Opauszki Zoltán: Egyre nagyobb teret kapnak a környezetbarát megoldások

2021. március 3. 17:34 | Mikóczy Erika

Egyre nagyobb figyelmet fordít Békéscsaba önkormányzata a környezetbarát megoldásokra, mint például a megújuló energiaforrások használata, a fásítás vagy az illegális hulladéklerakók felszámolása. A témában a város környezetvédelemért felelős tanácsnokával, Opauszki Zoltánnal beszélgetett a 7.Tv Aktuális című műsorában Tóth Bianka műsorvezető.

A Modern Városok Programban Békéscsabán egy komplex energetikai program is megvalósul, amelynek része a SMART GRID rendszer kialakítása és kiépítése. Mit takar ez pontosan?

Van Békéscsabán egy nagy projektünk, amely országosan is egyedülálló, mintaértékűnek tekintendő. Ez a SMART GRID projekt. Összességében erre közel 20 milliárd forint támogatást kapott Békéscsaba a Modern Városok Program keretében. Ebben több projektelem van, amelyek egy részével a csabaiak már találkozhattak. A program egyik látványos része a SMART közvilágítási projektelem, amelynek keretében Békéscsaba közvilágítási lámpatesteinek a cseréje, a LED-esítése történik. Ennek a megvalósítása nagyjából 95%-os állapotban van. Ezt követi az okos eszközök telepítése. Ennek részeként megvalósul az a sokak által joggal igényelt és hiányolt alkonykapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a közvilágítás valóban akkor kapcsolódjon be, amikor annak az ideje van. Ugyancsak a SMART közvilágítási projekt részeként valósul meg, hogy a város számos pontján wifi-sugárzást tudunk lehetővé tenni. Továbbá környezeti érzékelő-szenzorokat is telepítünk, amelyekkel a levegő tisztaságát, a szálló por mennyiségét tudjuk vizsgálni. Említhetem azt is, hogy egy intelligens parkolás menedzsment-rendszert alakítunk ki, valamint, hogy a sportcsarnok környezetében kivitelezési fázisban van az a naperőmű, amely a jövendőbeli sportcentrum létesítményének az energiaellátását lesz képes biztosítani.

 

 

– A megújuló erőforrásoknak a használata fontos elem.

Pontosan. Itt most egy 1,3 megawatt kapacitású naperőmű épül, a későbbiekben pedig fogunk 2 megawatt kapacitású naperőművet is létesíteni más helyszínen. Harmadik tételünk a geotermikus energia felhasználására irányul, amely ugyancsak a sportcsarnok környezetében valósul meg. Itt beszélnünk kell egy kitermelő, és kettő visszasajtoló termálkút megépítéséről. Az itt kinyert termálvíznek a hőjét pedig a sportcentrum létesítményének a fűtésére, hő-ellátására fogjuk tudni fordítani. Negyedik tételünk az elektromos-busz program, amelynek részeként 8 darab elektromos busz beszerzése történhet meg. Illetve létre tudunk hozni egy olyan garázst, amely ezeknek a buszoknak a szervizhátterét, a töltését, a karbantartását, működtetését lesz képes biztosítani. Ötödikként mondhatjuk, hogy a rendszer tetejére kerül az a konkrétan SMART GRID vezérlőközpont, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy a különböző, megújuló energiából előállított energiáinknak a vezérlését és a betáplálását biztosítsa az önkormányzati rendszerbe. Az intézményeinket ki tudjuk ezzel szolgálni. Egy technológiai újdonságnak tekinthető beruházás is megvalósul a projekt részeként. Létrejön egy 2,4 megawatt kapacitású, lítiumion-akkumulátorokat magában foglaló tárolóegység, amely biztosítani tudja, hogy az intézményeink akkor használják fel a megtermelt energiát, amikor erre szükségük van. Még sok munka vár ránk ebben projektben.

 

– Mostanában egyre több zöld törekvés kap figyelmet Békéscsabán. Ezek is kapcsolatban vannak az okos-város koncepcióval?

Igen, hiszen fontos tudnunk, végiggondolnunk, hogy ebben a tekintetben minden összefügg mindennel. Kezdjük azzal, hogy mi is az okos-város? Ennek sokfajta értelmezése van. Az a helyes megközelítés, ha azt tekintjük okos-városnak, amikor egy város képes arra a fejlesztéseivel, a közösségi együttműködésekkel, az intézmények működésével, hogy a lehető legmagasabb technológiai színvonalon, a lehető legjobb szolgáltatást legyen képes biztosítani a polgárai számára. Mégpedig olyan módon, hogy ebben megteremti a közösségi gondolkodás, a közösségi együttműködés lehetőségét. Ezáltal válhatunk olyan településsé, olyan közösségé, amely képes az új technológiákat használni a településen élők jólétének érdekében.

