Öregségi nyugdíj vagy rokkantsági ellátás

2020. november 2. 07:32 | behir

A nyugdíjkorhatár betöltésekor a rokkantsági ellátásban részesülők is kérhetik az öregségi nyugdíj megállapítását.

Idén az 1956-ban született korosztály éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatár azok esetében, akik 1957-ben vagy azt követően születtek, a betöltött 65. életév. Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

Öregségi teljes nyugdíj iránti igényt terjeszthetnek elő azok a személyek is, akik rokkantsági ellátásban részesülnek. A nyugdíj megállapítása tehát nem hivatalból történik, az kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon igényelhető. Lényeges a nyugdíj megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor annak jelzése, hogy az öregségi nyugdíj megállapítását kizárólag akkor kérik, ha annak összege magasabb, mint a folyósított rokkantsági ellátásé.

A rokkantsági ellátás folyósításának időtartama az öregségi nyugdíjjogosultsághoz szolgálati időként nem ismerhető el, ugyanakkor azt az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából figyelembe kell venni. Kedvező, hogy a rehabilitációs ellátás időszaka a nyugdíjjárulék megfizetésére tekintettel szolgálati időnek minősül.

Az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a megváltozott munkaképességen alapuló rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni. A rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítására az 1954 után született személyek esetében már nincs mód.

A nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően, különösen a korhatár előtti ellátásban vagy a rokkantsági ellátásban részesülőknek célszerű a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt vagy az interneten a www.bekesijarasok.hu/ honlapon tájékozódniuk.   

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL