Korrupció elleni védettség: Békés megye a középmezőnyben teljesít

2021. január 29. 14:38 | behir.hu

Az állami számvevőszék nemrég az ország összes önkormányzatát megvizsgálta a korrupció elleni védettség tekintetében. A Békés megyei szervek átlagosan az ötös skálán 4,2 pontot értek el.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) első alkalommal értékelte egyszerre az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását – korrupció elleni védettségét –, illetve a működést meghatározó, lényeges szabályozási környezetük kialakítását. A 3197 önkormányzatot és 1284 önkormányzati hivatalt érintő rendszerszintű értékeléssel, illetve többszintű tanácsadó tevékenységével az ÁSZ a COVID-19 világjárvány idején nyújtott támogatást a szabályok betartásához, ami megalapozza, illetve elősegíti az önkormányzatok hatékony feladatellátását – írja a szervezet közleménye.

Az ÁSZ azért tartja fontosnak ezeket az értékeléseket, mert a szabálykövetésnek és rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában különösen nagy jelentősége van. A megfelelő felkészülés, illetve az önkormányzati hivatalok és dolgozóik tehermentesítése, támogatása érdekében az ÁSZ előre megadta az értékelt dokumentumok listáját. Ez önkormányzatonként 26 – jelen időben hatályos – az alapvető, mindennapi működést szabályozó, illetve a korrupció elleni védettséget elősegítő szabályozást és nyilvántartást jelentett. Ezeknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, ugyanis ezek biztosítják az adott önkormányzat működésének szabályozottságát, illetve a szabályos és átlátható gazdálkodás, csalásmentes működés alapfeltételeit. Az értékelés során az ÁSZ szoros együttműködésre törekedett az önkormányzatok vezetőivel, az együttműködő önkormányzatok pedig – a jövőre vonatkozóan – már az ellenőrzés során javíthatták a hiányosságaikat.

 

Nem minden megyei önkormányzatot tudtak ellenőrizni

Békés megyében összesen 76 önkormányzat van, amelyek gazdálkodási feladatait 46 önkormányzati hivatal látja el. Az ellenőrzés 74 helyi önkormányzatra és 44 hivatalra terjedt ki, a megyei jogú város, Békéscsaba és a megyei önkormányzat, illetve hivatalaik értékelését az ÁSZ a 66 legnagyobb önkormányzat értékelését összegző jelentésében használta fel. Jelen ellenőrzést az ÁSZ 72 önkormányzatnál végezte el, két önkormányzat (Pusztaottlaka Község Önkormányzata, Zsadány Község Önkormányzata) esetében az ellenőrzés együttműködés hiányában nem volt lefolytatható, de értékelhető volt.

 

 

Békés megyében 30 önkormányzatnál és 13 hivatalnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tettek az integritási kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének. További 9 polgármester és 12 jegyző pedig – az ÁSZ jelzésének figyelembevételével – már az ellenőrzés ideje alatt tett javító intézkedéseket a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítése érdekében.

Az ÁSZ értékelése 34 önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére saját felelős vezetői magatartása körében a 2021-re vonatkozóan további előrelépési lehetőséget biztosít a csalásmentes környezet kiépítése érdekében, az alapvető integritási feltételek területén. Ezek között vannak olyan polgármesterek és jegyzők is, akik egyes intézkedéseket már az ellenőrzés időszakában megtettek.

Békés megyében 3 önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű kockázatok maradtak fenn. Ezeknél az önkormányzatoknál új, kiterjedtebb ellenőrzés indokolt.

 

Ilyen osztályzatot kaptak az önkormányzatok a megyében

Az integritás szempontjából lényeges dokumentumok ellenőrzésének eredménye, valamint az adatszolgáltatás és a figyelemfelhívásokra történt intézkedések kockázati értékelésének figyelembevételével a Békés megyei települési önkormányzatok és hivatalok integritása 4,2 átlagos osztályzatot ért el.

 


A legjobb értékelést, vagyis ötöst kapó önkormányzatok közt – a teljesség igénye nélkül – megtaláljuk Alméskamarást, Békéssámsont, Csabacsűdöt, Csanádapácát, Dombegyházát, Eleket, Kétegyházát, Körösladányt, Lőkösházát, Mezőhegyest, Pusztaföldvárat, Szarvast és Tótkomlóst; egyes értékelésben részesült Murony, Pusztaottlaka és Zsadány. A teljes jelentés az egyes önkormányzatok osztályzataival itt érhető el.

A Békés Megyei Önkormányzat egyébként ötöst, Békéscsaba önkormányzata pedig négyest kapott.

Az összes megye tekintetében érdemes megjegyezni, hogy Békés megye kevéssel az átlag alatt, a középmezőnyben helyezkedik el; a legjobb értékelést Vas (4,7), a két legrosszabbat Heves és Veszprém megye (3,9) kapta.

További programok »

Itthon

Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.
10:30
FEL