Mert úgy szerette Isten a világot... – lelkipásztorok ünnepi gondolatai

2022. december 24. 18:16 | D. Nagy Bence

Ahogy a koronavírus sem hagyta érintetlenül a keresztény közösségek életét, úgy a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború és az európai energiaválság sem. A békéscsabai egyházak képviselői az év végén arra hívták fel a figyelmet, hogy a sok bizonytalanság közepette is van biztos pont, amely a remény alapja lehet.

A karácsonyi ünnepkör központi üzenete évszázadok, évezredek óta változatlan: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3:16) Akárhány, többségében materiális réteg is rakódott rá, Jézus Krisztus, Isten fiának emberré válása, földre születése ma is milliók számára Isten szeretetének, a reménynek és a hitnek ünnepe. Karácsony kapcsán évet összegző gondolataikat békéscsabai lelkipásztorok osztották meg a behir.hu-val.

Szigeti Antal (fotó: behir.hu)

Jóllehet a naptár mellett már az időjárás is az év végét jelzi számunkra, a katolikus egyházi év azonban csak néhány hete, advent első vasárnapjával vette kezdetét. Szigeti Antal plébános éves visszatekintésében a közösség erejét, a hit megtartását emelte ki, a jövőre nézve pedig Jézus Krisztus utolsó földi mondatait idézte.

– Ezt a parancsot kaptuk: "menjetek és tanítsatok minden népet mindannak megtartására, amit mondottam nektek. Hirdessétek az evangéliumot az egész világon." Ha hitünket komolyan vettük és vesszük most is, ugyanazt kell tennünk, mint eddig: az evangélium vigasztaló igazságait kell közölnünk az emberekkel. Ezt persze nemcsak a szószékről tesszük, hanem a hétköznapokban is, az egyszerű találkozások alkalmával is – fogalmazott a plébános. Mint mondta, a politikai, világgazdasági események érzékeltetik velünk az élet múlandóságát, ezért is kell felkészülnünk arra, hogy az eljövendő, a mostaninál is nehezebb időket is erős lélekkel tudjuk majd viselni.

Marti Miklós (fotó: behir.hu)

A békéscsabai református gyülekezet is sok változást élt meg az idei évben. Marti Miklós lelkipásztor az alkalmazkodásra, a változtatásra, megújulásra való képesség fontossága mellett a gondviselő Istenbe vetett reménységet emelte ki ünnepi gondolataiban.

– A 2022-es év számvetésekor is vissza tudunk tekinteni arra a gondviselő Istenre, aki mindezidáig elkísért minket, gondoskodott rólunk. Ő Isten lesz holnap is, jövőre is, és ezzel a hittel és reménységgel szívünkben másként tudunk előre tekinteni, még akkor is, ha mi magunk nem látjuk a jövőt – mondta el a lelkipásztor, hozzátéve: nagyon nagy érték, hogy míg a szomszédunkban háború dúl, itthon nem lőnek.

– Ebből is világos, hogy mennyire törékeny dolog a béke. Ezért is fontos hálát adnunk, mert bár a gazdasági válság hatásait mindannyian érezzük, az élet mégis békében zajlik – zárta gondolatait.

Takács Zoltán (fotó: behir.hu)

A békéscsabai baptista gyülekezet idén már egy kívül és belül teljesen megújult imaházban tarthatta meg istentiszteleteit. Az országos és világi események a gyülekezetet is foglalkoztatták, az végéhez közeledve ők is visszatekintettek a 2022-es esztendőre. Takács Zoltán lelkipásztor figyelmét az ünnepi jókívánságok kapcsán a „kellemes ünnepeket” köszöntés ragadta meg, amelyben szerinte nagy ellentmondás feszül.

– Jézus Krisztus egy határozott kellemetlenséget vállalt a Földre érkezésével. Mi az ünnep kellemes oldalát keressük, kívánjuk egymásnak, az Isten pedig mennyi nehézséget vállalt azért, hogy minket megmentsen. E két dolog egymás mellé állítása már önmagában lehet egy üzenet – emelte ki. Takács Zoltán emellett Keresztelő János „készítsétek az Úr útját” sorát idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy az útkészítés a jövőre nézve is minden keresztény egyéni feladata a közösségben való munkálkodás mellett.

Nagy Zoltán (fotó: behir.hu)

Az idei volt a koronavírus járvány utáni első év, amikor minden alkalmat meg tudtak tartani a jaminai evangélikus templomban. Nagy Zoltán esperes az együttélés örömét emelte ki visszatekintésében, ugyanakkor a háborús helyzetre és a gazdasági nehézségekre nézve a hálaadás fontosságára is kitért.

– Sokszor érzem az, hogy nem vagyunk elég nagy bajban. Félreértés ne essék: nem kívánok magunknak nagyobb bajt, de jobb szeretném, ha mi emberek észrevennénk az aktuális lehetőségeink között, hogy mi az, amiért hálásak lehetünk Istennek. Ezek mellett azt a kérdést is érdemes feltennünk, hogy mi az, amiben nekünk magunknak kell változtatnunk életvitelünk tekintetében, hogy ne sodródjunk szakadékba – fogalmazott az esperes. Kiemelte: fontos, hogy a társadalom olyan összetartó közösségnek lássa a gyülekezeteket, ahol a tagok valóban örömként élik meg az összetartozást, mert ez nehéz időszakokon is átsegít.

További programok »

Itthon

FEL