Semmelweis-nap: Elismeréseket adtak át a Réthy Pál tagkórház dolgozóinak

2019. június 29. 12:24 | behir

A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza pénteken tartotta Semmelweis-napi ünnepségét. Délelőtt megkoszorúzták dr. Réthy Pál síremlékét a Berényi úti temetőben, este pedig a CsabaPark rendezvénycsarnokában gyűltek össze, ahol Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kapott a tagkórház laboratóriuma és dr. Szamosi László nyugalmazott háziorvos, Réthy Emlékérmet vehetett át Vantara Gyuláné dr. Hegedűs Mária, Réthy Nővér kitüntető címet kapott Bajiné Major Tímea, valamint kinevezést adtak át és többen főigazgatói dicséretben részesültek.

 

 

 

 

Dr. Réthy Pál kórházalapítóra emlékeztek

Békéscsabán a Semmelweis-naphoz kötődően a Berényi úti temetőben megkoszorúzták dr. Réthy Pál síremlékét pénteken délelőtt.

Réthy Pál iskoláit szülővárosában, Szarvason kezdte, majd a mezőberényi gimnáziumban folytatta. A gimnázium elvégzése után Pozsonyban volt bölcsészhallgató és nevelő. Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, ahol 1836-ban szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése után a községi tanács hívását elfogadva Csabán lett főorvos. Ő volt az első doktor a városban, aki tudott szlovákul és akit a nép bizalmába fogadott. Fontosnak tartotta, hogy a rossz állapotban levő közegészségügyet elmozdítsa a holtpontról. Réthy Pálnak 1854-ben nyílt lehetősége az első ideiglenes kórház felállítására, 1864-től pedig egy városi középületben látták el a betegeket. Nevéhez fűződik a csabai kórház megalapítása. Erre a célra gyűjtést kezdeményezett az evangélikus egyház bevonásával – a kórház épülete 1881-re készült el a kórház épülete.

Réthy Pál nagy érdemeket szerzett a város korszerű egészségügyének kialakításában, a különböző járványok leküzdésében is.

 

Kép: Kugyelka Attila

 

 

Semmelweis-nap a CsabaParkban

A Békés Megyei Központi Kórház két tagkórházának dolgozói a Semmelweis-napot a CsabaParkban ünnepelték, szintén pénteken. Elsőként dr. Becsei László főigazgató főorvos szólalt fel, aki a 200 éve született Semmelweis Ignác életútját idézte vissza, valamint a tagkórház rendezvényeit és fejlesztéseit is ismertette.

– Semmelweis Ignác az orvos társadalom legelismertebb alakja. Nagysága előtt nemzetközi szinten már korábban is tisztelegtek. Az 1965-ös évet, halálának 100. évfordulóját az UNESCO emlékévvé nyilvánította, 2014-ben pedig a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatásban megjelent dokumentumai váltak a világemlékezet részévé, hiszen felkerültek az UNESCO Világemlékezeti Listájára. Születésének 200. évfordulója alkalmából a 2018-as évet Magyarország kormánya a Semmelweis Egyetem emlékbizottságának kérésére Semmelweis-emlékévvé nyilvánította. Az évfordulóra az intézményben is számos alkalommal megemlékeztünk: New York és Koppenhága után 2018-ban a Pándy Galériába érkezett a neves orvos életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás. Egy évvel később Semmelweis 200 címmel ismét kiállítással emlékeztünk meg az örökségről, melyen 12 alkotó 22 műve volt látható - ismertette dr. Becsei László.

 

Kép: Ujházi György

 

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter beszédében az elektronikus eszközök térhódításának kezdetét és következményeit ecsetelve adott áttekintést az egészségügy korábbi és jelenlegi helyzetére.

– A világban egyre nagyobb teret kapott az elektronika, elindult a digitalizáció, elkezdtük aktívabban használni az internetet, amely mára átszőtte életünket. Ebben az időszakban sok szférára, szektorra vonatkozóan születtek különböző jóslatok. Az egészségügy kapcsán sokan azt vizionálták, hogy az elektronika térhódítása segíti majd az embereket abban, hogy egészséges életmódot folytassanak, az egészségügyi nyomás, leterheltség csökken majd, az orvosi műszerek korszerűsödése, a munkakörülmények javulása pedig az egész szektorban látványos javulást hoz. Úgy gondolták, hogy bizonyos társadalmakban az egészségügy szerepe, jelentősége csökken. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az életünk ezen része nem változott, az egészségügy jelenléte fontos, nélkülözhetetlen maradt – hangsúlyozta a polgármester, aki beszédében a kórház dolgozóit is méltatta, munkájukat emberfelettinek nevezte.

 

 

Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kapott a kórház laboratóriuma

A csabai kórházban már 1933-ban kialakítottak egy laboratóriumot, dr. Becsey Oszkár belgyógyász főorvos javaslatára.

Az új, automatizált, központi diagnosztikai egység üzembe helyezése 1993. január 27-én valósult meg. Bevezették a zárt vérvételi technikát, ami biztonságot nyújt a betegek és a dolgozók számára is. 2017. december elején új készülékeket üzemeltek be, melyek segítik a folyamatos, gyorsabb és pontosabb munkavégzést. Az ellátási területükhöz közel 200 ezer lakos tartozik, így 2018. évben közel 2 millió laboratóriumi vizsgálatot végeztek. Ahhoz, hogy mindezt teljesíteni tudják, jól képzett szakemberek és modern, európai színvonalon felszerelt műszerpark szükséges.

A laboratóriumot több mint 40 éven keresztül dr. Sonkoly Kálmán, 1986-1998-ig Tóth József klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész, majd dr. Rácz László főorvos irányította. 2006. július 1-jétől dr. Szabó Bernadett főorvos kapott vezetői megbízást.

A központi laboratóriumban jelenleg 3 szakorvos, 1 szakorvos jelölt, 1 vegyészmérnök, 1 vegyész, 1 orvosi laboratóriumi- és képalkotó diagnosztikai analitikus, 1 orvosi laboratóriumi technikai asszisztens, 4 szakasszisztens, 2 laboratóriumi asszisztens, 1 gyakorló laboratóriumi asszisztens, 1 vegyésztechnikus, 2 általános ápoló és általános asszisztens, 5 ápoló és 2 adminisztrátor dolgozik. Tevékenységük sikere sok ember összehangolt lelkiismeretes, betegcentrikus és szakmailag igényes munkájának eredménye.

A laboratórium az évtizedek óta végzett elhivatott, lelkiismeretes, eredményes és színvonalas munka elismeréseként kapott Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést.

 

Kép: Ujházi György

 

 

Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kapott dr. Szamosi László nyugalmazott háziorvos

Dr. Szamosi László 1965-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, és 1982-ben szakvizsgázott le általános orvostanból. Az egyetem befejezését követően a gyulai Pándy Kálmán Kórház Belgyógyászati Osztályán dolgozott egy évet. 1966 és 1988 között Zsadányban tevékenykedett, mint felnőtt háziorvos 1989. január 1-től pedig Békéscsabán dolgozott az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben.

Nyugállományba vonulásáig, 2017. december 31. napjáig, 29 éven keresztül látta el körzetét Békéscsabán, kiemelkedő szakmai tudással.  A hozzá forduló páciensek nagyon szerették, mert mindig emberségesen, nagy empátiával és szaktudással kezelte betegeit. Munkásságát a pontosság, a humánum és a széleskörű orvos-szakmai ismeretek jellemezték. A gyógyítás mellett kiemelt figyelmet fordított a megelőzésre és a lakosság egészségtudatos magatartásformálására. 1984. évben Egészségügyi Minisztériumi dicséretben részesült, 2018-ban pedig Békéscsabai Hűségdíj kitüntetést kapott.

A szakmában eddig eltöltött 54 év alatt magas szintű tudását, szorgalmát, hivatása iránti elkötelezettségét Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetéssel jutalmazták.

 

 

Békéscsabai Hűségdíjat kaptak

A Békéscsabai Hűségdíj kitüntetést az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az ő munkájukat segítő szakdolgozók kaphatják, akik az egészségügy területén 25 vagy ennél több éve dolgoznak Békéscsaba városában.

Most a következők kaptak hűségdíjat: dr. Bodrogi Sarolta nyugalmazott házi gyermekorvos, aki 53 évet dolgozott Békéscsabán; Fazekasné dr. Hursán Ágnes, háziorvos, aki 25 éve dolgozik a városban az egészségügy területén; Kuttorné Murzsicz Edit, körzeti ápoló, aki 30 éve dolgozik itt; dr. Uhrin János, háziorvos, aki 30 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén; Végvári Rita, körzeti ápolónő, aki szintén 30 éve tevékenykedik a szakmában.