 

– Nagyon sok kezdeményezés alulról építkezik. Hogyan tudják ezt összefogni önkormányzati szinten?

Az önkormányzat itt partnerként tud belépni a körbe, és talán kötelezettsége is, hogy partner legyen. Hiszen az a jó, hogyha egy településen sok-sok olyan civil szerveződés van, amelyben az itt élők meg tudják fogalmazni saját törekvéseiket, szándékaikat a közjó érdekében. Az önkormányzat, vagy akár én is környezetvédelmi tanácsnokként igyekszem az ilyen kezdeményezések mellé állni és segíteni a működésüket, hiszen közösen tudunk előrébb jutni. Például formális együttműködés van az önkormányzat Hatvanezer Fa Egyesület között is.

 

– Milyen állásponton van az önkormányzat a fásítások tekintetében?

Az önkormányzatnak aktívnak, proaktívnak kell lennie ebben a kérdéskörben. Ezt várják el a csabai polgárok tőlünk, teljes joggal. A városvezetés, a közgyűlés számos tanújelét adta már az elmúlt időszakban annak, hogy elkötelezett ezekben az ügyekben. Önkormányzati forrásokat is rendelünk a fásítási programok mellé. A mostani költségvetési rendeletben, amelyet a múlt hét végén fogadott el polgármester úr közgyűlési hatáskörben eljárva, látható, hogy vannak olyan előirányzatok, amelyek ezeket a célokat szolgálják. De arról is kell beszélnünk, hogy amikor beruházások valósulnak meg a városban, és itt-ott adott esetben fák kivágása történik, akkor ezeket mindig többszörösen kell pótolni az előírások szerint.

 

– Szintén a környezetünk megóvása és tisztasága érdekében az önkormányzat gondoskodik az illegális hulladéklerakók felszámolásáról. Folyik a Tisztítsuk meg az országot kampány, hogyan vesz részt ebben az önkormányzat?

A város a korábbi években is sok millió forintot költött arra a saját forrásból, hogy a Békéscsaba területén, sajnálatos módon létrejött illegális hulladéklerakókat felszámolja. Tavaly, a kormány kezdeményezésére olyan pályázati forrás is elérhetővé vált, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be, és külső forrást szerezzen ezen hulladéklerakók felszámolására. Közel 3 millió forintot nyert az önkormányzat ezen feladatok ellátására, hiszen korábban felmértük, hogy hol vannak a város területén ilyen illegális hulladéklerakók. Ezek felszámolása, megszüntetése talán most a napjainkban is zajlik. Az elmúlt hetekben pedig volt kiírva egy olyan pályázati felhívás, amely gazdálkodó szervezetek, illetve civil szervezetek számára nyitott lehetőséget annak, hogy ők is bekapcsolódjanak az illegális hulladéklerakók felszámolásába, környezetünknek ekképpen történő megóvásába.

 

– Békéscsaba tavaly is ismét elnyerte a kerékpárosbarát település címet. Minek köszönhető ez?

Örömteli, hogy Békéscsaba sokadszor nyerte el ezt a címet. Tény, hogy Békéscsabán rengetegen kerékpároznak, járnak munkába, iskolába is kerékpárral. De egyre elterjedtebb a hobbiszintű kerékpározás is, ami annak köszönhető, hogy kerékpárút-hálózatunk rendkívül intenzíven bővül. Most is több helyszínen folyik kerékpárút-építés a város területén. Ez azt jelenti, hogy a következő 2 évben körülbelül 50 százalékkal bővül a kerékpárút-hálózatunk.

 

– Tavaly volt szó róla, hogy kerékpárbérlési rendszert alakítanak ki Békéscsabán. Hol tart most ez a folyamat?

Ennek a projektnek folyik a tervezése, és a kivitelezés előkészítése. A közgyűlésnek volt egy döntése abban a tekintetben, hogy 5 helyszínen alakítanának ki olyan bázisokat, ahol a kerékpárok elhelyezése, igénybevétele megtörténhet. Közbeszéd tárgya volt az is, hogy hogy is nevezzük ezt a kerékpáros rendszert. Én magam is megkérdeztem a csabaiakat ebben a tekintetben, és úgy foglaltak állást az itt élők, hogy Csabi névre hallgasson a kerékpáros-rendszer. Most még bizonyos szakmai viták folynak arra vonatkozóan, hogy mi az a rendszer, amely leginkább alkalmas arra, hogy jól, komfortosan, biztonsággal, és a vagyonbiztonságot is elősegítve meg tudjon valósulni. Az a cél, hogy közösen egy jó, használható, mindenki számára kellemes kerékpáros rendszert hozzunk létre Békéscsabán.

További programok »

FEL