Visszatekintő: Opauszki Zoltán tanácsnok, képviselő, 11. vk. – Fidesz-KDNP

2024. április 17. 14:00 | behir.hu

Öt évvel ezelőtt, 2019. október 13-án volt az előző önkormányzati választás, amikor arról döntöttünk, hogy a 2019–2024-es ciklusban kikre bízzuk a város vezetését. Most arra kértük a békéscsabai képviselő-testület tagjait, foglalják össze az ebben a ciklusban végzett önkormányzati munkájukat. Az alábbiakban Opauszki Zoltán beszámolóját olvashatják.

Komplex, átfogó, és a helyben élők igényeire szabott fejlesztésekre van szükség – vallja Opauszki Zoltán, Békéscsaba turisztikai- és környezetvédelmi tanácsnoka, a jaminai 11. számú körzet önkormányzati képviselője. A 2019 őszén induló ciklus végéhez közeledve időszerűnek tartja a számvetést, és a jövő legfontosabb feladatainak meghatározását.

 

– Valljuk meg őszintén, a politikust, legyen szó országos, vagy helyi szintérről, nem mindig azok a feladatok találják meg, amelyek számára testhez állók, amelyekben a leginkább ki tud teljesedni.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert közel 5 évvel ezelőtt a politikai közösségem olyan feladatokkal bízott meg, amelyek a szívemhez közel állnak, amelyekben ki tudtam teljesedni. Békéscsaba turisztikai- és környezetvédelmi tanácsnokaként nemcsak a város, hanem a térség ilyen irányú fejlesztéséért is dolgozhattam. Önkormányzati képviselőként pedig, a választópolgárokkal közösen, szűkebb pátriám, Jamina érdekében tevékenykedhettem.

 

– Kezdjük az összefoglalást a turisztikával! Mire a legbüszkébb ezen a területen?

– A csabai turisztikai szereplők együttműködésének fokozódását jelzi, hogy a Béléscsabai Turisztikai Egyesület tagjainak száma, öt évvel ezelőtt történt elnökké választásom óta, 24-ről 64-re bővült. Számos szakmai programot tudtunk megvalósítani, új turisztikai kiadványokkal tudtunk megjelenni.

Sok-sok csabai aktivitásának eredményeképpen, 2023-ban az év kerékpárútja címet nyerte el a Wenckheim turista- és kerékpárút, melynek köszönhetően nagyon sokan kimondottan azért érkeznek térségünkbe, hogy végig tekerjék csodaszép bringautunkat. Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg Gyula és Békés városával együttműködve a Háromváros Kerékpáros Fesztivált. Tavaly első alkalommal szerveztük meg a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve, 22 turnusban, az ország minden részéből érkező, mintegy ötszáz résztvevővel a „Békési kastélyok” bringás vándortábort, melyet idén is folytatjuk.

 

 

Sokan tudják önről, hogy szabadidejében különös gondot fordít közvetlen lakókörnyezetének ápolására, gondozására. Az interjú egyeztetésekor külön is kérte, hogy a megyeszékhely zöldítését szolgáló kezdeményezések, például a fásítási program, mindenképpen kapjon kellő hangsúlyt.

– Az éghajlatváltozás következményeit nap, mint nap tapasztaljuk, sok esetben megszenvedjük. Ezért is fontosak a települési szintű, a környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében tett lépések, legyenek azok akár önkormányzati, akár civil kezdeményezések!

Mindenképpen megemlíteném, hogy előterjesztésem alapján az önkormányzat rendeletet alkotott a fás szárú növények védelméről, elkezdődött egy városi fakataszter elkészítése, az elmúlt években az önkormányzat erőteljes fásítási programot valósított meg. Régóta vártunk rá, végre megnyitott ez év tavaszán a békéscsabai hulladékudvar, mely reményeink szerint hozzájárul az illegális hulladéklerakás visszaszorításához.

Az önkormányzat környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnokaként üdvözlöm a civilszervezetek, különösképpen a Hatvanezer Fa Egyesület tagjai és aktivistái munkáját, példamutatását, köszönet városzöldítő munkájukért!

Az erdőtelepítés és a fásítás mindannyiunk közös ügye, az egyik kiemelt cél pedig Békéscsaba erdővel és fával borított területeinek növelése.

Választókerületemben, büszkén mondhatom, hogy sokat tettünk Jamina zöldítése érdekében. Facsemeték kerültek a Veres Péter utcai parkba, a Veres Péter utcai buszfordulóba, a buszforduló mögötti lakóövezet melletti területre, a Rózsa utcára is.  A Báthory utcai önkormányzati területen 1500 erdészeti csemetét telepítettek önkormányzati forrásból a szakemberek.

