Szabálytalanságokat találtak a békési városüzemeltetési cég gazdálkodásában

2019. november 27. 08:16 | behir

Az Állami Számvevőszék befejezte a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését és több szabálytalanságot is talált.

Az ÁSZ megállapította, hogy Békés önkormányzata a társaság feletti tulajdonosi jogait nem szabályszerűen gyakorolta – olvasható a szervezet közleményében. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, így a vagyonnal való gazdálkodás során a nemzeti vagyon megőrzése, elszámoltathatósága nem volt biztosított.

A békési önkormányzat 2013-tól kizárólagos tulajdonosa a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek, amelynek törzstőkéje 2014-től 30 millió forint volt. A társaság az ellenőrzött időszakban településüzemeltetési, valamint lakás- és helyiséggazdálkodási közfeladatot látott el. Tevékenységi körébe tartozott köztisztasági, zöldterület fenntartási munkák, hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátása, közúthálózat üzemeltetése, csapadékcsatorna hálózat fenntartása, továbbá ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, szennyvíz gyűjtése, kezelése, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése.

A társaságnak az ellenőrzött időszakban nem volt vagyonkezelésbe vett eszköze, tevékenységét saját, illetve bérleti- és használati szerződés alapján, önkormányzati tulajdonú eszközökkel végezte.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a cég feletti tulajdonosi joggyakorlás nem volt szabályszerű, mert az alapító a társaság javadalmazási szabályzatát nem alkotta meg. Emellett a társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, nem gondoskodott a nemzeti vagyon védelméről, mert az egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit nem támasztotta alá leltárral.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék Békés polgármesterének egy, míg a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének négy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

További programok »

Itthon

FEL