A nyugdíjasok bejelentési kötelezettségei

2018. március 21. 06:44 | behir

A nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülőknek jogosultságuk, illetve adataik változása esetén bejelentést szükséges teljesíteniük.

A nyugellátásban és egyéb ellátásban, például korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra vagy egyéb ellátásra való jogosultságát, illetőleg az ellátás folyósítását érinti.

Be kell jelenteni többek közt a lakóhely-változást, a tartózkodási hely megváltozását, a levelezési cím változását, a külföldön történt letelepedést, a belföldi és külföldi munkavégzés egyes eseteit is.

Bejelentést kell teljesíteni abban az esetben is, ha a nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy a reá irányadó nyugdíjkorhatár elérését megelőzően biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát. 2018. évben az összeghatár (keretösszeg) 2.484.000 forint. Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

A nyugdíjas elhalálozásának tényét, időpontját a vele közös háztartásban együtt élt személyek 15 napon belül kötelesek bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással szükséges teljesíteni.

A bejelentések közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, posta útján vagy elektronikus úton - https://e-ugyintezes.onyf.hu/  - teljesíthetők. Az ügyintézés időpontfoglalással is lehetséges: https://idopontfoglalo.onyf.hu/

                                                                                                                  

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

További programok »

Itthon

Ovis Almanap a Csabagyöngyében

Minden napra egy alma, az orvost távol tartja – hangzik a mondás. Az alma méltán népszerű gyümölcs, a szakemberek nem tudják elégszer hangsúlyozni a fogyasztásának jótékony hatásait. Az Almanap szervezőinek célja Békéscsabán most is az volt, hogy felhívják az óvodások figyelmét az egészséges életmód és a gyümölcsfogyasztás fontosságára.
15:42
FEL