Július 22-én, vasárnap időközi választás lesz Békéscsabán

2018. július 20. 09:17 | behir

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a Választási Iroda vezetője az alábbiakban ad tájékoztatást a békéscsabai 8. számú egyéni választókerület vonatkozásában 2018. július 22. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő-választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

 

Nyilvántartásba vett jelöltek

 

A Helyi Választási Bizottság – a törvényben biztosított határidőig – az alábbi két jelöltet vette nyilvántartásba:

 1. Körömi János (független jelölt);
 2. Paláncz György (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt)

A szavazólap a jelöltek nevét a sorsolás alapján megállapított, fenti sorrendben tartalmazza.

 

A szavazás ideje

 

Szavazni 2018. július 22. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A mozgóurnás szavazás

 

A mozgásában gátolt választópolgár július 20. napján 16 óráig a Helyi Választási Irodánál, a szavazás napján 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezheti igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár kizárólag írásban, saját szavazókörének illetékességi területére kérhet mozgóurnát.

 

A szavazókörök

 

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

 

A választópolgár azonosítása

 

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár

 • személyazonosságát és
 • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

 1. a) személyazonosság igazolására:
 2. aa) személyazonosító igazolvány,
 3. ab) útlevél vagy
 4. ac) (kártya formátumú) vezetői engedély
 5. b) személyi azonosító igazolására:
 6. ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a személyi azonosítót igazolja)

vagy

 1. bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről
 2. c) lakcím igazolására:
 3. ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
 4. cb) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú

személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ne felejtsék el időben megvizsgálni fenti okmányaik érvényességét és szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál azok cseréjéről. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a személyi azonosító vagy lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.

 

A szavazás

 

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapot és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.

 

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

 

Választási kampány a szavazás napján

 

Választási kampánytevékenységet 2018. július 22. napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

 • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
 • Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
 • Nem tartható választási gyűlés.
 • Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.

 

Választási iroda

 

A Helyi Választási Iroda ügyfélszolgálati munkatársai elérhetőek a Polgármesteri Hivatal Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113. irodájában. Telefonszám: 66/523-811 és 66/886-623.

 

Választási bizottság

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke: Gojdárné dr. Balázs Katalin, elnökhelyettese: Pusztai Istvánné, választott tagja: Kalló Mártonné. A Bizottság székhelye: Békéscsaba, Szent István tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu; faxszáma: 66/523-804.

 

Információk az interneten

 

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók a www.bekescsaba.hu oldalon.

 

 

Dr. Bacsa Vendel

jegyző, a Választási Iroda vezetője

 

További programok »

FEL