A nyugdíj melletti munka után járó nyugdíjnövelés

2019. szeptember 22. 11:08 | behir

A nyugdíj folyósítása mellett 2018 évben szerzett jövedelem alapján történő 0,5%-os mértékű nyugdíjnöveléshez nem kell külön kérelmet benyújtani, azt a Magyar Államkincstár hivatalból induló eljárás keretében állapítja meg.

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után nem csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot, hanem nyugdíjjárulékot is fizet. Idén ez a szabály a munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókra már nem vonatkozik, azonban a tavalyi keresetük alapján őket is megilleti a nyugdíjnövelés. A növelés megállapításához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közölt kereseti adatokat kell figyelembe venni.

A növelést a Magyar Államkincstár hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő naptári év szeptember 30-áig, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve ezzel egy tekintet alá eső jogviszonyból, például közalkalmazotti, vagy kormányzati szolgálati jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni. A további esetekben, például megbízási jogviszony, egyéni vállalkozói, társas vállalkozói munkavégzés esetén, a növelés megállapítása 2019. október 31. napjáig történik.

Ha a nyugdíjnövelésre jogosult személy a nyugdíjnövelés megállapítása előtt elhunyt, a hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy a nyugdíjnövelés iránti igényét a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban - erre irányuló kérelemmel - érvényesítheti.

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység tehát a nyugdíj növelését eredményezheti, azonban a tevékenység időtartama szolgálati időként, a keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege pedig az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL