Békéscsaba anno: Csaba a várossá válás felé vezető úton

Csaba 150 éves községi létének a vasút megjelenése és a városháza 1873-ban történt felépülése új irányt adott. A kitűzött cél a várossá alakulás volt, amelyhez azonban hosszú, rögös út vezetett.

 

A Tiszavidéki Vasút Szolnok-Békéscsaba szakaszénak kiépítésével a Csaba városodásához vezető út fontos feltétele vált valóra. Az első személyvonat 1858 őszén futott be az állomásra. Új jelenség lett a helyi közlekedést szolgáló első bérkocsi megjelenése. 1873-74-ben a község lélekszáma meghaladta a harmincezret, választott bírája Áchim János volt. A szolgálati évei alatt történt események Csaba életében nagy jelentőségűek. Közel két esztendő alatt felépült az emeletes városháza, amelynek romantikus stílusú homlokzatát Sztraka Ernő mérnök tervezte. 1873. szeptember 15-ei avatásán Szemián Sámuel mondott lélekemelő beszédet. Utolsó mondatában kiemelte: „a zászló, melyet örömünk jeléül e ház tetejére kitűztünk néhány percig fog lobogni, de a Mindenható kegyelme, mely e község jó szelleme felett őrködött, lebegjen mindenkor e ház, Csaba városa, lebegjen annak minden egyes lakosa felett.”

 

Néhány nap múlva a nyomdászat kapott teret, Dobay János gyulai nyomdászmester megnyitotta fióknyomdáját Csabán. Ugyanebben az időben a Nőnevelde Társulat létrehozta az első magántársulati Nőneveldét, s egy év múlva, Kemény Mihály és Zsilinszky Mihály buzgó közreműködésével, államköltséggel felépítette az emeletes leányiskolát.

 

Kikövezték a Vasút utcát az akkor már 38 ezer lakosú Csabán, ahová a könyv és újság máshonnan érkezett. Ezt változtatta meg dr. Bátaszéki Lajos ügyvéd, a vérbő zsurnaliszta és lapkiadó, amikor 1874. február elsejével megindította hetilapját, a Békésmegyei Közlönyt. Ez 65 évig működött a megye legolvasottabb sajtójaként.

 

1875-ben, Zelenyánszky György bírósága idején Sztraka Ernő boltíves híddá építtette át a Körös csatorna Gyulai úti első jármos fahídját. Megalakultak a régi céhek ipartársulatai, és a városodást elősegítő 7 tagú építészeti bizottság. Javaslatukra megkezdték felrakni az utcák nevét jelző táblákat, s megjelentek az utcákon a bérkocsis egylovas fogatok. Csaba látványosan elindult a városiasodás hosszú útján.

 

Gécs Béla

 

Megosztás:

Címke: ,