Pályázati felhívás a szociális célú segítő tevékenységek támogatására

2024. április 29. 10:22 | behir.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága pályázatot hirdet a szociális célú segítő tevékenységek 2024. évi támogatásának elnyerésére (Pályázati azonosító: E/SZOC/2024).

A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú tevékenységének támogatása

Pályázhat: Minden Békéscsabán működő közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén. Egy szervezet, közösség csak egy pályázatot nyújthat be!

Figyelemmel arra, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet a nyugdíjas szervezetek támogatására külön előirányzatot biztosít, amelynek terhére később külön pályázat kerül kiírásra, jelen pályázat keretében ezen szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot!

Támogatás kérhető az alábbi témakörökben:

  1. A szociális területen végzett tevékenységek.
  2. Szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények, akciók.

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:

  1. A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek.
  2. A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, megvalósításának módját, részletes költségvetését.
  3. A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe.
  4. A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.

A pályázat benyújtásának határideje:       2024. május 31.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség. A hiányosan kitöltött vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap Pályázatok menüpontján a Családügyi és Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó civil szervezetek támogatása oldaláról.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága nevére, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emelet 26. iroda) kell beküldeni vagy személyesen benyújtani.

A borítékra és minden, a pályázattal kapcsolatos beadványra szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: E/SZOC/2024.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2024. június 26.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a bekescsaba.hu weboldalon.

További információ kérhető Povázsay Szilvia Dóra szociálpolitikai ügyintézőtől a 06-66/886-503 telefonszámon, illetve a povazsay@bekescsaba.hu e-mail címen.

További programok »

Önkormányzati hírek

Közel egymilliárd forintból fejlesztik az Árpád fürdőt

Sikeres pályázatot nyújtott be a békéscsabai önkormányzat az Árpád fürdő, a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztésére. A beruházások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz részeként 950 millió forint európai uniós támogatásból jönnek létre. A munkálatok várhatóan jövőre kezdődnek és 2026. első felében fejeződnek majd be.
2024. május 30. 17:36
FEL