A külföldi munkavállalás bejelentése

2018. április 14. 07:42 | behir

Az EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy egyezményes államban (például Szerbia, Montenegró, India, Japán) munkát vállaló, egészségbiztosítási jogosultságot szerző személyeknek e tényt be kell jelenteniük az egészségbiztosítóhoz.

A személyek szabad mozgása a magyar állampolgárok számára azt jelenti, hogy szabadon kereshetnek és vállalhatnak munkát az EU valamennyi tagállamában.

Ugyanakkor a külföldön létrejött biztosítást - és annak megszűnését is - 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba, a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala részére. A bejelentés alapján a fenti külföldi államokban foglalkoztatottak Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól.

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a járási hivatal intézkedik a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. Ezt követően a külföldön dolgozó Magyarországon a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal lesz jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére. Az egészségbiztosítási ellátás tehát már nem a magyar biztosítás alapján jár, ezért a korábban a magyar biztosítás igazolására kiadott Európai Uniós kártya nem használható.

A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt, illetve a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentés az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg, amely elérhető a hatáskörrel rendelkező járási hivatalok ügyfélszolgálatain, így Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, valamint letölthető a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapjáról is.

                                                                                                                           

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL