Békéscsaba anno: 1911 májusában belehalt a gyilkos lövésekbe Áchim L. András

2021. május 9. 14:07 | behir

A csabai közgyűlésben a helyi dolgokért, a parlamentben országos ügyekért szólalt fel Áchim L. András, akinek a megnyilvánulásai hatalmas vihart kavartak.

Áchim 1906. június 2-án a belügyminiszternél interpellált, mert a vidéki hatóságok ok és jog nélkül akadályozták a gyülekezési szabadságot. Darányi földművelésügyi minisztertől követelte, hogy törölje el a „rabszolgatörvényt”. Az országban 40 millió kat. hold földnek többségében a nagybirtokosok voltak a tulajdonosai. Javasolta, „jussanak földhöz a nyomorgó milliók is”, de az úri képviselők tiltakozással fogadták a javaslatot.

Békéscsabáról Kliment Pál és társai a kúriához küldött kérvényükkel megtámadták az 1906. évi képviselőválasztást, és követelték Áchim képviselői mandátumának visszavonását. A döntés értelmében ezután Áchim három évig nem volt tagja a parlamentnek, helyére dr. Pető Sándor került. A haladás, a kultúra, a művelődés, a szabad gondolkodás harcosai megdöbbentek az ítélet hallatán, hiszen Áchim volt „az egyetlen kiáltó szó, tiltakozó szózat” a magyar parlamentben.

A következő, 1910. június 3-án megtartott képviselőválasztást Áchim L. András nyerte, mandátumát ezúttal nem támadták meg. Folytatta harcos tevékenységét, 1911. március 21-én a parlamentben nem fogadta el a költségvetési javaslatot, mert az szerinte a kisembereket terhelte. Szót emelt a hadsereg fejlesztése ellen, hiszen az iskolákra, kultúrára sem volt elég pénz. A városok rendezéséről szóló törvényt is kritizálta. Miközben Felvidéken a 3-12 ezer lakosú községek rendezett tanácsú városok lettek, az Alföldön, Békés megyében több település, köztük az 50 ezres Békéscsaba is a községek között szerepelt.

1911 májusának elején politikai ellenfelei sajtóhadjáratot indítottak ellene a fővárosi Friss Újság című lapban; többek között dr. Zsilinszky Endre is zsarnokoskodással, ellenségeskedés szításával vádolta meg. Végül Áchim felvette a kesztyűt, és saját lapjában cikksorozatot indított „Békésmegyei fotográfiák” címmel.

Május 13-án este, dr. Zsilinszky Endre fiai, Gábor és Endre elhatározták, hogy Áchimnak a családjuk ellen írt utolsó cikkét megtorolják. Este a Fiume kávéházban tervükről beszélgettek Kocziszky Mátyással, akitől Endre elkérte töltött browningját. Gáborral együtt – akinek zsebeiben kutyakorbács és a browning volt – este felkeresték Áchimot a Mészáros utcai házában, de nem volt otthon. Másnap reggel a Zsilinszky-fiúk pisztolyokkal és vastag bottal felszerelve bementek Áchim házába. Ott Áchim Ilonát kérték, jelentse be őket a képviselő úrnál. Miután Áchim még öltözködött, így a fiúknak várakozniuk kellett. Mivel a türelmük elfogyott a „védekezési eszközökkel” benyomultak Áchim szobájába és dulakodás közben két lövéssel halálosan megsebesítették Áchim L. Andrást.

Gécs Béla

További programok »

FEL