 

 

Réthy Emlékérmet vehetett át Vantara Gyuláné dr. Hegedűs Mária

A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertárának intézeti vezető főgyógyszerésze, Vantara Gyuláné dr. Hegedűs Mária vehette át idén a Réthy Emlékérmet.

Vantara Gyuláné dr. Hegedűs Mária 1977-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzett. 1987-ben toxikológiából, 1997-ben gyógyszer-hatástanból, 2004-ben pedig kórházi gyógyszerészetből szerzett  szakvizsgát. 2010-ben a „Nemzeti Erőforrás Miniszteri Dicséret” szakmai elismerésben részesült.

1979. augusztus 1-től dolgozik a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertárában. 1995 szeptemberétől főgyógyszerész helyettes volt, 2018 januárjában pedig az intézeti gyógyszertár vezetője lett. Szakmai munkájában kiváló, tevékenységét nagy szakértelemmel, példaadó lelkiismertességgel végzi. 1990-2000-ig a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskolában gyógyszer-hatástant oktatott, az intézeti gyógyszertárban pedig a gyógyszerészhallgatók gyakorlati képzésében vállalt feladatot.

1995-től a Dr. Réthy Pál Kórház területén működő B. Braun Dializáló Állomás munkatársaként, gyógyszerészi feladatokat lát el, jelenleg minőségbiztosító gyógyszerészként. Irányításával a gyógyszertár infúziós laboratóriumában infúzió készítés folyik, a kórház betegei részére, illetve értékesítésre más kórházak hiánypótlásának kielégítésére.

Több mint tíz éve a Dr. Réthy Pál Kórház Aranymérleg Gyógyszertár közforgalmat ellátó részlegén keresztül megszervezte a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona és a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Otthonában lakó emberek gyógyszerellátását. 2006 óta az osztályok kórlapellenőrzésében is részt vesz, illetve a betegdokumentációkat ellenőrző munkacsoport tagja.

Vantara Gyuláné dr. szakmai és emberi kapcsolatai munkatársaival, feletteseivel példaértékű. Kiemelkedő szerepe van a gyógyszertár kollektívájának összekovácsolásában a közös társasági programok megszervezésében. Mindezek elismeréseként kapta Vantara Gyuláné dr. a Réthy Emlékérmet.

 

Kép: Ujházi György

 

 

Réthy Nővér kitüntető címet kapott Bajiné Major Tímea

A Békés Megyei Központi Kórház megalakulása óta harmadik alkalommal ítélték oda a Réthy Nővér kitüntető címet, melyet ebben az évben Bajiné Major Tímea a 1. számú Belgyógyászat Nefrológia osztályának főnővére vehetett át.

Bajiné Major Tímea munkáját 1988-ban segédápolóként kezdte a Pándy Kálmán Kórház kardiológiai osztályán. Középiskolásként tanár szeretett volna lenni, de annyira megszerette az ápolói hivatást, hogy maradt az egészségügyben. Felnőtt szakápolói képesítést munka mellett, 1990-ben szerzett. 2001-ben lett a Réthy Pál Kórház munkatársa, 2008-ban ápolói, 2009-ben hospice ápoló és koordinátor vizsgát tett. 2011-ben felvételizett a Szent István Egyetem diplomás ápoló szakra, melyet sikeresen elvégzett.

2013-ban lehetőséget kapott arra, hogy régi álma, az oktatás is megvalósuljon. Az osztályon szakmai gyakorlatukat töltő tanulók tanítása, szakmai felügyelete, vizsgára történő felkészítése is a feladata lett.

Hozzáállása, munkavégzése a ranglétra minden szintjén kiemelkedő volt, emiatt is tudott mindig feljebb és feljebb lépni. Szakmai munkája, felkészültsége, hozzáállása, és emberi értékei elismeréseként 2016-tól főnővéri feladatokat lát el. Az irányító, szervező munkája mellett 2019. évtől aktívan részt vesz a Skill labor kialakítási munkálataiban is. Folyamatos tanulásával, lojalitásával, példamutató, lelkiismeretes munkájával, kitartásával, empátiájával motiválja munkatársait és a pályakezdő ápolókat az ápolási hivatás szeretetére, a beteg ember tiszteletére.

 

 

Kórházért Emléklap a kiemelkedő munkáért

Kórházért Emléklapot azok a kórházi dolgozók kaphatnak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő szakmai munkát végeznek, emberi magatartásuk példamutató, tevékenységük pedig az adott területen bizonyíthatóan az intézmény jó hírét növelte. Az emléklapot az osztályvezető főorvosok javaslatára a tudományos és oktatási bizottság, valamint a szakmai vezető testület elismeréseként 2019-ben hárman vehették át, Cséfai Péterné, dr. Kaposi Csilla, valamint Punyi László.

Cséffai Péterné műtős szakasszisztens a feladatait a traumatológia műtőben látja el, leltár, illetve anyagfelelős. Munkájában igen pontos, a kapott feladatokat maximálisan teljesíti, önállóan végzett munkájában megbízható. Saját és kollégái érdekeit szem előtt tartva szervezi munkáját. Konfliktus helyzetben korrekt, nyugalmát megőrzi. Munkaidőn kívül szervezett közös programokon aktívan és szívesen vesz részt. Hogy szakmailag és emberileg mennyire pozitív egyéniség, azt az is bizonyítja, hogy a műtő kollektívája őt választotta főműtősnő helyettesnek.

Dr. Kaposi Csilla anaesthesiológia – intenzív terápiás szakorvos, főorvos 1992. november 1-jétől dolgozott a kórház aneszteziológia – intenzív terápiás osztályán. Szorgalmának, szakmai fejlődésének köszönhetően 2001-ben adjunktusi, 2005- ben főorvosi kinevezést kapott. 2006 októberétől kinevezték az újonnan alakult Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezetőjének. Feladatát azóta is maximális alázattal és kitartással, időt és fáradtságot nem kímélve végezte. A sürgősségi ellátás területén jelentkező szervezési és szakmai kihívásokat, kiváló gyakorlati készséggel és szaktudással oldotta meg. Az új osztály dolgozóiból összetartó kollektívát kovácsolt. Munkabírása, empátiája példaértékű minden munkatársa előtt. Munkájának elismeréseként 2013-ban miniszteri elismerő oklevelet kapott. Vezetői megbízatásáról 2019. május 31-ei nappal lemondott. Az elmúlt 13 évben nyújtott szakmai és vezetői munkájának elismeréseként kapott Kórházért Emléklapot.

Punyi László üzemeltetési menedzser 1996. április 22-e óta dolgozik a Békés Megyei Központi Kórház dr. Réthy Pál Tagkórházban. Először villanyszerelő, villamos energiaipari technikus volt, majd 2007-ben energetikus szakképesítést szerzett. 2008. július 14-től üzemeltetési menedzserként a nagy létszámú, háttérmunkát végző osztály vezetését kifogástalanul végezte, biztosítva az intézmény megbízható üzemeltetését. Szabadidejét is önzetlenül feláldozni tudó, szükség esetén beosztottjai munkáját is helyettesítő, munkáját felelősséggel és hivatástudattal végző szakember, aki szorgalmával és kitartásával pozitív példát mutat kollégái számára. Több mint két évtizedes munkája elismeréséül vehette át a Kórházért Emléklapot.

 

 

Főigazgató dicséretben részesültek a Réthy Pál tagkórházban

Főigazgatói dicséretet évente egy alkalommal azok a dolgozók kaphatnak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő szakmai munkát végeztek vagy egy konkrét teljesítményükkel bizonyíthatóan elismerést szereztek szakterületükön, munkaterületükön.

Főigazgatói dicséretben részesült dr. Viczián Klára, aki 5 éve került a Réthy Pál tagkórház intenzív osztályára szakorvosként. Munkájára mindig számíthatnak, precíz, gondos, az elmúlt években többször helyezte az osztály érdekeit családja érdekei elé.

Főigazgatói dicséretet kapott az aneszteziológus szakasszisztensi kollektíva. A szakasszisztensek nap, mint nap „szürke eminenciánsként” segítik a műtő munkáját. Az elsők között lépnek a műtőbe és utolsókként hagyják azt el. Saját feladataikon túl besegítenek a műtő személyzetének munkájába is.

