Lezárult az Orosházi Kórház ellenőrzése

2020. február 21. 06:12 | behir

Az Állami Számvevőszék befejezte az Orosházi Kórház 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. A kórház belső kontrollrendszere nem biztosította a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás feltételeit. A pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház vezetője nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzésére szolgáló integritási kontrollokat.

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasználása mellett – a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban. Ehhez szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. E cél érdekében az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzés alatt tartja az egészségügyi ágazatot.

Az Orosházi Kórház az ellenőrzött időszakban önálló jogi személy, saját gazdasági szervezettel rendelkező állami egészségügyi intézmény volt. Irányító szerve az EMMI, a középirányítói jogokat a GYEMSZI, 2015. március 1-jétől jogutódja, az ÁEEK gyakorolta. A kórház közfeladata az ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása volt. A kórház 2015-ben és 2017-ben több mint 5 milliárd Ft bevételt ért el, és az ellenőrzött időszak minden évében 5 milliárd Ft feletti mérleg szerinti vagyonnal gazdálkodott - írja az intézmény által kiadott közlemény.

A 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés a kórházra vonatkozó irányító szervi feladatellátást, a kórház belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, az integritás kontrollok kiépítettségét, a kórház pénzügyi és vagyongazdálkodását, illetve a költségvetési maradvány megállapításának szabályszerűségét érintette.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nem vezetett naprakész nyilvántartást, ezzel nem biztosította annak feltételeit, hogy kötelezettséget csak az vállaljon és teljesítést csak az igazoljon, aki erre jogosult. A kórház - a jogszabályi előírás ellenére - a szervezeti integritást sértő események kezelését nem szabályozta. A kórház vezetője nem építette ki a korrupciós kockázatokat mérséklő integritás kontrollokat.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház a kiadási előirányzat felhasználása és a bevételek elszámolása során nem biztosította az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, a gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerű. A kórház - a törvényi előírás ellenére - a külső személyi juttatás kiadásait nem támasztotta alá számviteli bizonylattal, illetve a kifizetetlen szállítói állomány keletkezése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat.

A kórház a költségvetési maradvány megállapítása során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat. Az előirányzat-maradvány analitikus nyilvántartása nem volt alkalmas a kötelezettségvállalással terhelt maradvány alátámasztására.

A kórház vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház az állami vagyon hasznosítása és értékesítése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel az átláthatósági követelményekre.

A gazdálkodási jogkörök nyilvántartása, a könyvelés, a kötelezettség nyilvántartás és a maradvány megállapítás területén feltárt szabálytalanságok miatt a kórház beszámolója nem mutatott valós és megbízható képet a pénzügyi és vagyoni helyzetéről. A bizonylat nélküli kifizetés, a gazdálkodási jogkörgyakorlás hiányosságai miatti szabálytalan kifizetések miatt a kórház nem elszámoltatható, működése nem átlátható, és nem zárható ki, hogy az ellenőrzött szervezetnél vagyoni hátrány keletkezett.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Orosházi Kórház főigazgatója részére kilenc javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

További programok »

Itthon

Nem sikerült elhúzni

Egy autót húzott maga után egy férfi Sarkadon. Észrevette ezt egy szolgálaton kívüli rendőr, aki a gyanús esetről azonnal értesítette a kollégáit. A rendőrjárőrök az ellenőrzéskor megállapították, hogy a forgalomból kivont járművet egy lakatlan ház udvaráról lopták el.
2022. január 28. 18:46
FEL