ÁSZ: Nem volt átlátható a Körös-Maros Nemzeti Park vagyongazdálkodása

2019. december 21. 08:23 | behir

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az igazgatóság 2015-2017 közötti időszak pénzgazdálkodását vizsgálta és talált hiányosságokat.

A szarvasi székhelyű Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság közfeladata természetvédelmi közszolgáltatás és a jogszabályban meghatározott közhatalmi tevékenység, fő tevékenysége a környezet- és természetvédelem. Működési területe Békés megyére, Csongrád megye Tiszától keletre eső felére, valamint a Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeire terjed ki. Az alapítói, fenntartói és irányítói jogokat a Földművelésügyi Minisztérium (2018. május 17-től Agrárminisztérium) gyakorolja. A nemzeti park által kimutatott, 2017-ben teljesített összes bevétele közel 4 milliárd forint volt, teljesített összes kiadása pedig meghaladta az 1,8 milliárd forintot – olvasható a számvevőszéki közleményben.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnál a pénzügyi és vagyongazdálkodás az ellenőrzött években nem volt szabályszerű, mivel a könyvvezetés és a beszámolókészítés adatainak sértetlenségét és zártságát nem biztosították. Az igazgatóság a 2016. évi mérleg tételeinek alátámasztásához nem állított össze leltárt, ezért a költségvetési beszámoló nem adott megbízható és valós összképet az igazgatóság vagyonáról, eszközeiről és forrásairól, pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Az igazgató nem működtette a kockázatkezelési, majd 2016. október 1-jétől az integrált kockázatkezelési rendszert, továbbá nem gondoskodott az igazgatóság tevékenységében rejlő kockázatok felméréséről és az ezek mérséklésére irányuló intézkedések meghozataláról.

A kontrolltevékenységek gyakorlása a 2015-2017 közötti időszakban nem volt szabályszerű. Az igazgatóságnál elmaradt a pénzügyi-gazdasági elektronikus információs rendszer biztonsági osztályba sorolása, így a könyvvezetés és a beszámoló adatainak megbízhatósága nem volt biztosított.

Az információs és kommunikációs rendszer működtetése 2017-ben nem volt szabályszerű, mert az igazgató nem teljesítette az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatást.

Az igazgató vezetői nyilatkozatának tartalmát - amely szerint gondoskodott a belső kontrollrendszer kiépítéséről és működtetéséről - az ellenőrzés során feltártak nem igazolták.

Az igazgatóságnál a teljesítménymérésre alkalmas követelményeket nem alakították ki.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részére hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

További programok »

FEL