A testté lett Ige - Békéscsabai lelkészek év végi bátorítása

2020. december 23. 17:55 | D. Nagy Bence

2020 az egyházak közösségi életében is nagy változásokat hozott és sok kérdést vetett fel az elkövetkezőkre nézve. Az újév közeledtével a békéscsabai történelmi nagyegyházak képviselőit kértük egy-egy rövid üzenet átadására.

A pandémia kapcsán a magyarországi egyházak istentiszteletei is javarészt átkerültek az online térbe, valamint a televízió képernyőjére. A 7.Tv Támasz című sorozatában az idei évben több időszakban is közvetítette a békéscsabai evangélikus, katolikus és református egyházak istentiszteleteit. Most az egyházak képviselői az évet összefoglaló gondolatai és következő év feladataira hívó szavai következnek

– Mindenkinek megvannak a maga feladatai. A fiatalok még természetesen nem abban gondolkodnak, hogyan halnak meg, hanem hogy hogyan teljesítik a terveiket a földi életben – emlékeztetett Szigeti Antal, a Békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia plébánosa. Hozzátette, hogy sok esetben a panasz szava hallatszik előbb, a háláé pedig csak később vagy egyáltalán nem, ezért fontos, hogy hálával gondoljunk mindarra, amink van.

Marti Miklós református lelkipásztor a félelmeken való felülemelkedésről osztotta meg gondolatait.

– A félelmünk akkor tud csökkenni, hogyha a szívünkben van megtartó, megváltó, szabadító, ha ott van Jézus. Hiszen ő az, aki át tud vezetni bennünket a legnagyobb mélységeken is: az egyedüllét, a magány, a magunkra maradottság vagy éppen a betegség, akár a halál mélységén is – emelte ki a Békéscsabai Református Egyházközség lelkésze.

A Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye esperese Jézus születésével, mint a reménnyel kapcsolatban János evangéliumából idézett. 

– "Az Ige testté lett és közöttünk lakott." Ez az egyszerű Jánosi leírás az, amit az idei karácsonykor is megtapasztalhatunk, még akkor is, ha sok mindent nélkülöznünk kell vagy épp máshogy alakult, mint korábban – hangsúlyozta Nagy Zoltán. Az esperes kiemelte, hogy a közöttünk lakozó Ige, vagyis maga Jézus Krisztus személye az, ami az idei karácsonyt is reménytelivé teheti.

További programok »

FEL