Jobbik: látványberuházásokat erőltet az önkormányzatokra a kormány

2017. február 27. 10:06 | Varga Diána

Közleményben foglalta össze véleményét a Jobbik helyi önkormányzati képviselője a február 23-i közgyűlésen meghozott határozatokról. 

A képviselő a következőt írja: "A 2017. évi költségvetés főösszege 28.314.520 ezer forint. A számos kötelező feladat mellett növekedett az önként vállalt feladatok száma is. Ezen feladatok finanszírozására a helyi adókból és saját bevételekből van lehetőség, amelyek teljesítésének az elmaradása kockázatot jelent a költségvetés végrehajtása során. A város folytatja az előző években elindított programok végrehajtását, amelyek legtöbbje uniós vagy kormányzati forrásból történik, a lakossági igényeket viszont csak jelentős nagyságrendű hitel felvételével lehet fedezni. Adóemelésre vagy új adó bevezetésére 2017-ben sem kerül sor, ami pozitívum.

Bár a központi támogatás 46.035 ezer forinttal emelkedett, /3.150.009 ezer ft/, valójában nem beszélhetünk emelkedésről, hiszen a gyermekétkeztetésen kívül más területen nem történt többlettámogatás, helyette elvonás történt pl. szociális területen, illetve egyéb, kötelező önkormányzati feladat-ellátási területen is. Pozitívum, hogy az egy főre eső adóerő képesség növekedése után fizetendő szolidaritási hozzájárulás nem érinti az önkormányzatot.

A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó bevételek meghatározó jelentőségűek /VAK zrt./, 10 millió forinttal növekedett a piac üzemeltetéséből származó bevétel, és ebben az évben a CsabaParkból is 20 millió forint bevétel van tervezve. Ingatlanértékesítésből 419 millió forint / pontosan: 418.920 ezer/ bevétel van előirányozva, amely magasabb az eddig tervezetteknél – a vagyonfelélést a Jobbik továbbra sem támogatja. 

A költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez 1 milliárd forint kamatozó kincstárjegy szerepel, a 2016-ban eldöntött, de még le nem hívott   433.311 ezer forint, valamint 450 millió Ft fejlesztési hitel tervezésére van szükség. Amennyiben a tervezett fejlesztési hitel kormányzati jóváhagyásra kerül, az önkormányzat adósságszolgálata közelíteni fogja az 1,5 milliárd forintot!!! 2017-ben adósságszolgálatra 50 millió forinttal többet kell fordítanunk. A hitelfelvételt továbbra sem tudom támogatni, helyette a központi támogatás növelését tartom helyesnek. Újra el kell mondani, hogy a kormány által agyondicsért feladatfinanszírozási rendszer nem működik, hiszen központi támogatást csak a kötelező feladatokra ad az állam, a fejlesztéseket magunknak kell kigazdálkodni, de ez hitel nélkül lehetetlen. A tavalyi évben a kormány 2 milliárd Ft támogatást adott utak és járdák építésére és felújítására, az idén mindezeket hitelekből kell fedeznünk, ami szintén azt bizonyítja, hogy kormányzati segítség nélkül a későbbiekben sem tudunk megfelelő mértékben fejlődni. Mivel az elmúlt években nőtt a város adóbevétele, ezért a pénzbeli szociális kiadásokat az állam nem finanszírozza, azt a saját bevételekből kell biztosítani. 

Az önként vállalt feladatokra a korábbiakhoz képest még több forrást igyekszik biztosítani. Beruházási és felújítási (felhalmozási) feladatokra 17.258.954 ezer forint szerepel a rendeletben. 2017-ben számos TOP-os fejlesztés megvalósítása, illetve elindítása várható, amely a város fejlődése szempontjából nagyon lényeges, viszont hosszú távon jelentős, egyre növekvő fenntartási költséget jelenthet. Példa erre a Csabapark, amelynek a működési támogatása ebben az évben már 62.2 millió forint, amely 20 millióval több a tavalyinál. Vállalkozásfejlesztésre és sporttámogatásra is a tavalyihoz képest jóval nagyobb összeg van tervezve.

Kiemelném az általam többször is említett köztisztviselői illetményalap emelést, amely 15%-os növelést jelent, viszont a megnövekedett bérköltségeket a kormány nem támogatja, így saját forrásból kell finanszíroznunk. Ide sorolom még a költségvetésben prioritásként kezelt bérfejlesztéseket, melyet az önkormányzat még olyan feltétellel is végrehajt, hogy a törvény ellenére a kormány egyelőre nem biztosított erre forrást. 

Összegezve: Az utolsó olyan költségvetésről tárgyaltunk, amelyben hitelfelvétellel és az önként vállalt feladatok tekintetében magasabb támogatással számoltunk. A kormány egyre nagyobb felelősséget hárít át az önkormányzatokra, de forrást nem ad hozzá, helyette a pazarló, értelmetlen látványberuházásokat erőlteti. Ez a folyamat hosszú távon nem vállalható. Ha egyetlen stadion építésére 190 milliárd forintot lehet elkölteni (Puskás Ferenc Stadion), akkor joggal feltételezhető, hogy lenne elegendő forrás az államkasszában az önkormányzatok tisztességes működtetésére és az önkormányzati dolgozók bérkiegészítéseire is."

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséről ezt írja: "A kormány törvényben kötelezi az önkormányzatokat a rendszer bevezetésére. A nyilvánosság előtt kommunikált szándék célja az e-ügyintézés, adminisztráció egyszerűsítése, egységesítése. Egy, a Jobbik országgyűlési képviselőihez eljuttatott, - a világhálón is fellelhető - a kormány által megrendelt szakértői elemzés szerint a rendszer célja nem más, mint egy olyan „kémprogram” országos kiterjesztése az önkormányzatokra, amely totális kontrollt gyakorol a hivatalok felett. Nem titkolt cél továbbá a központosítással a dolgozók létszámának drasztikus csökkentése, amely a kistelepülések esetében akár a hivatalok megszüntetésével is járhat. Ezen információk tudatában nem meglepő, hogy a kormány a köztisztviselők bérrendezésekor teljesen figyelmen kívül hagyta az önkormányzatban dolgozókat, hiszen nagy részükkel 2018 után már nem is számolnak. Az említett elemzés kitér arra is, hogy a rendszer bevezetését úgy kell kommunikálni, hogy az a polgármesterek számára előnyösnek tűnjön, az árnyoldalakat, a leépítéseket viszont csak a 2018-as választás után lehet nyilvánosságra hozni. Az önkormányzatok önrendelkezésének megszüntetése, egy újabb lépés a kormányzati diktatúra kiterjesztéséhez." - zárja sorait az önkormányzati képviselő.

További programok »

FEL