A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségei

2018. március 21. 06:44 | behir

A nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülőknek jogosultságuk, illetve adataik változása esetén bejelentést szükséges teljesíteniük.

A nyugellátásban és egyéb ellátásban, például korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra vagy egyéb ellátásra való jogosultságát, illetőleg az ellátás folyósítását érinti.

Be kell jelenteni többek közt a lakóhely-változást, a tartózkodási hely megváltozását, a levelezési cím változását, a külföldön történt letelepedést, a belföldi és külföldi munkavégzés egyes eseteit is.

Bejelentést kell teljesíteni abban az esetben is, ha a nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy a reá irányadó nyugdíjkorhatár elérését megelőzően biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát. 2018. évben az összeghatár (keretösszeg) 2.484.000 forint. Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

A nyugdíjas elhalálozásának tényét, időpontját a vele közös háztartásban együtt élt személyek 15 napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással szükséges teljesíteni.

A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, posta útján vagy elektronikus úton - https://e-ugyintezes.onyf.hu/  - teljesíthetők. Az ügyintézés időpontfoglalással is lehetséges: https://idopontfoglalo.onyf.hu/

                                                                                                                  

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

További programok »

Itthon

Forgalomkorlátozások a Szarvasi úton – jó ütemben halad a kerékpárút építése

Békéscsaba önkormányzata a komplex, három fejlesztési elemből álló beruházást a „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című, projektben készíti el 930 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
2020. július 5. 19:39
FEL