Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékezünk

2024. március 29. 07:26 | behir.hu

A kereszténység legnagyobb ünnepe - a köztudatban elterjedt vélekedéssel ellentétben - nem a karácsony, hanem a húsvét. Húsvétkor ugyanis Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának ünnepét üljük. Maga a keresztre feszítés egy pénteki napon zajlott, (mai ismereteink szerint I.sz. 33 április 3-án) és a feltámadás esett a harmadik napra, vagyis vasárnapra. Így Jézus kereszthalálára nagypénteken emlékezünk.

Nagypéntek a gyász napja, amikor önmagunkba fordulunk és csendben emlékezünk. A protestáns egyházakban a nagypéntek az egyetlen böjti nap. A katolikus egyházban nincs szentmise, mert ezen a napon maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt arcra borulnak. Ezt követi az igeliturgia: az olvasmány Isten szenvedő szolgájáról szól, majd a szentlecke után János evangéliumából olvassák fel vagy éneklik el Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. Ezután következnek ünnepélyes formában az egyetemes könyörgések. Majd körmenetben behozzák a keresztet, amely előtt tisztelegve minden hívő kifejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki misén konszekrált kenyérrel. A szertartást egyszerű könyörgés zárja, nincs áldás, nincs elbocsátás.

Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől is. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A keresztút segít megérteni a történelem drámáját, de a hívőket biztosítja arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem a húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, mert ez a végső, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme.

Jézus harmadnapi feltámadását húsvétkor ünnepli a keresztény egyház.

További programok »

FEL