Opauszki Zoltán: A megújuló energiák intenzívebb használata lehet a megoldás

2022. szeptember 24. 12:30 | Mikóczy Erika

Az energiapiacokon az utóbbi években drámai változások mentek végbe, az energiapiaci környezet kiszámíthatatlanná vált, az energia ára a többszörösére emelkedett. A földgáz- és villamos-energiaszámlák kifizetése jelentős terhet jelent, nem csak a családoknak, hanem az önkormányzatoknak, Békéscsabának is.

Békéscsaba képviselő-testülete a szeptember 22-ei közgyűlésen tekintette át a polgármesteri hivatal, az óvodák, az egészségügyi alapellátási intézmény, a kulturális intézmények, az önkormányzati cégek, a kistérségi szociális központ és intézményellátó energetikai helyzetét, és megnézték azt is, hogy az egyes intézményekben milyen módon lehet takarékoskodni az energiával.

Opauszki Zoltán, Békéscsaba környezetvédelmi tanácsnoka a kialakult, súlyos energiapiaci helyzetben arra hívta fel a figyelmet, hogy a takarékosság mellett hosszú távon az „előremenekülés”, a megújuló energiák még intenzívebb hasznosítása lehet a megoldás.

 

– Nagyságrendileg mit jelent Békéscsaba önkormányzata számára az energiaárak drasztikus drágulása?

Tekintettel arra, hogy az árak már az idei évben megugrottak, a többletköltség a 2022-es költségvetést is érinti, a jövő évi költségvetésben pedig egész évre ezekkel a magasabb árakkal kell számolnunk. Az augusztus végi piaci árakkal számítva idén várhatóan közel nettó 285 millió Ft energia-többletköltség fog jelentkezni Békéscsaba önkormányzatánál. A jövő évet illetően pedig a felmerülő többletköltség közel nettó 3 milliárd Ft is lehet.

 

– Óriási nagyságrendről beszélünk. Mit tett és tesz az önkormányzat azért, hogy a megemelkedett energiaköltségek ellenére a város továbbra is működni tudjon?

Békéscsaba önkormányzata szerencsére előrelátó volt. Az utóbbi években, az európai uniós és a hazai, kormányzati támogatásokkal jól sáfárkodva, épületeink energetikai korszerűsítésével, napelemes kiserőművek telepítésével, a Smart Grid projekt megvalósításával jelentős lépéseket tettünk a megújuló energia termelése és az energiafogyasztás csökkentése érdekében. A városi sportcsarnok mellett, a Smart Grid rendszer részeként napelem-parkot és energiatároló-rendszert létesítettünk, a közvilágítást teljes körűen LED-esítettük, a geotermikus program keretében 2450 méter mély termálkutat fúrtunk az önkormányzati létesítmények hő-ellátása érdekében. Támogató okirat aláírására vár a Szarvasi úti napelem-park és az elektromosbusz-bázis megvalósítása, valamint az előkészítés fázisában van az elektromos buszok beszerzése is.

 

– Mi a helyzet a város intézményeivel, cégeivel?

– Az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai felmérték és bemutatták az általuk javasolt, vagy már meg is valósított intézkedéseket, valamint a beruházási lehetőségeket, amelyek révén az energiafelhasználás az adott szervezet esetében csökkenthető lenne. Alaposan átgondolt tervekről beszélünk, amelyek összesítve, mintegy kétszáz oldalt tettek ki. Az intézmények és vezetőik partnerek voltak az energia­racionalizálási tervekben. E tekintetben a konkrét intézkedésekről a novemberi közgyűlésen fogunk dönteni.

 

– A jelenlegi energiaárak mellett – ahogy említette – jövőre 3 milliárd forintra becsülhető a többlet energiaköltség. Mi lesz így a várossal és az intézményeivel?

– A megnövekedett energiaárak ellehetetleníthetik az önkormányzat 2023. évi gazdálkodását, hasonlóan a többi magyarországi megyei jogú városhoz. Ha nem érkezik kormányzati támogatás a működési költségeinkhez, akkor csak a jelentős csökkentés mellett lesznek biztosíthatók a legfontosabb önkormányzati, kötelező feladatok. Ezek sorában természetesen elsőbbséget kell élvezniük a gyermekneveléssel és az idősellátással összefüggő, kötelező oktatási és szociális feladatoknak, például a bölcsődei, óvodai ellátásnak, valamint az idősgondozási intézmények folyamatos működésének. A nem kötelező feladatok sorába tartozó egyes közösségi, kulturális és jóléti közszolgáltatások körében viszont – átmenetileg vagy hosszabb időszakra – korlátozásokra vagy bezárások elrendelésére is szükség lehet, amennyiben a rendelkezésre álló saját források és központi támogatások nem fogják biztosítani a várható energiaköltségeket.

 

– A közgyűlés Fidesz-KDNP képviselőcsoportja az ülésen egy hosszútávra vonatkozó javaslattal állt elő. Ez mit tartalmazott?

A frakció álláspontja szerint a szigorú és feszes gazdálkodás mellett az vihet minket a hosszú távú megoldás irányába, ha bővítjük a megújuló energiák felhasználását, és a békéscsabai geotermikus program létesítményeit a lehető leghamarabb üzembe tudjuk helyezni. Szükségesnek tartjuk a termálkutak kapacitásának maximális kihasználását célzó módon kibővíteni programot, bevonva a rendszerbe további önkormányzati létesítményeket. Javasoljuk továbbá, hogy valósuljon meg három, egymással szomszédos nagy intézmény: a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békés Megyei Könyvtár közös épületfelügyeleti rendszere, mely többek között online módon méri és szabályozza az energiafelhasználást, optimalizálva az intézmények működtetését. A közgyűlés FIDESZ-KDNP képviselőcsoportjának a Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel folytatott egyeztetése során kiderült, hogy ez a projektelképzelés találkozik a kormány geotermikus energia használatát bővíteni szándékozó törekvéseivel, és a képviselő úr már folytatott előzetes egyeztetéseket ebben az ügyben. Szükségesnek látjuk a kormányzattal mihamarabb konkrét egyeztetéseket kezdeményezni, hiszen érdemi esély mutatkozik arra, hogy az egyébként példaértékűnek tekintett békéscsabai komplex energetikai projekt továbbfejlesztése kormányzati támogatással, már viszonylag rövid időn igen jelentős mértékben csökkenthetné önkormányzatunk fosszilis energiahordozóktól való függését.

További programok »

Önkormányzati hírek

Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái 2020 augusztus hónapban megkezdődtek, majd több ütemben további szakaszokkal bővültek.
2022. december 2. 14:48
FEL