színvonalú munkát végez az élet bármely területén, vagy egy jelentős tevékenységgel a város jó hírnevét öregbítette. Idén a szlovák önkormányzat kollektívája és az Ábrahám házaspár kapta ezt az elismerést. 

 

Békéscsaba szlovák önkormányzata nevében Kiszely András elnök vette át a kitüntetést

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatának célja a több mint 300 éve szlovákok által újratelepített Békéscsaba szlovák vonatkozású tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzése, a csabai szlovák nyelvjárás, a szlovák irodalmi nyelv ápolása, a város szlovák jellegének megőrzése.

Az anyanyelvű és anyanyelvi oktatás, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatja az óvodai, iskolai nemzetiségi nyelv oktatását – kiemelve a szlovák Iskola elsődlegességét –, támogatja a Szlovák Módszertani Központ és a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete továbbképzéseinek és diákversenyeinek megrendezését.

Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a szlovák nyelvű írott sajtó helyi megjelenését: így találkozhattunk szlovák nyelvű írásokkal a Csabai Mérleg hasábjain, az önkormányzat támogatja a Ľudové noviny magazin terjesztését és a Čabiansky kalendár megjelentetését, illetve heti egy alkalommal biztosítja nemzetiségi hírműsor adását a Csaba Televízióban. 

Az önkormányzat – a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel közösen szervezett programokon túl – saját rendezésű nemzetiségi eseményekkel gazdagítja a város szellemi-kulturális életét. Ezek közé tartozik – a teljesség igénye nélkül – a szlovák pedagógusnap, a Márton-napi bál és a gyermekek helytörténeti tábora a tájházban.

Az önkormányzat a nemzetközi (szlovákiai) kapcsolatok elmélyítését, a diplomáciai képviselők fogadását a kultúrdiplomácia szerepét is elsődleges céljának tekinti. Ennek keretében 1998-ban együttműködési megállapodás született a szlovákiai Martin város önkormányzatával.

A „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése” kitüntetés adományozásával a közgyűlés köszönetét fejezi ki a nemzetiségi önkormányzat kimagasló teljesítményéért és színvonalas munkájáért.

A városháza dísztermében, a szlovák önkormányzat nevében Kiszely András elnök vette át a kitüntetést.

– Köszönjük az elismerést, azt ígérjünk, hogy szeretett városunkért és a szlovákságért dolgozunk tovább – kezdte szlovákul Kiszely András. – Békéscsaba addig marad Békéscsaba, amíg a szlovákság jelen van, és a jövőbe mutató úton együtt haladunk a várossal – összegzett a szlovák önkormányzat elnöke.

 

Ábrahám Béla harmadik generációs fényképész az Ábrahám családban

 

Ábrahám Bélának már az édesapja és nagyapja is elismert fotós volt Békéscsabán. Az Ábrahám házaspár, Ábrahám Béla és felesége. Ábrahám Béláné kitüntetésével így tulajdonképpen a három generáció munkáját ismerte el a közgyűlés. 

Az Ábrahám házaspárt a város minden általános és középiskolájában ismerik. A pedagógusok szeretnek velük dolgozni, mert tudják, hogy kifogástalan munkát végeznek. Békéscsabán minden családdal kapcsolatba kerültek már az első osztályosok vagy a végzős diákok révén. Bizonyítja ezt, hogy az Ábrahám házaspár munkájának elismerését számos intézményvezető írásban támogatta. Az Ábrahám-házaspár által készített fotók nemcsak garanciát jelentenek arra, hogy szakmai szempontból kifogástalan képek kerülnek a családok fotóalbumába – megőrizve ezzel a jelen egy-egy pillanatát a jövő számára – hanem afelől is biztosak lehetünk, hogy munkájukat türelemmel, empátiával és szeretettel végzik gyermekek és felnőttek között egyaránt.

A „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése” kitüntetés adományozásával a közgyűlés köszönetét fejezte ki Ábrahám Bélának és Ábrahám Bélánának kimagasló teljesítményéért és a színvonalas munkájáért.

– Mélyen meg vagyunk hatódva, nincs szó arra, mennyire örülünk az elismerésnek – fogalmazott a méltatást követően Ábrahám Béláné. – Szeretnénk megköszönni Szarvas Péternek és a közgyűlésnek, hogy a felterjesztést követően megszavazták ezt az elismerést, köszönjük az iskoláknak, intézményvezetőknek a támogatást. Az elismerés nem csak a mi érdemünk, hanem a nagyszülők, szülők példamutató munkájáé is, amely nagyban szolgálta a tevékenységünket.

További programok »

FEL