Békéscsaba anno: Áchim L. András háza lett a Népegylet székháza

2023. március 25. 13:14 | behir

A Népegylet jelentékeny szerepet vitt Csaba közügyeinek intézésében, de sokáig nem volt saját háza, ezért helyiségei a néhai parasztkirály házában voltak.

Mikor Áchim L. András 1911-ben meghalt, a Népegylet vezetőségében már akkor feltámadt a gondolat, hogy a házát meg fogja venni. A megvételt helyeselték a tagok, akik politikai szervezetben a parasztpártot alkották. Úgy vélték: „kegyeletes, sőt történelmi érzékére vall, hogy a nagy nevezetességre jutott házat” nem akarják kiengedni a kezükből, mert akkor azt bizonyosan üzlethelyiséggé alakítanák át.

Csaba akkori országgyűlési képviselője, Kristóffy József, aki a Népegylet elnöke is volt, szintén helyeselte a megvétel eszméjét. Annyi vagyon azonban a csekély tagsági díjból nem gyűlt össze, hogy a meglehetősen nagy vételárat – 16000 koronát – a saját pénztárából ki tudja fizetni az egylet. A vezetőség részjegy-aláírási ívet bocsátott ki a tagok között, egy rész 50 koronába került. Így akarták a szükséges összeget összehozni. Az aláírások megindultak és eleinte folytak is szép eredménnyel, maga Kristóffy 2000 koronát jegyzett. Azonban még messze voltak a 16000 koronától, mikor beköszöntöttek a rossz gazdasági évek, és féltette mindenki a vagyonát, rejtette a pénzét, mert nem lehetett tudni, mikor éri el a katasztrófa Magyarországot.

1913-ban azonban a Népegylet vezetősége ismét időszerűnek látta folytatni a már megkezdett akciót. A közgyűlésen volt erről szó, amelyen Zelenyánszky Mihály elnökölt, és amelyen Molnár János, a Sárospataki Gazdakör elnöke – Áchim L. Andrással egykori barátja – is felszólalt, akit az egylet a díszelnökévé választott. Molnár János hosszú, tartalmas beszédet mondott a nem várt szép megtiszteltetésért, majd a Népegylet háza megvételének elősegítése céljából 300 koronát, azaz 6 részt jegyzett.

A közgyűlés úgy döntött, hogy tovább folytatja a gyűjtést, ekkor körülbelül 10000 korona volt már jegyezve. A gazdasági viszonyok javulásával úgy vélték, a parasztpárti eszmék hívei mindent el fognak követni, hogy a hiányzó 6000 korona mielőbb összegyűljön. .   

Áchim L. András házát így végül sikerült megvásárolni, azonban 1926 tavaszán a Népegylet házát árverésre bocsátották, egy év múlva pedig saját székházat építettek az akkori belvárosi, Lenkey utcában (ma Csaba utca).       

1970-ben, a Kner Nyomda építésekor Áchim L. András családi házának falai végleg ledőltek. A ház helyén Békéscsaba városa egy márványtáblát avatott,  Áchim L. András bronz domborított arcmásával.

Gécs Béla

További programok »

FEL