Békéscsaba anno: Százötven éve született Áchim L . András (II.)

2021. március 14. 12:47 | behir

Áchim parlamenti bemutatkozó beszédéről általános tetszéssel írtak a fővárosi lapok. Külön kiemelték férfias szépségét. Nevezték Paraszt-Apollónak meleg, szép hangjáért. „Hatalmas szál ember, arca üde, szeme eleven, beszédes, nemcsak az asszonyok, de a férfiak tekintete is megakad az Alföld e szép fián”, írta Benedek Elek, első parlamenti beszédéről – Áchim születésének 150. évfordulójára emlékezünk.

„Akinek életére a nemzet számot tart, az már születése pillanatában kiválasztja” – mondta egyszer Ady Endre. Szerinte, Áchim L. András már születésekor a kiválasztottak közé tartozott.

Áchim l. András 1871. március 16-án jött világra.  Édesanyját, Prisztavok Ilonát gyermekágyi láz vitte el. A csecsemőt egy szegény parasztasszony nevelte. Apja újranősült, az új asszony, Rajtár Ilona 17 évesen, 43 hold földdel és a Mészáros utcai ház hozománnyal lépett a házasságba. Az esküvőt 1894. november 23-án tartották nagy lakodalommal.

Mivel nem tűrte a mostoha gyermeket tanyai házánál, András Csabára került Kovács Mihály gyógyszerész családjába, ott nevelkedett, elvégezte  a gimnázium négy osztályát, nem tanult tovább. Kikerült a gerendási tanyára, betegeskedő apja rábízta a gazdaságot. Kedvére, mert vágyott a parasztgazda lenni.

A munka mellett sokat olvasott, jelentős könyvtára volt. Felülemelkedve a gazdag parasztság mohó szerzési vágyakozásán.  Családja származásával nem sokat törődött, magyarok voltak-e vagy szlovákok. Szarvason, Tessedik városában magába szívta a műveltséget a gazdasága felvirágoztatásához. A gazdaság vezetése mellett élte a jómódú gazda fiak életét. Munka közben elbeszélgetett a napszámosokkal, érdeklődéssel hallgatta elbeszéléseiket, családi gondjaik elszomorították.

Szerelmes lett egy szép csabai lányba, feleségül akarta venni, nem sikerült. Bánatában 1890-ben önként jelentkezett katonának, elutasították. Később protekcióval bevonulhatott Mezőhegyesre a méneskarhoz. Kér év múlva a csabai méntelepre a csődörökhöz került, 1894-ben őrmesterként szerelt le.

Apja, idősebb Áchim András hosszas betegeskedés után 1896. januárjában meghalt, tekintélyes vagyont, vastag takarékkönyvet is hagyva, alig 25 éves fiára. Az Áchim vagyon 200 hold föld, gépi felszerelések, nagy állatállomány – és négy cseléd volt.

A házasságból egy fiú, három leány született. Áchim L. (Liker) András virilis jogon 25 évesen tagja lett Jamina képviseletében a békéscsabai képviselő-testületnek.

Felesége hűséges társa volt férje közéleti sebeket kapó és adó harcaiban, halála után pedig gyilkosainak töretlen üldözője lett.

Születésének 150. évfordulóján, Áchim L. András küzdelmes kísérlete a szegényparasztság felemelkedéséért – ha el is halványult – nem törlődik ki Békéscsaba viharos történelmi múltjából.

Gécs Béla

További programok »

FEL