Császár Lászlóné 1984 szeptembere óta dolgozik a szülészet-nőgyógyászati osztályon. Munkáját az örök ápolói erények megtestesítése jellemzi, valamint nyitottság az új, korszerű szemléletre, gyakorlatra. Több évtizedes munkáját pontosan, felellőség teljesen végzi, szem előtt tartva a minőségre való törekvést.

Filyó Mihályné gyógyszertári asszisztens 2008 februárja óta dolgozik a Dr. Réthy Pál Tagkórház intézeti gyógyszertárában, mint nagy gyakorlati tudással rendelkező gyógyszertári asszisztens. Munkáját pontosan végzi, a betegekkel türelmes, segítőkész. Az idősek otthona gyógyszerekkel való ellátásában kiemelkedően nagy feladatot lát el.

Kontra Györgyné radiológiai adminisztrátor 2004-től dolgozik az osztályon, akkor nyílt meg a mammográfiás szűrőközpont a radiológián. A páciensek fogadása, adatlapok kitöltése és az időpontok egyeztetetése volt a feladata. 2016-tól a diagnosztikai területén, a mindennapi leletezésben dolgozott tovább.  2019 májusában ment nyugdíjba.

Machlikné Tarsoly Éva csecsemő- és gyermekszakápoló 2003. novembere óta dolgozik a kórházban. Munkáját megbízhatóan, körültekintően, pontosan végzi. Rendkívül jó a kapcsolata munkatársaival, segíti az osztályon a közösség építését. A betegekkel és hozzátartozókkal empatikus, türelmes. Segítségére minden helyzetben lehet számítani, mindemellett a minőségirányítási feladatokra oktatja a régi és új dolgozókat.

Szigeti Sándorné asszisztens 40 éve a Réthy Pál kórház dolgozója. Munkáját mindig pontosan, odaadással látja el, a mai napig lehet rá számítani. Betartja az előírásokat és a rá háruló feladatokat is maradéktalanul elvégzi.

Tóth Gyuláné fogászati asszisztensként dolgozott 1985-ig. Ezt követően került a kórház szemészeti osztályára, ahol az osztály megszűnéséig lelkiismeretesen és odaadóan  végezte ápolói feladatait. 2007 októberétől a rehabilitációs osztályon dolgozik, innen megy nyugdíjba 40 évi szorgalmas munka után.

 

 

Adjunktussá nevezték ki dr. Török Edinát, köszöntötték a rendszeres véradókat

Dr. Török Edina aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos 1997-ben szerezte általános orvosi diplomáját Szegeden, ezt követően Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórházban kezdte hivatásának gyakorlását, elsőként az intenzív osztályon, majd a gyermekosztályon.

2003-ban aneszteziológiai és intenzív terápiából szerzett szakvizsgát és mintegy 11 éven át a gyulai kórház intenzív osztályán dolgozott. 2014. szeptemberében a Réthy Pál tagkórház intenzív osztályának munkatársa lett. Munkáját magas szakmai színvonal, precizitás jellemzi. A szakmai elvárásokon túl is szívvel- lélekkel dolgozik a betegekért, intézi további útjukat. Kollégáival kiváló munkaviszonyt ápol. Szakmailag folyamatosan képezi magát. Az elmúlt évtől bekapcsolódott a skill laboratórium munkájába és instruktori képesítést szerzett.

Felkészültsége, munkája és emberi hozzáállása eredményeként nevezték ki adjunktussá.

A ünnephez hozzátartozott azoknak az egészségügyben dolgozóknak a köszöntése is, akik rendszeres véradók. A békéscsabai tagkórházból most a következőket köszöntötték: Pankotai Jánosné, pénzügyi-számviteli osztály, 15-szörös véradó; Kudri Brigitta, rehabilitációs osztály, 30-szoros véradó; Nagy Magdolna, pénzügyi-számviteli osztály, 30-szoros véradó; Papp Ilona, patológia, 40-szeres véradó; Kulcsár Attila Lajos, biztonságszervezési és üzemeltetési osztály, 40-szeres véradó; Zsombok Zsolt, biztonságszervezési és üzemeltetési osztály, 40-szeres véradó.

 

Mikóczy Erika, Gyemendi Réka

További programok »

FEL