Szerencsére az erdőtelepítés és fásítás iránti közösségi igény egyre nő, így amennyiben bizalmat kapok a választóktól júniusban a folytatásra, a környezetvédelmi fejlesztések továbbra is fontosak lesznek. A teljesség igénye nélkül csak két példa: jelentős mértékű fejlesztést fogunk megvalósítani a városrész élhetőségének, vonzerejének növelése érdekében a Veres Péter utcai parkban, illetve elsősorban a felsőnyomási területen, a külterületi dűlők mentén dűlőfásítási programot kívánunk elindítani az élőhelyek megteremtése, a biológia sokszínűség fenntartása érdekében.

 

 

– Maradva a 11-es számú választókerületnél, melyek voltak a további prioritások, mire helyezte a hangsúlyt a képviselői munkája során?

– A körzetben élő, a szűkebb lakókörnyezete fejlődését szem előtt tartó jaminaiak segítségével a korábbinál élhetőbb, szebb és rendezettebb hellyé kívántuk változtatni a városrészt. Azt gondolom, hogy a közösen megfogalmazott terveinket sikerült megvalósítani! A legfontosabbak közé tartoznak az infrastrukturális fejlesztések. A Modern Városok Program segítségével 11 utcában építettünk új, szilárd burkolatú utat, és további négy utca felújításával javítottuk városrészünk közlekedési feltételrendszerét. A gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében, kormányzati támogatással sikerült 17 utca járdáját megújítanunk, mégpedig olyan mennyiségben, amire eddig soha nem volt példa ebben a városrészben. Telepítettünk 15 új, fedett buszmegállót, a kerékpárosok számára pedig elkészült egy teljesen új kerékpárút a Szarvasi úti felüljáró és a Mokry utca között, a volt hadivágány nyomvonalán.

 

– Egy pillanatra még álljunk meg a járdahálózat fejlesztésénél, már csak azért is, mert a közösségi oldalán nemrég jelentette be, hogy hamarosan azon utcák járdáinak egy részét is felújítják, ahol 2022-ben erre nem volt lehetőség.

– Rendszeres bejárásaim során meg kellett állapítsam, hogy még mindig közel két kilométernyi leromlott állapotú, felújításra szoruló járda rendbetétele várat magára.

Ezért is örömteli, hogy a városi közgyűlés – a Fidesz-frakció kezdeményezésére – egy 5 éves időtartamú járdafelújítási program megvalósításáról döntött. Mivel a választókerületenként rendelkezésre álló 6,6 millió forint messze nem elegendő a rossz állapotú járdáink felújítására, úgy döntöttem, hogy az idei évben számomra rendelkezésre álló, úgynevezett „képviselői keret” gyakorlatilag teljes összegét: 6,865 millió Ft-ot ugyancsak a járdafelújításokra kívánom felhasználni. Tehát összesen közel 13,5 millió forintot lesz lehetőségem a választókerületem rossz állapotú járdáinak felújítására fordítani.

 

 

– Szintén a Fidesz-frakció kezdeményezésére készül egy tanya- és külterület fejlesztési program, ami az ön körzetét is érinti. Mit érdemes tudni erről a programról?

– A Csabagyöngye Kulturális Központban tartottunk egy tanyafórumot, ahol a tanyavilágot és a külterületeket érintő kérdések kerültek fókuszba, úgy mint: a földes utak állapota, a közvilágítás, a vezetékes ivóvíz és a biztonság témaköre is. Rendszerszerű megoldásra van szükség, ezért frakciónk kidolgoz egy tanyafejlesztési programot, aminek az elkészítésébe bevonjuk az érintett területen élőket is.

A ma még hivatalos elnevezéssel nem rendelkező dűlők elnevezése, kitáblázása, és a tanyák dűlőkhöz mért számozása is fontos, egyrészt a beazonosíthatóságuk, másrészt a történelmileg kialakult elnevezés feltárása, közzététele érdekében, éppen ezért kezdeményeztem előterjesztésemmel a csabai dűlők hivatalos elnevezését.

 

– A jövő feladatait többször is érintettük már a beszélgetésben. Ha a június 9-ei helyhatósági választáson bizalmat kap a folytatásra, milyen további területekre kívánja helyezni a hangsúlyt?

– A körzet infrastruktúrájának fejlesztése továbbra is előnyt élvez. Ide tartoznak az újabb járda- és útfelújítások, szilárd burkolatú parkolóhelyek kialakítása, óvoda és iskolafejlesztés, valamint a földes utak és dűlők állapotának javítása is, és ahol szükséges, az ivóvízvezeték hálózatot is ki kell építenünk.

És hogy ne csak infrastrukturális fejlesztésekről legyen szó, folytatni kívánjuk az elsősorban a gyermekes családokat megcélzó, közösségépítő és a helyi identitást formáló „Jaminai Vigadalmat” is.

Sok feladatunk van tehát, amit meg kell oldanunk, de úgy gondolom, hogy elkötelezettséggel és összefogással minden megvalósítható. Bízom benne, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát, bízom abban, hogy a körzetben élők segítő támogatásával, közösen még élhetőbbé, még otthonosabbá, még zöldebbé tehetjük Jaminát!

Galéria

További programok »

FEL